Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Запуск транслятора

Читайте также:
  1. Аварии при запуске ракет-это
  2. В марте 2011 года тоже говорилось о перезапуске бренда и о появлении электронных носителей.
  3. ЗАДАНИЕ 1.Запуск программы Outlook Express
  4. Запуск Delphi.
  5. Запуск и функционирование ОС Unix
  6. Запуск интегрированной среды программирования Турбо Паскаль
  7. Запуск компьютера
  8. Запуск програми
  9. Запуск программы установки Windows XP
  10. Запуск процесса, который может завершиться авторизацией и определением содержания нового проекта - это
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

 

Для того, щоб запустити транслятор, необхідно вибрати курсором MPASM. EXE і натиснути "Ввод". На екрані з'явиться меню, за допомогою першої опції якого можна вибрати файл з вхідним текстом ("власне ім'я". asm), якщо він існує в поточному каталозі. Для цього необхідно вибрати перший пункт і натиснути "Ввод", у вікні, що з'явилося, вибрати файл і знову натиснути "Ввод".

Друга опція дозволяє вибрати тип процесора. Натискаючи введенням на цей пункт, можна перебирати типи процесорів, доки не буде знайдений потрібний. За допомогою інших пунктів можна вибрати: створювати об’єктний файл або ні, формат НЕХ-ФАЙЛУ і так далі.

Для трансляції достатньо використати перші дві опції, інші за замовчуванням. Для запуску транслятора необхідно натиснути F10.

Аналогічні дії можна виробити, написавши в командному рядку DOS наступну команду:

 

<MPASM ІМ'Я. ASM/P16C**>

 

і натиснувши "Ввод". Тоді трансляція виробиться без входження в меню MPASM.

 

3.5.2. Результати трансляції

 

Результатом роботи транслятора є файли з вхідним ім'ям і розширеннями НЕХ, OBJ, LST, ERR.

Файл з розширенням OBJ має інформацію про значення змінних, описаних в секції заголовка вхідного тексту програми, і представляють собою перемістимий об’єктний модуль.

Файл лістингу з розширенням LST містить інформацію про описані змінні, про адресацію програми і використовується на стадії відлагодження трансльованої програми за допомогою симулятора.

Файл з розширенням НЕХ містить шістнадцятирічні коди команд процесора (мікроконтролера), що використовуються для запису програми в пам'ять програм за допомогою програматора.

В файлі з розширенням ERR містяться відомості про допущені помилки і некоректні записи, зроблені в програмі. Файл має наступний формат:

<ключове слово (warning, message, error) > [<номер помилки] <шлях до файлу <номер рядка <коментар до помилки.

Ключові слова Warning і Message містять рекомендації й повідомлення, але не є помилками і не підлягають обов'язковому виправленню.

 

3.5.3. Особливості використання транслятора MPASM

 

При використанні транслятора MPASM з версіями до 3.11 необхідно враховувати те, що ці програми мають друкарські помилки в командах операцій над регістрами виду MOVF reg… Ці транслятори за замовчуванням виробляють підстановку, що означає перенесення результату операції в регістр W.

Окрім цього, ранні версії транслятора MPASM некоректно працюють із другою сторінкою пам'яті ОМК PIC 16F84 (16C84). Тому, для коректної роботи програм необхідно безпосередньо самому програмісту переключати сторінки шляхом установлення або скидання 6-го біту в регістрі OPTION.

 

3.6. Відлагодження робочих програм

 

Після отримання об'єктного коду робочої програми неминуче настає етап відлагодження, тобто встановлення факту її дієздатності, а також виявлення (локалізації) і усунення помилок. Без цього етапу розробки жодне програмне забезпечення взагалі не має права на існування. Відлагодження робочих програм представляє собою окрему складну задачу, що майже не піддається формалізації і вимагає для свого виконання високого професіоналізму і глибоких знань розробника.

Звичайно відлагодження робочої програми здійснюється за декілька етапів. Прості (синтаксичні) помилки виявляються вже на етапі трансляції. Далі необхідно виконати:

автономне відлагодження кожної процедури в статистичному режимі, що дозволить перевірити правильність обчислень, що проводяться, правильність послідовності переходів всередині процедури (відсутність "зациклювання") і т. п.;

комплексне відлагодження робочої програми в статистичному режимі, що дозволить перевірити правильність алгоритму управління (по послідовності формування керуючих дій);

комплексне відлагодження в динамічному режимі без підключення об’єкта для визначення реального часу виконання програми і її окремих фрагментів.

Потрібно мати на увазі, що автономне відлагодження окремих моделей настільки простіше і ефективніше відлагодження всієї робочої програми, що переходити до етапу комплексного відлагодження доцільно тільки після вичерпування всіх засобів автономного відлагодження.

Вищенаведені етапи відлагодження здійснюються звичайно з використанням крос-систем (наприклад MPLAB 3.30 для OMK PIC16/17).

В склад крос-систем входять програми-відладники (узагальнене ім'я – DEBUG), що інтерпретують (моделюють) виконання програм, написаних для МК. Такі програмні імітатори дозволяють ефективно відлагоджувати обчислювальні процедури, а також алгоритм функціонування контролера.

Розробник має доступ до будь-якого ресурсу МК, має можливість виконання програм у покомандному і пофрагментному режимі. Можна виконувати програму і зупиняти її по умові, а також виконувати підрахунок числа тактів виконання тих або інших фрагментів програми, ініціювання переривання, дизасемблювання змісту пам'яті програм і таке інше.

Крос-відладники дозволяють промоделювати практично всі можливі варіанти роботи програми і завдяки цьому переконатися в її дієздатності. На цьому ж етапі можлива перевірка дієздатності програми при позаштатних ситуаціях в умовах надходження некоректних вхідних даних (для застосувань з вимогами по безпеці).

Головним недоліком крос-систем є неможливість прогону програми в реальному масштабі часу, тобто зі швидкістю, близькою до швидкості виконання програми в самому МК, а також неможливість комплексування апаратурних і програмних засобів системи, що розробляється. В силу цих причин вірогідність прикладних програм, відлагоджених в крос-режимі, недостатньо велика.

Найбільш повне і комплексне відлагодження прикладного програмного забезпечення спільно з апаратурними засобами контролера може бути вироблено на інструментальній мікроЕОМ наприклад, IBM PC з так званим внутрішньосхемним емулятором (ВСЕ) таким, наприклад, як ICE PIC або PICMASTER для ОМК сімейства PIC 16/17.

Під управлінням мікроЕОМ ВСЕ дозволяє проганяти прикладну програму або її окремі фрагменти в реальному темпі, зупиняти виконання програм за багатьма ознаками, робити трасування зовнішніх сигналів МК і системи під час виконання програм. Вірогідність програмного забезпечення, відлагодженого на інструментальній мікроЕОМ, висока, хоча і не дорівнює одиниці.

В будь-якому випадку для доведення прикладного програмного забезпечення контролера необхідні комплексні й всебічні іспити розробленої системи в реальному оточенні та у різноманітних режимах.

Розглянемо більш докладніше процес налагоджування робочих програм для ОМК PIC 16/17. Налагоджування може бути здійснено, наприклад, за допомогою універсального імітатора (симулятора) програмного забезпечення PSIM (або MPSIM).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-18; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав