Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.

Читайте также:
  1. P.S. Деякі студенти обрали по дві теми. Це означає, що вони ще вагаються у виборі, скоро вирішать остаточно.
  2. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  3. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  4. Вартість залучення власного капіталу є лінійно зростаючою функцією до рівня заборгованості підприємства.
  5. Види і форми міжнародної відповідальності держав
  6. Види стратегій міжнародної конкурентоспроможності
  7. Віденська конвенція про договори міжнародної купівлі-продажу товарів
  8. Вільний рух капіталу та платежів
  9. Власний капітал, його види як об’єкти обліку. Рахунки для обліку власного капіталу.

За ознакою цільового призначення міжнародний рух капіталу (МРК) –це переміщення капіталу між країнами світу в пошуку більш вигідної сфери застосування.

Основні причини виникнення МРК такі:

1. Інтернаціоналізація господарського життя – встановлення та розвиток господарських зв’язків між країнами світового співтовариства. Торгівля, науково-технічні зв’язки, виробництво дали поштовх розвиткові відносин з використання капіталу у міжнародній сфері.

2. Поява можливості більш вигідного застосування капіталу за кордоном.

3. Відносний надлишок капіталу на внутрішньому ринку і відсутність умов його ефективного використання.

4. Прагнення власників капіталу застосовувати його в країнах, де існують низькі ціни: на сировину; матеріали; енергію; транспорт; напівфабрикати та ін.

5. Економія фінансових ресурсів від застосування більш низьких митних тарифів та пільгових тарифних мір у країнах, куди переміщується капітал.

6. Можливість стабільного постачання національних підприємств іноземною сировиною Приклад: вкладається капітал у розвиток добувних галузей промисловості країн – експортерів сировини.

7. Прагнення забезпечити збереження та чистоту навколишнього середовища у країнах – експортерах капіталу за умов: використання корисних копалин; забруднення навколишнього середовища.

8. Захист грошей від інфляції.

9. Існування різних шляхів та форм МРК і його більш ефективне застосування за кордоном.

Основною формою МРК є вивіз капіталу.

Вивіз капіталу– це одностороннє переміщення вартості у товарній або грошовій формі за кордон з метою одержання підприємницького прибутку, доходу на капітал або з іншою метою.

Вивіз капіталу у товарній форміозначає експорт машин, обладнання, напівфабрикатів матеріалів, технологій тощо.

Вивіз капіталу у грошовій формі - це вивіз валюти та валютних цінностей: валюти іноземних держав, грошових документів у іноземній валюті (чеків, векселів, депозитних сертифікатів), цінних паперів (акцій, облігацій), дорогоцінних металів (золота, срібла, платини).

Цілі вивозу капіталу:

· одержання підприємницького прибутку;

· одержання відсотків за надання капіталу у грошовій формі;

· забезпечення довгострокових економічних інтересів власників капіталу;

· встановлення контролю за господарською діяльністю кампаній-імпортерів капіталу.

В умовах глобалізації невпинно збільшується рух капіталу з метою його ефективного розміщення чи вкладення. Інвестиція – це спосіб розміщення (використання) фінансових ресурсів та інших економічних активів продуктивним шляхом, який забезпечує збереження або примноження вартості активів і додатковий чистий дохід (прибуток). Міжнародні, або іноземні інвестиції, - це спосіб розміщення капіталу (активів) однієї країни в іншій країні.

Структура організаційно-економічних форм та видів міжнародного руху капіталу зображена на рис. 1.

       
   
Структура організаційно-економічних форм та видів міжнародного руху капіталу
 
 


Рис. 1.Структура організаційно-економічних форм та видів міжнародного руху капіталу.


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 8 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав