Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Акцептант

-гестор

 

279. особа, яка дає пропозицію укласти договір?

-домінус

Оферент

-депонент

-акцептант

-гестор

 

280. особливість договору про патронат

Оплатність

-проживання в іншій родині

-усиновлення

-це будинок сімейного типу

 

281. Усиновлення дитини провадиться без згоди батьків, якщо вони

-невідомі;

-визнані безвісно відсутніми;

-визнані недієздатними;

-позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється.

Усі відповіді вірні

 

282. При визначенні розміру аліментів суд бере до уваги

Матеріальний та сімейний стан платника та одержувача аліментів.

- матеріальний стан платника

-прохання одержувача

-дохід одержувача

 

283. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж

Відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

-20 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

-50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку

-1 неоподаткований мінімум доходів громадян

 

284. Мати, батько можуть бути позбавлені судом батьківських прав, якщо вона, він

-не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьківського піклування;

-ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини;

-жорстоко поводяться з дитиною;

-є хронічними алкоголіками або наркоманами

Усі відповіді вірні

 

285. Заповіт це

Розпорядження особи відносно належного їй майна, майнових прав та обов'язків на випадок своєї смерті, складений у встановленому законом порядку

-акт проголошення волі власника майна

-складений нотаріусом документ, підтверджуючий право на майно

- складений нотаріусом документ, підтверджуючий право на прийняття спадщини

 

286. До зобов”язань з односторонніх дій не належать

- зобов”язання у зв”язку із публічною обіцянкою винагороди;

-у зв”язку із вчиненням дій у майнових інтересах іншої особи без її доручення;

-зобов”язання, що виникають внаслідок рятування здоров”я та життя фізичної особи, майна фіз та юр особи; -у зв”язку зі створенням загрози життю, здоров”ю, майну фізичної особи або майну юр особи

Ідсутня вірна відповідь

 

287. Комерційна таємниця це

- інформація, яка має дійсну або потенціальну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам, до якої є вільний доступ на законних підставах і по відношенню до якої володілець інформації приймає заходи щодо її конфіденційності

Інформація, яка має дійсну або потенціальну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам, до якої нема вільного доступу на законних підставах і по відношенню до якої володілець інформації приймає заходи щодо її конфіденційності

- інформація, яка має дійсну або потенціальну комерційну цінність в силу її невідомості третім особам, до якої нема вільного доступу на законних підставах і по відношенню до якої володілець інформації приймає заходи щодо її оприлюднення

 

288. Ф'ючерсний контракт це

-стандартний документ, що засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у певний час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін такого продажу під час укладання контракту

-документ, який передує укладенню основного договору

Стандартний документ, який засвідчує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у певний час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією цін на момент виконання зобов'язання

-стандартний документ, який засвідчує право придбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на певних умовах у майбутньому з фіксацією ціни на час укладання такого опціону або на час придбання за рішенням сторін контракту

 

289. яким є договір довічного утримання?

-реальним

-оплатним

-триваючим

-одностороннім

+усі відповіді вірні

290. Цивільне право це

Сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майнові й особисті відносини за участю громадян, організацій і інших утворень з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян і захисту їх інтересів

-сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майнові й особисті відносини за участю громадян та юридичних осіб з метою задоволення матеріальних і духовних потреб громадян і захисту їх інтересів

-сукупність цивільно-правових норм, що регулюють майнові й особисті відносини за участю громадян, організацій і інших утворень з метою задоволення матеріальних потреб

 

291. Структура цивільного права це

-це правило поведінки приватних осіб у сфері цивільного обороту, установлене їхньою угодою, актом законодавства чи виходяче з положень природного права

Систематизована сукупність його елементів (цивільно-правових норм, інститутів, підгалузей чи розділів), розміщених в ієрархії і послідовності, обумовлених внутрішньою логікою даної галузі

-сукупність інститутів і окремих норм, що охоплюють своїм регулюванням цілісну групу відносин у сфері цивільного обороту

-сукупність норм, що регулюють визначені групи цивільних відносин

 

292. що таке норма цивільного права?

+це правило поведінки приватних осіб у сфері цивільного обороту, установлене їхньою угодою, актом законодавства чи виходяче з положень природного права

-систематизована сукупність його елементів (цивільно-правових норм, інститутів, підгалузей чи розділів), розміщених в ієрархії і послідовності, обумовлених внутрішньою логікою даної галузі

-сукупність інститутів і окремих норм, що охоплюють своїм регулюванням цілісну групу відносин у сфері цивільного обороту

-сукупність норм, що регулюють визначені групи цивільних відносин

 

293. що таке підгалузь цивільного права?

-це правило поведінки приватних осіб у сфері цивільного обороту, установлене їхньою угодою, актом законодавства чи виходяче з положень природного права

-систематизована сукупність його елементів (цивільно-правових норм, інститутів, підгалузей чи розділів), розміщених в ієрархії і послідовності, обумовлених внутрішньою логікою даної галузі


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 3 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав