Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновок: Цей перелік не вичерпує всієї різноманітності галузей сучасної психології. Подальший розвиток психології, безперечно, спричинить появу її нових гілок і галузей.

Читайте также:
  1. III. Розвиток пізнавальних процесів
  2. VI. Історичний розвиток органічного світу.
  3. VII. Перелік питань для підготовки студентів до підсумкових модульних контролей
  4. АКТИВНЕ ВЕНТИЛЮВАННЯ ЗЕРНОВИХ МАС
  5. Аналіз сучасної економічної ситуації
  6. Визначте галузь права, яка належить до комплексних галузей.
  7. Виникнення і розвиток адвокатської інституції в Україні до XIX ст.
  8. Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні
  9. Виникнення і розвиток письма. Історичний екскурс.
  10. Виникнення і розвиток психології оперативно-розшукової діяльності

 

 

Діяльнісно-особистісний підхід до вивчення психології

Діяльнісно-особистісний підхід -підхід до навчання, який ґрунтується на врахуванні індивідуальних особливостей учнів і визнання того факту, що для кожного учня типовий той чи інший спосіб здійснення певного типу діяльності.Особистісний підхід, по К. К. Платонову, це принцип особистісної зумовленості всіх психічних явищ людини, її діяльності, її індивідуально-психологічних особливостей. Особистісний підхід передбачає, що кожне психічне явище має розглядатися в контексті цілісної системи психічних властивостей індивіда - його потреб, знань, цілей, продуктивного боку діяльності та поведінки, емоційно-почуттєвої сфери, здібностей до спілкування, особливостей сфери спрямованості, рис характеру, самосвідомості, досвіду, інтелекту, психофізіології - відповідно до конкретного вікового етапу розвитку.Тобто учень, студент розглядається як особистість.

Основи особистісно-діяльнісного підходу були закладені в психології роботами Л. С. Виготського, А. Н. Леонтьєва, С. Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва, де особистість розглядалася як суб'єкт діяльності, яка сама, формуючись у діяльності й у спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності та спілкування та передбачає:

1) самостійність учнів в процесі навчання, що виражається у визначенні цілей і завдань курсу самими учнями, у виборі прийомів роботи, які є для них бажаними, а також у спільній з викладачем розробці програми навчання;

2) опору на наявні знання учнів у різних областях та їх використання в ході занять;

3) облік соціокультурних особливостей учнів та їх способу життя;

4) облік емоційного стану учнів та їх морально-етичних та моральних цінностей;

5) формування навчальних умінь відповідно до навчальних стратегій учнів;

6) підвищення ролі самостійної роботи учнів; обмеження провідної ролі вчителя з пріоритетом у його роботі функцій консультанта, помічника, радника;

Особистісний підхід в широкому сенсі слова передбачає, що всі психічні процеси, властивості і стани розглядаються як належні конкретній людині, що вони«є похідними, залежать від індивідуального і суспільного буття людини і визначаються її закономірностями»

Методологічні принципи психології

Отримання наукових знань про таке складне явище, яким є психіка, значною мірою залежить від підходу дослідника до об'єкта пізнання. Цей підхід визначається системою методологічних засад, або принципів.

Узагальнюючи методологічні здобутки цих дослідників, український психолог О. М Ткаченко виділив та об'єднав у цілісну систему основні принципи психологічної науки - принцип детермінізму, принцип відображення, принцип єдності психіки й діяльності, принцип розвитку психіки, системно-структурний принцип.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 109 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав