Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сукупність прийомів та засобів впливу на особисті немайнові та майнові відносини

Читайте также:
  1. X. Міжнародні відносини
  2. Адміністративне стягнення – це міра відповідальності, примусовий захід державного впливу, що застосовується до особи за скоєння адміністративного правопорушення (проступок).
  3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  4. Аналіз технічного стану та руху основних засобів
  5. Вживання наркотичних і психоактивних засобів.
  6. Взаємовідносини з військовими
  7. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  8. Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних
  9. Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних відрахувань
  10. Визначення походження дитини від матері та батька,Особисті і майнові обовязки батьків і дітей.

 

177. До предмета цивільного права належать:
- майнові та сімейні відносини;

+особисті немайнові та майнові відносини;

- майнові відносини;

- особисті немайнові відносини.

 

178. Характерними рисами методу цивільного права є:
-організаційна єдність;

+ юридична рівність сторін;

-судовий засіб вирішення спорів між учасниками цивільно-правових відносин;

-імперативність норм;

-вплив за допомогою державно-владних повноважень.

 

179. До функцій цивільного права відносять:
-каральну;

+ регулятивну;

- компенсаційну;

- управлінську.

 

180. Принципами цивільного права є:
+свобода договору;

- свобода зобов”язань;

- невідчужуваність;

- підзвітність і підконтрольність юридичних осіб перед реєстраційними органами державної влади;

 

181. До джерел цивільного права відносять:
+ Конституцію України;

- естетичні норми;

- Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах;

- моральні норми;

- релігійні норми:

 

182. Філія це:

- відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює представництво та захист інтересів юридичної особи;

- відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює представництво та захист інтересів представництва;

+відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій;

 

 

183. Які з цих юридичних осіб відносяться до господарських товариств:

- асоціація;

- корпорація;

- холдингова компанія;

+акціонерне товариство;

 

184. Товариство з додатковою відповідальністю це:

-це підприємницьке товариство, що має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями лише майном товариства.

-це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах їх внесків.

+ це товариство, статутний фонд якого поділено на частки, що визначаються установчими документами. Його учасники відповідають за боргами товариства своїми внесками у статутний фонд, а якщо цих сум недостатньо + також своїм майном в однаковому для всіх розмірі, що є кратним внеску.

 

185. Акціонерне товариство це:

-це товариство, статутний фонд якого розділений на частки визначені установчими документами.

-такий вид господарчого товариства, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном.

-товариство, що включає поряд з одним чи більшістю учасників, що несуть відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном (повновкладників), також одного чи більш учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства (вкладників).

+це господарське товариство, що має статутний фонд, розділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність по зобов'язаннях тільки майном товариства.

Договірні об'єднання, створені на основі сполучення виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

 

186. Цивільна дієздатність юридичної особи виникає з моменту:

- підписання статуту всіма учасниками;

+державної реєстрації;

- винесення рішення про її створення;

 

187. Представництво це:

+ відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює представництво та захист інтересів юридичної особи;

- відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво та захист інтересів представництва;

- відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її
місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій;

 

188. Які з цих юридичних осіб відносяться до господарських об’єднань:

- акціонерне товариство;

+концерн;

- товариство з обмеженою відповідальністю;

- командитне.

 

189. Товариство з обмеженою відповідальністю це:

- це підприємницьке товариство, що має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями .пише майном товариства.

Це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах їх внесків.

- це товариство, статутний фонд якого поділено на частки, що визначаються установчими документами. Його учасники відповідають за боргами товариства своїми внесками у статутний фонд, а якщо цих сум недостатньо - також своїм майном в однаковому для всіх розмірі, що є кратним внеску.

 

190. Командитне товариство це:

- це підприємницьке товариство, що має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями лише майном товариства.

- це товариство, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах їх внесків.

Це товариство, у складі поряд з одним або кількома учасниками, які відповідають за зобов'язаннями товариства всім своїм майном (повно вкладники), є також один або кілька учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майно товариства.

- договірні об'єднання, створені на основі сполучення виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

 

191. що таке повне товариство?

-це товариство, статутний фонд якого розділений на частки визначені установчими документами.

Такий вид господарчого товариства, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном.

-товариство, що включає поряд з одним чи більшістю учасників, що несуть відповідальність по зобов'язаннях товариства усім своїм майном (повновкладників), також одного чи більш учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства (вкладників).

- це господарське товариство, що має статутний фонд, розділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості і несе відповідальність по зобов'язаннях тільки майном товариства.

-договірні об'єднання, створені на основі сполучення виробничих, наукових і комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників.

 

192. Чи вправі наймач здавати майно в піднайм (за договором прокату)?

- вправі


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав