Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. Сполучення кісток поділяється на три основні групи:

Читайте также:
  1. I ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
  2. I. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  3. I. Общие рекомендациик написанию курсовой работы
  4. I.Методические указания по выполнению курсовых работ
  5. I1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
  6. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА
  7. II. Методические указания по прохождению учебной практики
  8. II. Организационно-методические указания
  9. III Рекомендации к написанию курсовой работы по дисциплине «Коррекционно-педагогические системы воспитания и обучения детей дошкольного возраста».
  10. III. Рекомендации по организации и проведению этапов экзамена

Сполучення кісток поділяється на три основні групи:

1. Неперервні сполучення - синартрози. Між кістками є прошарок сполучної тканини, хряща або м'яза. Вони нерухомі або малорухомі.

2. Перервні діартрози (суглоби). Вони характеризуються наявністю порожнини між кістками. За функцією - найбільш рухомі.

3. Напівсуглоби - симфізи. Це перехідна форма між неперервними і перервними з'єднаннями. В сполучній тканині (хрящі), що знаходиться між кістками, є щілина, яка дозволяє кісткам дещо розходитись (наприклад, лобковий симфіз дозволяє розходитись лобковим кісткам при пологах).

Синартрози в свою чергу поділяються на 4 види: синдесмози, синхондрози, синостози, синсаркози.

Синдесмози - безперервні сполучення;а допомогою сполучної тканини. Наприклад міжкісткова мембрана па передпліччі.

Синхондрози- безперервні сполучення за допомогою хряща. Наприклад, сполучення ребер з грудиною.

Синостози - безперервні сполучення за допомогою кісткової тканини. Наприклад: крижова кістка.

Синсаркози- з'єднання між кістками за допомогою посмугованих м'язів. Наприклад з'єднання черепа з під'язиковою кісткою.

На протязі життя один вид неперервного сполучення може заміщатися іншим. Наприклад шви черепа з віком окостенівають.

Діартрози або суглоби - перервні рухомі сполучення. Для них характерна наявність чотирьох основних елементів: суглобової капсули, суглобової порожнини, суглобових поверхонь та синовіальної рідини.

Суглобові поверхні - поверхні, якими кістки дотикаються одна до одної. Вони вкриті хрящем, який пом'якшує поштовхи при рухах.

Суглобова порожнина - це щілина між кістками. Тиск в порожнині від'ємний, що сприяє зближенню суглобових поверхонь.

Суглобова капсула - оточує суглобову порожнину і забезпечує її герметичність.

Синовіальна рідина - прозора, клейка рідина, що знаходиться в суглобовій порожнині. Вона зволожує і змащує суглобові поверхні. Допоміжні елементи суглобів:

1. Суглобові губи.2. Суглобові диски.3. Меніски.4. Суглобові зв'язки - поділяються на внутрішньокапсулярні і позакапсулярні,

укріплюють суглоб і дозволяють рухатись суглобовим поверхням в певному напрямку.

Класифікація суглобів:

По будові:1. Прості (в утворенні суглоба беруть участь дві кістки). Наприклад, міжфалангові суглоби.2. Складні (в утворенні суглоба беруть участь більш ніж дві кістки). Наприклад, ліктьовий суглоб.3. Комплексні (всередині суглоба є диски, меніски). Наприклад колінний суглоб.4. Комбіновані (суглоб складається з двох анатомічно відокремлених суглобів, які функціонують одночасно). Наприклад, скронево-нижньощелепний суглоб.

По функції:

1. Одноосьові - рух в суглобі можливий лише навколо однієї осі.

2. Двоосьові - рух в суглобі можливий навколо двох осей.

3. Багатоосьові - рух в суглобі можливий навколо трьох осей. По формі:

1. Кулясті.2. Блокоподібні.3. Циліндричні.

4. Еліпсоподібні.5. Сідлоподібні,6. Плоскі.Рухи в суглобах можливі по трьом взаємо перпендикулярним осям: фронтальній, сагітальній і вертикальній. Навколо фронтальної осі - згинання і розгинання, навколо сагітальної - відведення і приведення, навколо вертикальної - обертання назовні і обертання досередини.

 

Хребець (vertebra) складається з тіла і дуги. Тіло розташоване спереду, дуга обернена дозаду. Між тілом і дугою і хребцевий отвір. Хребцеві отвори всіх хребців утворюють хребетний канал. Від дуги хребця хребця відходять три парних відростки: поперечний, верхній суглобовий, нижній суглобовий; і один непарний - остистий. Остисті відростки направлені назад і вниз. В місці з'єднання дуги хребця з тілом з кожної сторони є дві хребцеві вирізки: верхня і нижня (більш глибока). Вирізки сусідніх хребців утворюють міжхребцеві отвори.

Всі шийні хребці, крім 1 і II маки і. наступні особливості будови:

1. Тіло шийного хребця невеликих розмірів богоподібної форми.

2. Хребетний отвір відносно великий трикутної форми.

3. В поперечних відростках шийних хребців і поперечні отвори, через які проходять хребетна артерія і вена.

4. На поперечних відростках є передній і шдіііи горбики. Передній горбик поперечного відростка VI шийною хребця називається сонним горбиком

5. Остисті відростки ІІ-VIшинних хребців па кінці роздвоєні, а остистий відросток VII хребця немає роздвоєння і дещо довший від інших.

I шийний хребець -atlant. Особливість будови:

1. Тіла не має, складається передньої і а задньої дуг.

2. Між дугами знаходяться бічні маси. На бічних масах розрізняють верхню (для зчленування з потиличною кіс і кою) та нижню (для зчленування з II шийним хребцем) суглобові ямки.

3. Передня дуга має на передній поверхні передній горбик, а на задній - ямку зуба для зчленування! зубом II шийного хребця.

4. На задній дузі знаходиться задній горбик, який є залишком остистого відростка.

II шийний хребець - axis (осьовий). Особливість будови: мас на верхній поверхні тіла відросток зуб. На зубі і верхівка, передня і задня суглобові поверхні. Навколо зуба проходить повертання голови. Особливості будови грудних хребців:

1. Тіло їх трикутної форми.

2. Хребцевий отвір круглий.

3. Остисті відростки направлені косо вниз і черепицеподібно накладаються один на одний.

4. На тілі справа і зліва г верхня і нижня реберні ямки, з якими

Грудина (sternum) - плоска кістка, січ вдається з трьох частин: ручки, тіла та мечоподібного відростка.

• На верхньому краї ручки с яремна вирізка, по бокам від неї ключичні вирізки, нижче від яких реперні вирізки для зчленування з І ребром. На границі між ручкою і тілом грудини знаходиться кут грудини, біля якого прикріплюється II ребро. По краях тіла грудини розташовані реберні вирізки, до яких сполучаються III - X ребра.

Ребра (costae) це плоскі довгі вигнуті кістки. їх є 12 пар. Кожне ребро складається з кісткової частини і реберного хряща. На задньому кінці ребра є головка, на якім є гребінь. Винятком є I. XI та XII ребра. Вони гребенів не мають. Гребінь розділяє на головці дві суглобові поверхні. Цими поверхнями головка з'єднується з тілами сусідніх хребців. Допереду головки знаходиться найвужча частина ребра - його шийка. Допереду від шийки знаходиться тіло, яке має зовнішню і внутрішню поверхні та верхній і нижній краї. На зовнішній поверхні ребра, відразу за його шийкою знаходиться горбик ребра, на якому є суглобова поверхня для зчленування з поперечним відростком відповідного хребця. На внутрішній поверхні вздовж нижнього краю проходить борозна ребра - слід від прилягання міжреберних судин і

нервів. На деякій відстані від горбика тіло ребра згинається допереду. утворюючи кут ребра.

Перше ребро має свої особливості:

1. Лежить майже горизонтально, внаслідок чого на ньому виділянні, верхню та нижню поверхні, бічний та медіальний краї.

2. На верхній поверхні є горбик переднього драбинчастого м'яза, до якого прикріплюється однойменний м'яз, а ззаду від нього знаходиться борозна підключичної артерії, допереду - борозна підключичної вени.

Всі ребра умовно розділяються на 3 групи:

1. Справжні - ребра, хрящі яких з'єднуються безпосередньо з грудиною. Це І - VII пари.

2. Несправжні - їх хрящі приєднуються до хряща вищележачого ребра, утворюючи праву і ліву реберні дуги. Це VIII - X пари.

3. Коливні ребра - їхні кінці вільно закінчуються у м'язах черевної порожнини. Це XI - XII пари.

Грудна клітка в цілому

Утворена 12 парами ребер, грудиною та грудним відділом хребта. Вона є місцем розташування серця, легень та інших органів. Грудна клітка має два отвори: верхній і нижній. Верхній отвір - верхня апертура - обмежений І грудним хребцем, першими ребрами і верхнім краєм ручки грудини. Крізь нього проходять стравохід, трахея, судини, нерви. Нижній отвір - нижня апертура обмежена XII грудним хребцем, кінцями XI і XII пар ребер, правою і лівою реберними дугами, а також мечеподібним відростком. Нижня апертура закрита м'язово-сухожилковою перетинкою діафрагмою, крізь яку проходять стравохід, аорта, нижня порожниста вена, нерви.

Права і ліва реберні дуги утворюють підгрудинний кут. Між ребрами знаходяться міжреберні проміжки.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 58 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав