Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Загальна характеристика

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  6. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  7. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
  8. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  9. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  10. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення

Програмні засоби, призначені для роботи з просторовими даними, представляють в наш час достатньо різноманітний і такий що постійно розширяється сегмент комп'ютерного ринка програмного забезпечення, в якому можна виділити:

· векторизатори растрових зображень;

· пакети обробки даних інженерно-геодезичних вишукувань та інженерного проектування;

· програмні засоби обробки даних дистанційного зондування;

· пакети просторового аналізу і моделювання;

· довідково-картографічні системи;

· ГІС-в’юери;

· інструментальні ГІС (ГІС-пакети),

Векторизатори растрових зображень – програмні засоби для виконання растрово-векторного перетворення (векторизації) просторових даних Цей клас продуктів пов’язаний зі створенням цифрових карт, в тому числі і для геоінформаційних систем, на основі відсканованих растрових зображень. З відносно недорогих і достатньо ефективних векторизаторів відзначимо пакети Easy Trace (Easy Trace Group, Росія) і MapEdit (АТ "Резидент", Росія), а також пакет Digitals, розроблений в державному науково-виробничому підприємстві «Геосистема» (м. Вінниця, Україна).

Пакети обробки даних інженерно-геодезичних вишукувань та інженерного проектування призначені для автоматизації обробки даних інструментальної геодезичної зйомки місцевості і інженерного проектування в житловому, промисловому і транспортному будівництві і представляють, як відзначено в параграфі 1.1, специфічний напрям в геоінформатиці, який називають “геоінженерною інформатикою”. Серед програмних пакетів цієї групи назвемо продукти фірми Autodesk, світового лідера в розробці систем автоматизованого проектування (САПР/CAD), програмні пакети Autodesk Survey, Autodesk Land Desktop, Autodesk Cіvіl Desіgn, створені на платформі пакету AutoCAD; також основані на програмній платформі AutoCAD програмні комплекси GEO+CAD і GeoniCS, розроблені в Україні (компанія “ГЕОКАД”, АТ “Аркада” і НПЦ “Геоніка”, м. Київ), програмні пакети CREDO (фірми “Кредо Діалог”, Республіка Білорусь) і ін.

Програмні засоби обробки даних дистанційного зондування – це пакети обробки зображень, забезпечені залежно від ціни різним математичним апаратом, що дозволяє проводити операції зі сканованими або записаними в цифровій формі знімками поверхні Землі. Це досить широкий набір операцій, починаючи зі всіх видів корекції (оптичної, геометричної), через географічну прив’язку знімків аж до обробки стереопар з видачею результату у вигляді актуалізованого топоплану. Найвідоміші представники: ERDAS Imagine (США), ER Mapper (Австралія), серія продуктів Intergraph (США) і TNT Mips (США).

До групи пакетів просторового аналізу і моделювання можна віднести програмні пакети, призначені для реалізації визначеного, зазвичай тематичного, набору процедур аналізу просторових даних. Це, перш за все, пакети геостатистичного аналізу і моделювання такі, як Surfer (США), Gstat (Нідерланди), GST (Росія) та ін., і пакети картографічної алгебри, такі, як Map Analysis Package, MAP і його модифікації (США). Віднесення до цієї групи пакетів прикладних програм, що просторово реалізують гідрологічні, гідрогеологічні, екологічні та інші конкретні задачі, як це іноді робиться, є некоректним.

Довідково-картографічні системи – це закриті відносно формату і адаптації оболонки і бази даних програмно-інформаційні комплекси, що містять механізми запитів до картографічної і атрибутивної інформації і засоби її відображення. Користувач, як правило, позбавлений можливості зміни також і даних. До цього класу відносять так звані електронні або цифрові карти великих міст, наприклад, Києва, Одеси, Харкова, Москви, окремих країн, а також цифрові атласи окремих країн або миру (Цифровий атлас України, Digital Chart of the World, New Millennium та ін.).

ГІС-в’юери (від англійського viewer – переглядач; пишеться також “в’ювер”) – це порівняльно недорогі пакети з обмеженою можливістю редагування даних, призначені в основному для візуалізації і виконання запитів до баз даних, у тому числі і графічних, підготовлених у середовищі інструментальних ГІС. Як правило, всі розробники повнофункціональних інструментальних ГІС пропонують і ГІС-в’юери: ArcReader, ArcExplorer (ESRI, США), WinCAT (Simens Nixdorf, Німеччина) та ін.

 

9.2. Програмні засоби ГІС

 

Програмні засоби ГІС є сукупністю більшою чи меншою мірою інтегрованих програмних модулів, що забезпечують реалізацію всіх основних функцій ГІС. У загальному випадку виділяють (Тикунов, 1991) шість базових модулів, що реалізовують функції:

1) введення і верифікації даних;

2) зберігання і маніпулювання даними;

3) перетворення систем координат і трансформації картографічних проекцій;

4) аналізу і моделювання;

5) виведення і представлення даних;

6) взаємодії з користувачем.

Якщо врахувати ту обставину, що основним видом «даних» в геоінформаційних системах є просторово-розподілена інформація, з аналізу перелічених базових модулів ГІС стає зрозумілим, що програмне забезпечення ГІС є дуже специфічним і не дублюється (за винятком, мабуть, останнього модуля) традиційним програмним забезпеченням (ПЗ) комп’ютерів. Реалізація перелічених вище функцій зажадала розробки спеціалізованого програмного забезпечення. З 80-х років минулого століття спеціалізоване програмне забезпечення, що дозволяє виконувати розробку географічних інформаційних систем для конкретних територій і експлуатувати їх, відоме під назвою комерційних ГІС-пакетів, або інструментальних ГІС.

Сьогодні комерційне програмне ГІС-забезпечення складає помітну і дуже динамічну частину світового ринку програмного забезпечення. За даними американської компанії Daratech, загальні продажі програмного ГІС-забезпечення в 2001 році перевищили 1 млрд американських доларів (US$1073 млн) (Мировой рынок ГИС ..., 2003). При цьому зростання продажів за рік склало 14,3%. Виробниками програмних засобів ГІС, що лідирують в світі, є комерційні фірми США – комерційний Інститут досліджень систем навколишнього середовища (Environmental System Research Institute або ESRI Ltd.) (розробник пакетів ARC/INFO, ArcView GIS, сімейства пакетів ArcGIS) – в 2001 р. поставив свої ГІС-продукти на суму $371,5 млн, що склало 34,6% загальносвітових; компанія Intergraph (розробник пакетів MGE, GeoMedia / GeoMedia Pro і ін.) – $134,1 млн, або 12,5%; фірма Autodesk (розробник пакетів AutoCAD, Autodesk Map та ін.) – $70,7 млн, або 6,6%; компанія GE Network Solutions (підрозділ американської General Electric Company, яка з 2000 р. є власником відомої англійської ГІС-компанії Smallworld – одного з піонерів геотехнологій в Європі, розробника повнофункціональної інструментальної ГІС – Smallworld GIS) – $72,3 млн, або 6,7%; компанія Mapping Information Systems Corporation (розробник пакета MapInfo Professional та ін.) – $61,7 млн, або 5,7%; компанія Leica Geosystems – $68,2 млн або 6,4% (з урахуванням пакетів ERDAS і LH Systems). Відомими в світі також є програмні продукти фірм Siemens-Nixdorf, Німеччина (пакет SICAD), PROGIS, Австрія (пакет WINGIS), PCRaster Environmental Software, Нідерланди (пакет PCRaster) і ряду інших.

У наш час загальна кількість комерційних ГІС-пакетів в світі вимірюється багатьма десятками. Проте якщо говорити про найвідоміші і широко застосовувані комерційні ГІС-пакети, то їх кількість може бути обмежена десятьма-п’ятнадцятьма. Світовими лідерами програмного ГІС-забезпечення є пакети фірми ESRI (ARС/INFO, ArcView GIS і сімейство пакетів ArcGIS), пакет MapInfo Professional і пакет Idrisi (розроблений в університеті Кларка, США). Безумовними лідерами ринку програмного ГІС-забезпечення в Україні є комерційні ГІС-пакети фірм ESRI и Mapping Information Systems Corporation (США).

Довгий час комерційні ГІС-пакети було прийнято поділяти на дві категорії, орієнтуючись, головним чином, на апаратну платформу, для запуску на якій вони були розраховані, – на професійні інструментальні ГІС і інструментальні ГІС настільного (desktop) типу. Перші запускалися на робочих станціях чи великих комп’ютерах (мейнфреймах) і характеризувалися, як правило, розвинутими аналітичними можливостями (наприклад, ARC/INFO, MGE, GRASS), другі – на персональних комп’ютерах і мали дуже обмежені можливості щодо аналізу даних. Основне призначення останніх (наприклад, пакетів PC ARC/INFO, MGE PC-1, ArcView, GeoDraw/GeoGraph). – забезпечення робочого місця для цифрування карт, їх редагування, перегляду і виконання різного роду маніпуляцій з картографічними шарами, не потребуючих значних ресурсів.

Ця класифікація використовується і сьогодні, однак останніми роками – у зв’язку із колосальним прогресом можливостей персональних комп’ютерів - розходження між ними і робочими станціями суттєво зменшилось. Якщо також узяти до уваги істотне зниження цін на персональні комп’ютери, стає зрозумілим повсюдне використання їх останніми роками як серверів і у зв’язку з цим перехід професійних ГІС-пакетів на Windows-платформу (як правило, Windows NT, 2000, XP). Таким чином, розходження і в апаратних, і в програмних платформах інструментальних ГІС практично зникло.

Однак розходження між пакетами, обумовлене їх можливостями, у першу чергу до аналізу і моделювання просторових даних, зберігається, незважаючи на зростаючі аналітичні можливості настільних інструментальних ГІС. Тому, як і раніше, можна говорити про повнофункціональні професійні інструментальні ГІС і інструментальні ГІС настільного типу. Але окремі спеціалізовані можливості останніх не поступаються, а в деяких випадках перевищують відповідні можливості повнофункціональних ГІС.

До категорії настільних інструментальних ГІС з деякою умовністю можна віднести програмні пакети, призначені для аналізу просторових даних і просторово-часового моделювання, у тому випадку, якщо такі пакети в додаток до універсальних аналітичних мають достатньо розвинені можливості щодо маніпулювання просторовими даними і їх представлення, тим більше, що в процесі свого розвитку вони і за формальними ознаками переходять в цю категорію. Це такі пакети, як IDRISI (США), який до останньої версії називався розробниками «растрова система аналізу просторової інформації і обробки зображень», PCRaster (Нідерланди) – система моделювання навколишнього середовища, Relief Processor (Україна) – пакет моделювання і аналізу рельєфу. Остання версія пакета IDRISI (2004 p.) – IDRISI Kilimanjaro вже має офіційну назву “пакет ГІС і обробки зображень”.

Відзначимо також, що можлива також класифікація інструментальних ГІС і за іншими ознаками, наприклад, за програмною платформою – на працюючі під операційними системами MS DOS, Windows, UNIX або Linux, за моделлю бази даних – на растрові і векторні, за вартістю – наприклад, понад 30 тис. доларів США, від 30 до 4 тис. доларів, від 4.0 до 2.5 тис. доларів і менше 2.5 тис. Доларів і іншим показникам.

Питання і завдання для самоперевірки

1. Як класифікують сучасні програмні засоби для роботи з просторовою інформацією? Дайте характеристику їх основних груп.

2. Які підходи існують до класифікації програмних засобів ГІС?

3. Дайте характеристику ринка комерційних ГІС-пакетів в світі і в Україні.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав