Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
  2. VII. Домашнє завдання.
  3. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України у системі органів державної влади та його завдання.
  4. Бойові завдання і бойові порядок механізованих підрозділів у наступі.
  5. Визначте пункти, ЩО НЕ відноситься до завдання
  6. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  7. Визначте пункти, ЩО НЕ відносяться до завдання
  8. Визначте пункти, ЩО НЕ мають відношення до завдання.
  9. Визначте пункти, які відносяться до завдання.
  10. Визначте пункти, які НЕ відносяться до завдання

Технологічне обладнання

На заготівельних ділянках оброблюють вихідний метал і віиготовляють з нього деталі виробів.

Заготівельні дільниці включають різноманітне технологічне обладнання для очистки і правки матеріалу, розмічування і вирізки заготовок, обробка кромок під зварювання, обладнання для гнуттія, пресове обладнання і таке інше.

Розглянемо в якості прикладу будову і принцип дії гілльотинних ножиць для різання листового прокату.

Для різання листового прокату найбільш широко застосовують гільйотинні ножиці, які поділяються на ножиці з паралельними ножами і ножиці з похилим верхнім ножем.

Гільйотинні ножиці з паралельними ножами служать для різання порівняно тонких листів невеликої ширини при підвищених вимогах до якості різа, а також для різання неметалічних матеріалів (текстоліту, гетинаксу, прессшпана, картону та ін.) Ножиці оснащені двома ножами: нижнім нерухомим, закріпленим на столі і верхнім рухомим, закріпленим на повзуні.

Гільйотинні ножиці з верхнім похилим ножем більш поширені, їх перевага полягає в зниженні зусилля різання. Недоліком цих ножиць є те, що при різанні смуг невеликої ширини під дією згинального момента, що виникає внаслідок похилого розміщення ріжучої кромки ножа, відбувається викривлення і викривлення полоси в процесі різання.

Виготовляють гільйотинні ножиці для різання листів товщиною 1,0-32 мм.

На рис. 51 показані гільйотинні кривошипні ножиці мод. Н3218Б з похилим ножем.

Рис.51. Гілльотинні ножиці моделі Н3218Б

 

Станина 2 ножиць складається з двох стійок, стягнутих балкою і траверсою; на траверсу спирається стіл 1, на якому закріплений нижній ніж. На столі є пази для кріплення різних пристосувань для косого чи кутового різання.

Верхній ніж кріпиться до ножової балки 4, яка переміщується по напрямку столу. Зазор між ножами встановлюється в межах 1/20-1/30 товщини листа; регулюється зазор переміщенням столу.

Для врівноваження рухомих мас ножової балки призначені пружинні врівноважучи 5, що пом'якшують удари, поштовхи і утримують ножову балку у верхньому положенні при несправному гальмі.

Прижимний пристрій 3 призначенний для запобігання листа від перекодування, затягування або згину під час різки. В описаній конструкції ножниць прижимний пристрій рухається разом з ножевою балкою від одного приводу, опереджаючи ніж і прижимаючи лист до столу до початку різа.

Складальні роботи є заключним етапом виробничого процесу, що передбачає отримання готових виробів з’єднанням окремих деталей.

Складальні дільниці включають різноманітне обладнання для складання складальних одиниць і загального складання і зварювання виробів: обладнання для складання під зварювання, автозварювальні стенди, обладнання для випробування, обладнання для переміщення зварюваних виробів.

В якості прикладу розглянемо будову і принцип дії маніпулятора М-1.

В процесі виготовлення зварних виробів потрібно поєднувати певні переміщення - періодичні повороти або безперервні обертання. Періодичні повороти виробу потрібні при зварюванні для зручного розташування швів, наприклад, при зварюванні в нижньому положенні або при зварюванні «в лодочку», а також під час складання, контролю і оброблюванні зварних конструкцій. Обертання виробу зі зварювальною швидкістю потрібно при автоматичному зварюванні кругових швів. Обладнання для встановлення і переміщення зварювальних виробів становить значну частину механічного обладнання зварювального виробництва і включає маніпулятори, обертачі, кантувачі. ролікові стенди.

Маніпулятори призначені для установки виробів в зручне для зварювання положення поворотом їх навколо двох вісей (нахил і обертання), обертання виробів зі зварювальною швидкістю при автоматичному і напівавтоматичному зварюванні.

Маніпулятори зі зварювальною швидкістю застосовують для зварювання кругових швів на циліндричних та інших виробах, маніпулятори без зварювальної швидкості застосовують для зварювання рамних, корпусних та інших виробів.

Рис.52. Маніпулятор М-1 в двух робочих положеннях

 

На рис. 52 зображений маніпулятор М-1 вантажопідйомністю 1 т з зубчастим сектором і електроприводом. Маніпулятор складається з зварювально-литого корпусу 2, встановленого на опорних лапах 1, поворотного столу 4 з планшайбою 3 та механізмом обертання. Усередині корпусу знаходиться механізм нахилу.

На рис. 52 показані крайні робочі положення маніпулятора (рис. 52,а - вісь планшайби розташована вертикально, рис. 52,б - вісь планшайби повернена на 135°) і проміжні положення: при зварюванні «у човник» нижніх швів (кут нахилу планшайби 45°), при зварюванні в нижньому положенні вертикальних швів (кут нахилу планшайби 90°).

 

ЗАВДАННЯ

на курсовая проект з дисципліни

"Конструкція і основи розрахунку машин і апаратів"

 

студенту _______ курсу ______ групи

__________________________________________________________________

 

ТЕМА: Спроектувати і розрахувати _________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

 

1. Обсяг і зміст курсового проекту

1.1. Курсовий проект повинен складатися із розрахунково-пояснювальної записки в обсязі 25-30 сторінок рукописного тексту на стандартних аркушах формату А4 та 2 креслень формату А1.

1.2. Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити завдання на проектування, зміст, а також:

1.2.1. Загальний розділ:

- вступ (1-1,5стор.);

- опис призначення, будови, роботи та технічна характеристика об'єкту, що проектується (2-3 стор.);

- вибір, обґрунтування і характеристика конструкційних матеріалів (2-2,5 стор.);

- опис принципу розробки технологічної схеми складання апарата (1-1,5 стор.);

- вимоги правил Держпромгірнагляду до конструкції проектованого апарата (1-1,5 стор.).

1.2.2. Технологічний розрахунок.

1.2.3. Механічний розрахунок.

1.3. Графічна частина повинна містити:

- лист № 1 формату А1 - загальний вигляд апарату в робочому стані;

- лист №2 формату А1- технологічна схема складання апарату.

2. Послідовність виконання курсового проекту:

2.1. Підбір рекомендованої літератури і нормативно-технічної документації.

2.2. Теоретична підготовка. За рекомендованою літературою старанно вивчити основи технологічного процесу, для проведення якого проектується апарат.

2.3. Розробити і скласти вступ до проекту пов'язавши його із загальними задачами розвитку народного господарства країни.

2.4. Виконати принципову схему проектованого апарату з експлікацією та описати його призначення, будову, принцип роботи і скласти технічну характеристику.

2.5. Зробити вибір і дати економічне обґрунтування вибору конструкційних матеріалів із зазначенням хімічного складу, механічної, технологічної і експлуатаційної характеристики.

2.6. Виконати технологічний розрахунок з метою визначення основних розмірів проектованого апарата, попередньо вибравши з довідкової літератури основні фізичні параметри середовища ( в'язкість, густину, теплоємність, теплопровідність тощо).

2.7. Виконати механічний розрахунок основних елементів проектованого апарату.

2.8. Розробити ескізний варіант конструкції апарату.

2.9. Скласти технічну характеристику апарату і технічні вимоги на його виготовлення.

2.10. Накреслити загальний вигляд апарату.

2.11. Скласти і накреслити технологічну схему складання апарату.

2.12. На основі схеми складання скласти специфікацію на апарат.

2.13. На основі специфікації проставити позиції вузлів і деталей на кресленні загального вигляду апарату.

2.14. Оформити розрахунково-пояснювальну записку.

3. Рекомендована література

3.1. Плановський А.К. и др. "Процессы и аппараты химической технологии", Химия, М., 1986.

3.2. Кувшинский М.Н. Курсовое проектирование по предмету "Процессы и аппараты химической промышленности", Высшая школа, М., 1980.

3.3. Павлов К.Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Химия, Л., 1981.

3.4. Соколов В.Н. Машины и аппараты химических производств. Примеры и задачи. Л., 1982.

3.5. Криворот А.С. Конструкции и основы проектирования машин и аппаратов химической промышленности. "Машиностроение", М., 1976,

3.6. Лащинский А.А, Конструирование сварных химических аппаратов. Л., 1981.

3.7. Лащинский А.Д. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. «Машиностроение» Л., 1970.

3.8. ОСТ 26-291-87. Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования.

3.9. ГОСТ* 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.

3.10. ОСТ 26-373-78. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность фланцевых соединений.

3.11. ГОСТ 24755-81. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность укрепления отверстий.

3.12. Методичні посібники з технологічного розрахунку апаратів.

3.33. Методичний посібник з виконання курсового проекту з предмету "Конструкція і розрахунок машин і апаратів".

3.34. Навчально-методичний посібник з технологічного розрахунку проектованого апарата.

 

 

Дата видачі завдання "___" ______ 201__ р.

Строк виконання проекту "___" _______ 201_ р.

 

Керівник проекту ________________


Міністерство освіти та науки України

Бердичівський коледж промисловості, економіки та права

 

 

Розглянуто на засіданні циклової комісії спеціальності 5.05050311 Голова _______________________ “____” ________________ 20 ___ р. “Затверджую” заступник директора з навчально-виробничої роботи ______________ О.А. Валуєва “____” ___________ 20 __ р.

 


Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 26 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав