Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вправа № 3

Читайте также:
  1. Вправа (Слайд 6).
  2. Втома при вправах субмаксимальної потужності
  3. Форми занять фізичними вправами в школі
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
  1. Дворниченко А. Ю. История России : учебник /УМО / А. Ю.Дворниченко, Ю. В.Тот, М. В.Ходяков. - М. : Проспект, 2006. - 472 с
  2. Деревянко А. П. История России : электронный учебник / А. П. Деревянко, Н. А. Шабельникова. - М. : Кнорус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. (Шифр -042732)
  3. Зуев М. Н. История России : учеб. пособие / М. Н.Зуев. - М. : Высшее образование, 2008. - 634 с
  4. История России : учебник для вузов / А. С.Орлов, В. А.Георгиев, Н. Г.Георгиева, Т. А.Сивохина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2006. - 528 с
  5. История России : учеб. пособие / Отв. исполн. А. В.Трофимов, В. М.Иванов. - Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2000. - 145 с
  6. Расторгуев С. В. История России IX - XX вв. : учеб. пособие /УМО / С. В.Расторгуев. - 2-е изд., испр. - М. : Омега-Л, 2007. - 315 с. - (Библиотека высшей школы)
  7. Федоров В. А. История России с древнейших времен до наших дней : учебник / В. А.Федоров, В. И.Моряков, Ю. А.Щетинов. - М. : КНОРУС, 2008. - 544 с

Урок узагальнення знань за темою: “Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами”.

Мета уроку: Повторити і узагальнити знання з теми «Кількість речовини», закріпити вміння рішати задачі за хімічними формулами з використанням понять: «кількість речовини», «молярна маса», «молярний об'єм» і «відносна густина газу».

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, дидактичний матеріал.

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань.

Хід уроку

Організаційний момент

Розподіл на групи, обов'язків і повторення правил роботи в групі. Учні об'єднуються в групи по 5 чоловік. У кожній групі має бути консультант і секретар. Робота в групах.

ΙΙ. Актуалізація закріплення опорних знань (теорії)

Вправа № 1 (спільне для всіх груп у вигляді диктанту).

Питання диктанту:

А. Напишіть позначення наступних фізичних величин: кількість речовини, молярна маса, об'єм, постійна Авогадро.

Б. Одиниці виміру маси, молярного об'єму, постійної Авогадро, кількості речовини.

В. Можливі формули знаходження кількості речовини та масової частки елемента.

Г. Формули відносної густини за повітрям, за воднем, густини, об’єм через масу.

Відповіді занести в таблицю.

 
А        
Б        
В        
Г        

Кожна клітинка 0,25 б на знання теорії до теми, максимально 4 б. Взаємоперевірка груп.

Узагальнення і систематизація знань

Робота в групах над вирішенням завдань різних типів за формулами.

Вправа № 2.

Завдання: вирішити завдання та відповіді занести в таблицю на дошці.

№ гр. Формула речовини Кіл-ть реч., моль Моляр. маса, г/моль Об’єм, л Число частиц, молекули Відносна густина за повіт. Відносна густина зо водн. Маса г
CH4 2,5 15*1023 0,55
O2 0,8 17,92 4,8*1023 1,034 25,6
CO2 1,8 40,32 10,8 1,51 79,2
Cl2 0,1 2,24 0,6*1013 2,45 35,5 7,1
SO2 30*1013 2,2
  ν M V N Dвоз DH2 m

Кожна клітина 0,2 б, максимальний результат 6 б. Кожне виконане завдання 1 б.

Кожен результат на дошці представляє один з учасників.

 

Творче завдання групи.

Вправа № 3

Завдання: Самостійно скласти завдання для сусідньої групи і запропонувати її рішення. Оцінювання: 2 б.

4. Підведення попередніх результатів учасниками групи, виставлення коефіцієнта участі в процесі роботи від 100% до 0%.

5. Рефлексія:

5.1. Назвіть закон Авогадро.

5.2. Назвіть основні фізичні величини, які вивчаються в темі.

5.3. Назвіть основні формули теми.

5.4. Яке значення має ця тема для вивчення хімії.

6. Виставлення оцінок вчителем з коментарем. Додаткові питання.

7. Домашнє завдання:

7.1 До завдань скласти таблицю.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-11-24; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав