Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сукупність інститутів і окремих норм, що охоплюють своїм регулюванням цілісну групу відносин у сфері цивільного обороту

Читайте также:
  1. X. Міжнародні відносини
  2. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ КРАЇНИ
  4. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  5. АНАЛІЗ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ТА ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ
  6. В останні роки активізувалося міжнародне співробітництво Ук­раїни у кримінально-виконавчій сфері, про що йшла мова в першому питанні лекції.
  7. В СФЕРІ ЮСТИЦІЇ
  8. Взаємовідносини з військовими
  9. Взаємовідносини суб'єктів державної системи моніторингу довкілля
  10. Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це

-сукупність норм, що регулюють визначені групи цивільних відносин

 

294. що таке інститут цивільного права?

-це правило поведінки приватних осіб у сфері цивільного обороту, установлене їхньою угодою, актом законодавства чи виходяче з положень природного права

-систематизована сукупність його елементів (цивільно-правових норм, інститутів, підгалузей чи розділів), розміщених в ієрархії і послідовності, обумовлених внутрішньою логікою даної галузі

-сукупність інститутів і окремих норм, що охоплюють своїм регулюванням цілісну групу відносин у сфері цивільного обороту

Сукупність норм, що регулюють визначені групи цивільних відносин

 

295. Цивільні правовідносини це

Заснований на нормах цивільного права правовий зв'язок між юридично рівними, організаційно незалежними суб'єктами, що виступають як носії суб'єктивних цивільних прав і обов'язків

-правовий зв'язок, що складається з приводу матеріальних і нематеріальних благ

-суб”єкт, об”єкт і зміст

-матеріальні чи нематеріальні блага, із приводу яких це правовідношення виникає

 

296. Володіння суб'єктивним правом означає для управомоченої особи

-можливість поводитися певним чином;

-можливість вимагати визначеного поводження від інших осіб;

-можливість звернутися в необхідних випадках до державних органів (суду і т.п.) за захистом порушеного

права

Усі відповіді вірні

 

297. Що таке юридичний склад?

-дії, спеціально не спрямовані на встановлення юридичних наслідків, але, породжують їх у силу розпорядження законів

-складні юридичні факти, що характеризуються відносною стабільністю і тривалістю періоду існування, протягом якого вони можуть неодноразово (у сполученні з іншими фактами) викликати настання юридичних наслідків

-кілька фактичних обставин, кожна з який викликає чи може викликати ті самі наслідки

Система юридичних фактів, зв'язаних між собою так, що правові наслідки настають лише при наявності всіх елементів цього складу

 

298.Що таке юридичні стани?

-дії, спеціально не спрямовані на встановлення юридичних наслідків, але, породжують їх у силу розпорядження законів

Складні юридичні факти, що характеризуються відносною стабільністю і тривалістю періоду існування, протягом якого вони можуть неодноразово (у сполученні з іншими фактами) викликати настання юридичних наслідків

-кілька фактичних обставин, кожна з який викликає чи може викликати ті самі наслідки

-система юридичних фактів, зв'язаних між собою так, що правові наслідки настають лише при наявності всіх елементів цього складу

299.Що таке юридичні вчинки?


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав