Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета, принципи та задачі стандартизації

Читайте также:
  1. IV. Задачі
  2. IV. Задачі
  3. Quot;пейоративный выражение\" - это языковое выражение для обозначения определенного предмета, заведомо содержит его негативную оценку
  4. Алгоритм вирішення задачі
  5. Аналіз задачі.
  6. Антикорупційні принципи
  7. Біологічні принципи боротьби з трансмісійними та природно осередкованими захворювання. Воші
  8. Богословсько - юридичні принципи
  9. В основі здорового способу життя лежать соціальні і біологічні принципи.
  10. Визначення початкового рішення транспортної задачі.

 

Важко уявити сучасне життя без стандартів. Вони пронизують усе наше життя та забезпечують комфортне існування. Кожна цивілізація мала свої стандарти, тому що не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я людей та навколишнього середовища.

Зі стандартизацією кожний стикається насамперед у повсякденному житті: формати паперу та книжок, розміри одягу та взуття, стандарти зв’язку мобільних телефонів, стандартизовані електровироби (наприклад, розетки, вилки, електролампи та ін.), використання Інтернету з присвоєнням стандартизованих імен, стандарти документообігу та ін.

Стандарти широко використовуються в управлінській сфері та підприємницькій діяльності. Прикладом застосування їх в управлінській сфері є різні державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації. Так, наприклад, чинний в Україні Класифікатор видів підприємницькій діяльності (КВЕД-2010) використовується для подання та аналізу статистичної, фінансової, митної, податкової, банківської та іншої економічної інформації, а також у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Він входить до Українського класифікатора нормативних документів (ДК 004-2003) поряд з іншими класифікаторами, такими як класифікатор професій ДК 003:2010, який використовується всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу в трудові книжки працівників. Існують також міжнародні класифікатори товарів, послуг, країн, які забезпечують однозначне сприйняття термінів міжнародного ділового спілкування.

На основі стандартів здійснюється також маркування продукції, яка виробляється в Україні чи імпортується, здійснюється виготовлення багатьох видів продукції та надання послуг.

Слід також відзначити, що у всіх промислово розвинених країнах світу питання стандартизації визнані світовою громадськістю та органами державного управління одним з головних важелів:

- розвитку науково-технічного прогресу,

- усунення технічних бар’єрів у торгівлі,

- підвищення конкурентоспроможності та якості продукції,

- забезпечення безпеки для населення та навколишнього середовища.

Так, розроблені стандарти харчової продукції (м’ясної, молочної, консервів та ін.) забезпечують якість виробленої продукції та її безпечність до вживання населенням. З метою забезпечення розвитку міжнародної торгівлі, усунення технічних бар’єрів в Україні застосовуються міжнародні, регіональні та національні стандарти та стандарти інших країн (відповідно до міжнародних договорів). Чинні стандарти в Україні на потужність електроструму, на електровироби дозволяють вільно використовувати різні вітчизняні електропобутові вироби у більшості європейських країнах, але не у всіх (наприклад, проблеми можуть виникнути у Великій Британії). Тому всі ці питання сумісності особливо важливі при здійсненні експортно-імпортних операцій суб’єктів підприємницької діяльності.

Законом України «Про стандартизацію», який було прийнято у 2001 р., визначені мета та принципи стандартизації. Метою стандартизації в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об’єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, розвиток міжнародної конкурентоспроможності та торгівлі товарами і послугами.

Державна політика у сфері стандартизації базується на таких
принципах:

· забезпечення участі фізичних і юридичних осіб у розробленні
стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при
виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено
законодавством;

· відкритість та прозорість процедур розроблення і прийняття
стандартів з урахуванням інтересів усіх заінтересованих сторін,
підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних
виробників;

· доступність стандартів та інформації щодо них для
користувачів;

· відповідність стандартів законодавству;

· адаптація до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням
стану національної економіки;

· пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та
регіональних стандартів;

· дотримання міжнародних та європейських правил і процедур
стандартизації;

· участь у міжнародній (регіональній) стандартизації;

· прийняття і застосування органами стандартизації на території
України Кодексу доброчинної практики з розроблення, прийняття і
застосування стандартів відповідно до Угоди СОТ про технічні
бар'єри в торгівлі, що є додатком до Маракеської угоди
про заснування Світової організації торгівлі 1994 року.

Загрузка...

Виділяють такі основні задачі системи стандартизації в Україні:

• реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації та сертифікації;

• захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки продукції, робіт і послуг (для життя, здоров'я, майна, громадян, охорони навколишнього середовища);

• забезпечення якості продукції, робіт і послуг; забезпечення економії всіх видів ресурсів, поліпшення техніко-економічних показників виробництва;

• забезпечення технічної та інформаційної сумісності, взаємозамінності та уніфікації продукції;

• забезпечення безпеки народногосподарських об'єктів з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф;

• створення нормативної бази функціонування систем стандартизації та сертифікації;

• забезпечення обороноздатності та мобілізаційної готовності країни.

 


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.02 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав