Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Видача і обмін посвідчення водія

Читайте также:
  1. Біохімічні та фізіологічні основи вуглеводного обміну
  2. Видача банківських гарантій
  3. ДИХАННЯ — важливий фізіологічний процес, який є основою обміну речовин у живих організмах.
  4. Енергетичний обмін у клітині. Синтез АТФ.
  5. Етапи обміну речовин.
  6. Зовнішньоторговельна діяльність - це підприємницька діяльність у галузі міжнародного торговельного обміну.
  7. Клініко-лабораторна характеристика порушень порфіринового обміну
  8. Можуть одержувати професію водія транспортних засобів категорій: А,А1,В,С1,С
  9. Небезпека виникнення аварій при проведенні масообмінних процесів та їх попередження.

23. Особам, які склали теоретичний і практичний екзамени, реєстраційно-екзаменаційними підрозділами Державтоінспекції видаються посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної категорії.

24. Учням, які закінчили навчання в технікумі (училищі), коледжі, професійному навчально-виховному закладі або загальноосвітній школі третього ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого цим Положенням віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, посвідчення водія видаються після складання екзаменів в реєстраційно-екзаменаційних підрозділах Державтоінспекції незалежно від їхнього віку. При цьому в графі "Для особливих відміток" зазначається дата, з якої власник посвідчення має право керувати транспортним засобом.

25. Посвідчення водія видаються під особисту розписку в книзі їх обліку після пред'явлення паспорта або іншого документа, що його заміняє.

26. При одержанні дозволу на право керування транспортними засобами іншої категорії посвідчення водія обмінюється на нове, до якого переносяться відмітки, що були в попередньому посвідченні.

27. Обмін посвідчень водія громадянам, які керують транспортними засобами протягом останніх 12 місяців, провадиться без екзаменів.

28. Особам, які протягом останніх 12 місяців взагалі не керували транспортними засобами, обмін посвідчень водія провадиться після складання теоретичного і практичного екзаменів.

29. Обмін посвідчень водія, непридатних для користування (зіпсованих, без зазначення категорій тощо), провадиться згідно з пунктами 27 і 28 цього Положення.

30. Обмін посвідчень водія громадянам України з одночасним відкриттям нижчої категорії (А, В, С) або без цього провадиться незалежно від місця їх проживання за умови підтвердження відповідним реєстраційно-екзаменаційним підрозділом Державтоінспекції факту попередньої видачі посвідчення.

31. У разі втрати посвідчення водія видається нове з відміткою "Дублікат". На період оформлення дубліката посвідчення водія видається тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами відповідної категорії на строк від 1 до 3 місяців після складання громадянином теоретичного і практичного екзаменів.

Видача дубліката посвідчення водія замість втраченого у зв'язку із стихійним лихом, пожежею, повінню тощо, якщо це підтверджено відповідними документами, провадиться без екзаменів.

32. Іноземні посвідчення водія, що відповідають вимогам міжнародної Конвенції про дорожній рух (1968 р.) дійсні на території України тільки у разі керування транспортними засобами при здійсненні туристичних поїздок, міжнародних перевезень вантажів, відряджень строком до одного року.

Якщо іноземний громадянин переїжджає для постійного проживання на територію України, його посвідчення водія підлягає заміні відповідно до пунктів 27 - 29 після проходження медичного огляду.

33. Співробітникам іноземних дипломатичних і консульських представництв в Україні, постійним представникам преси та інших іноземних організацій, якщо вони мають дійсні національні (за умови, що країна їх постійного проживання є договірною стороною міжнародної Конвенції про дорожній рух) або міжнародні посвідчення водія, українські посвідчення видаються без проходження ними медичного огляду і складання екзаменів.

Якщо у іноземних громадян та осіб без громадянства немає національних або міжнародних посвідчень водія, українські посвідчення видаються їм на загальних підставах.

34. Міжнародні посвідчення водія громадян України, одержані ними за кордоном, обмінюються на національні на загальних підставах.

 

  Додаток до Положення


ЗРАЗОК СВІДОЦТВА про закінчення навчального закладу з підготовки водіїв транспортних засобів _____________________________________________________________ (Міністерство, відомство, підприємство, організація) _____________________________________________________________ (назва навчального закладу) С В І Д О Ц Т В О серія ____________ N _________________ Видане гр-ну(ці)_______________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) про те, що він (вона) навчався(лася) з " " _________ 199_ р. по " "____________ 199_ р. за програмою ____________________ _____________________________________________________________ і на вступних екзаменах відповідно до протоколу N ___________ від " " ____________ 199_ р. одержав(ла) такі оцінки (задо- вільно, добре, відмінно): Будова, експлуатація і технічне обслуговування ________ Правила і основи безпеки дорожнього руху ______________ Практичне водіння _____________________________________ Голова екзаменаційної комісії ___________________ (підпис) Керівник навчального закладу ___________________ (підпис) М. П. Видано посвідчення водія серії ___________ N __________ _____________________________________________________________ (найменування реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції) " " _____________ 199_ р. М. П. Свідоцтво не є документом на право керування транспортним засобом. ---------------------- Примітка. Бланки свідоцтв є документами суворої звітності, --------- повинні бути із типографським порядковим номером і виготовлятися централізовано міністерствами і відомствами, які мають навчальні заклади, що здійснюють підготовку водіїв.

____________

 


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав