Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вступ в історію медицини. медицина первісного суспільства

Читайте также:
  1. A) добровольность вступления в брак и расторжения брака
  2. C. «Жалпы медицина» мамандығы бойынша І курс студенттеріне арналған дифференциальды сынақтың тест сұрақтары.
  3. I. ВСТУП
  4. А) Вступительное слово.
  5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС - один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства
  6. АЛХИМИЯ И МЕДИЦИНА
  7. Анатомия и медицина древней Греции и Рима, их представители (Гиппократ, Аристотель, Гален).
  8. Анатомия и медицина. Значение анатомических знаний для понимания механизмов заболеваний, их профилактики, диагностики и лечения.
  9. АНАТОМИЯ-2 ПӘНІ БОЙЫНША ЖАЛПЫ МЕДИЦИНА ФАКУЛЬТЕТІНІҢ 3 КУРС СТУДЕНТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН
  10. АРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

1. За призначенням: виконавські та контрольні операції. Виконавські операції змінюють значення реквізитів або форму подання інформації, а контрольні - перевіряють правильність виконавських операцій.

2. За ступенем автоматизації: ручні, машинно-ручні (автоматизовані) та автоматичні операції.

3. За функціонально-часовими характеристиками: операції збирання та реєстрації інформації; передавання інформації на оброблення; підготовки машинних носіїв; оброблення; видання результатів; розмноження результатів;передавання користувачу.

Технологічний процес оброблення інформації - це сукупність взаємозв’язаних операцій, що здійснюються над інформацією у певній послідовності з використанням певних методів оброблення та інструментальних засобів. Залежно від способу поєднання технологічних операцій у технологічному процесі визначають тип технологічного процесу: операційний, предметний, мішаний.

В операційному технологічному процесі за окремими працівниками закріплюються одна (частіше) або декілька споріднених операцій з оброблення будь-яких видів інформації.

У предметному технологічному процесі за окремими працівниками закріплюються одна або декілька (частіше) споріднених операцій з оброблення інформації одного виду.

У разі мішаного типу побудови технологічного процесу частина операцій виконується за операційним типом, а частина - за предметним.

 

вступ в історію медицини. медицина первісного суспільства

Місце проведення заняття – навчальний клас № 3 (клас історії медицини)

Кількість навчальних годин - 2

Актуальність теми: Матеріал розкриває значення, зміст і розвиток історії медицини як науки, формування медичних знань первісного часу.

Навчальні цілі: в результаті засвоєння матеріалу теми студент повинен:

ЗНАТИ: визначення історії медицини як науки і предмету викладання; загальну періодизацію і хронологію розвитку медицини; періодизацію і хронологію первісної ери та первісного лікування; основні характеристики первісної ери і первісного лікування;

РОЗУМІТИ: цілі і завдання історії медицини;

АНАЛІЗУВАТИ: джерела з історії первісної культури і медицини;

Матеріал для самостійної доаудиторної підготовки студентів:

Повторити з курсу світової історії характеристику епохи. Вивчити матеріал за рекомендованою літературою та відповідною лекцією:

Основні питання теми:

1. Історія медицини як наука та предмет викладання.

2. Періодизація і хронологія первісної ери та первісного лікування.

3. Джерела з історії первісного суспільства і первісної медицини.

4. Проблема реконструкції первісної історії та первісної медицини.

5. Становлення первісного суспільства та первісного лікування.

6. Фетишизм. Анімізм. Магія. Тотемізм.

7. Цілительні практики в період занепаду первісного суспільства. Прижиттєві, посмертні та символічні трепанації.

8. Українська народна медицина.

Теми курсових робіт:

1. Захворювання давніх людей та лікування захворювань в період розквіту первісного суспільства.

2. Наслідки неолітичної революції. Зміна раціону харчування в період первісного ладу.

Література:

1. Верхратський С.А., Заблудовський П.Ю. Історія медицини. – К., 1991. – 430 с

2. Визначні імена у світовій медицині / За ред. О.А. Грандо.- Київ.- РВА «Тріумф», 2001.- 320

3. Думка М.С. Про медицину скитів.- Київ: Держмедвидав УРСР.- 11960.- 116 с.

4. Олеарчик А.С., Олеарчик Р.М. Коротка історія медицини // Лікарський вісник. – 1991. - №3 (125). – 160 с.

5. Голяченко О.М., Ганіткевич Я.В. Історія медицини. – Тернопіль.- Лілея.- 2004.-с. 40-46, 58-77.


Методична вказівка для студентів до семінарського заняття з історії медицини на тему:
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 70 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав