Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

співробітники оперативного відділу та при необхідності інші співробітники.

Читайте также:
  1. Аналіз інформаційно – аналітичного забезпечення загального відділу у Надвірнянській райдержадміністрації
  2. Брюшной полости, требующих оперативного вмешательства
  3. Відділу внутрішніх справ
  4. Возникновение и развитие кооперативного движения России в период формирования рыночных отношений (1831-1917 гг.)
  5. Глава 10. Право оперативного управления
  6. И повреждениях органов брюшной полости, требующих оперативного вмешательства
  7. Инструменты оперативного контроллинга
  8. На прикладі Відділу Матеріально-Технічного постачання покажемо функціональні обов'язки і зв'язки з іншими підрозділами підприємства.
  9. Начальнику відділу
  10. Отличительные черты стратегического и оперативного видов контроллинга

Перш ніж приступити до вивчення особистості засудженого співробітник повинен чітко уявляти собі, що підлягає вивченню, тобто скласти програму вивчення даного засудженого.

Вивчення особистості засудженого не може бути обмежено тільки знанням його біографії.

Співробітнику колонії необхідно з’ясувати інформацію про минуле засудженого, умови, в яких він виріс і виховувався, як і під впливом чого складалося життя до арешту і формувалася його особистість. Дуже важливо з'ясувати, що являє собою родина засудженого, де і як він навчався, коли почав працювати, чи брав участь чи ні в суспільному житті колективу. Усі ці дані необхідні для того, щоб зрозуміти, коли і чому засуджений став на шлях здійснення злочинів.

Особливої уваги вимагає з'ясування характеру та обставин раніше скоєних злочинів, їх мотивів (для неодноразово судимих). Не менш важливе значення мають знання світогляду і морального обліку злочинця, індивідуально-психологічних особливостей його особистості, а також характеру суспільної небезпеки скоєного злочину.

Проте, програма вивчення особистості не може бути однаковою для всіх засуджених.

Для вивчення кожного засудженого вона індивідуальна.

При складанні такої програми необхідно враховувати, наявність попередніх судимостей і їхній характер, характер і ступінь суспільної небезпеки скоєних злочинів, термін покарання, та інші дані, що роблять програму цілеспрямованою, конкретною, реальною для реалізації.

Таким чином, програма вивчення особистості засудженого – це не анкета, на запитання якої можна давати однозначні відповіді.

Наближений варіант програми вивчення особистості засудженого може містити в собі наступні елементи:

1. Загальні дані про засудженого (дата і місце народження, національність, сімейний стан, спеціальність, соціальний статус, служба в армії; чи залучався раніше до кримінальної відповідальності тощо).

2. Відомості, що відносяться до умов, в яких формувалася його особистість, де провів дитячі і юнацькі роки (у родині, у родичів, у дитячому будинку і таке інше.); родинні зв'язки, зокрема відношення до родичів, їх освіта, де вони працюють, чи залучалися до кримінальної відповідальності і за що, чи проживають вони разом, окремо; якщо батьки проживали разом, то які між ними були відносини; матеріальна забезпеченість родини, наявність близьких родичів, житлові умови.

3. Детальні дані про освіту засудженого: як навчався в школі чи іншому навчальному закладі; якщо не закінчив навчання, то чому і з якого класу чи курсу пішов; якщо виключався то за що.

4. Інформацію, що відноситься до трудової діяльності засудженого до вчинення злочину. Важливо встановити не тільки спеціальність, але і мати трудову характеристику. Якщо засуджений до здійснення злочину не працював, необхідно з'ясувати, на які засоби жив, чи приймав міри до того, щоб влаштуватися на роботу, і які зустрічав при цьому труднощі.

5. Докладну психологічну характеристику засудженого. Особливо важливо враховувати відомості, що характеризують його світогляд, “життєву філософію”, інтереси і нахили, ідеали і потреби, темперамент і характер, здібності, знання, навички, уміння, звички, особливості почуттів і волі, інтелектуального розвитку, характерні психічні стани.

6. Відомості про вчинені злочини. Співробітник повинен знати: мотиви і мету вчиненого або вчинених злочинів, коли і де вони були скоєні, психічний стан засудженого в цей момент, чи була попередня підготовка до нього і в чому вона полягала, співучасників злочину, і яку роль відігравав засуджений при цьому, по яких статтях Кримінального кодексу засуджений і на який термін, як відноситься до свого злочину, до вироку суду, чи усвідомив свою провину. Дуже важливо знати, чи був засуджений до здійснення злочину зв'язаний зі злочинними елементами.

7. Для неодноразово засуджених дані, що характеризують засудженого в період попереднього відбування покарання, зокрема весь комплекс відомостей про його поведінку, відношення до праці, навчання, трудового колективу. Дуже важливі дані про рівень загальноосвітньої підготовки, про відношення до виховних заходів, про інтерес до занять, лекцій і бесід, тощо.

Важливо вивчити не тільки зовнішні форми поведінки, але і те, в якій мірі відбивають вони дійсні погляди і переконання засудженого. Якщо він дисциплінований, то наскільки ця дисциплінованість свідома.

Необхідно мати на увазі, що особистість засудженого може бути вивчена тільки в процесі його діяльності. Вивчаючи особистість засудженого в конкретній діяльності, важливо встановити і відношення його до цієї діяльності.

Загрузка...

Слід пам’ятати, що не обґрунтовані судження про особистість засудженого часто створюються також під впливом першого враження. Дві-три провини засудженого можуть іноді надовго створити йому репутацію недисциплінованого. Особливо небезпечне судження по першому враженню про молодих за віком засуджених, відносно яких легко сформувати думку про існування в них негативних рис характеру.

Вивчення засудженого необхідно здійснювати вести в контакті з іншими співробітниками.

Техніка вивчення особистості засудженоговключає роботу з фіксації, аналізу та узагальнення зібраних даних. Тому, матеріали вивчення особистості засудженого доцільно обробляти в наступному порядку:

1.Зробити добір зібраних фактів, виділивши ті з них, що типові для поведінки даного засудженого.

Так, наприклад, засуджений М.П.Бойко постійно добре працює на виробництві і систематично виконує і перевиконує норми виробітку. Однак протягом року він два рази порушив дисципліну. Ясно, що ці випадки порушення дисципліни не є для нього типовими, отже, не можуть його характеризувати негативно.

2. Зробити класифікацію відібраних фактів, тобто розподілити їх по окремих групах, проаналізувати в рамках кожної групи, установити зв'язок між ними і на їх основі зробити первинні висновки.

3. Установити зв'язок між окремими групами зібраних фактів, скласти уявлення про окремі риси характеру засудженого, а потім і повну картину про його особистість.

Для запису, аналізу й узагальнень отриманих даних ведуться індивідуальні програми соціально-виховної та психологічної роботи із засудженим, але крім них, бажано вести спеціальні картки. У них, крім даних про особистість засудженого, фіксуються виховна робота, проведена з засудженим, і її дієвість, заохочення, стягнення, зміни в його поведінці.

На основі вивчення особистості засудженого необхідно скласти програму його виховання, тобто визначити комплекс виховних заходів, спрямованих на якнайшвидше його виправлення.

Оскільки процеси вивчення особистості засудженого і виховання взаємозалежні, ця програма може змінюватися залежно від одержання нових даних.

Психолого-педагогічне дослідження здійснюється поетапно, основними з яких є:

§ Постановка проблеми, тобто визначення питань, що має теоретичне й актуальне практичне значення, а також вивчення літератури з метою з'ясування, наскільки дані питання вивчені в науці.

§ Вибір методики дослідження і збір фактичного матеріалу. Спочатку дослідник різними методами збирає попередні відомості про досліджуване явище, формулює гіпотезу про сутність досліджуваного психологічногофакту, потім проводить ряд експериментів (експериментальні серії) по перевірці гіпотези.

§ Кількісна обробка фактичного матеріалу з використанням математичного апарату.

§ Інтерпретація отриманих даних і формулювання узагальнень і висновків. Практичне їх застосування дозволяє остаточно переконатися у вірогідності отриманих знань.

Таким чином, підводячи підсумок, слід наголосити, що перш ніж приступити до вивчення особистості засудженого, співробітник повинен чітко уявляти собі, що підлягає вивченню, тобто скласти програму вивчення даного засудженого.

Вивчення особистості засудженого не може бути обмежено тільки знанням його біографії, оскільки всі зібрані дані необхідні для того, щоб зрозуміти, коли і чому засуджений став на шлях здійснення злочинів. Особливої уваги вимагає з'ясування характеру та обставин раніше скоєних злочинів, їх мотивів( для неодноразово судимих). Не менш важливе значення мають знання світогляду і морального обліку злочинця, індивідуально-психологічних особливостей його особистості, а також характеру суспільної небезпеки скоєного злочину.

2. Поняття, класифікація та характеристика психолого-педагогічних методів вивчення засуджених.

Методика вивчення особистості засудженого представляє собою комплекс методів, спільне застосування яких може дати всебічні відомості про його особистість.

Методи, які застосовуються окремо від інших, як правило, не дають необхідних результатів.

Для вивчення особистості засудженого використовуються різні методи.

Прийнято розрізняти серед них:

§ методи збору інформації;

§ методи обробки та аналізу отриманих даних.

§ Функція збору інформації реалізується за допомогою:

§ методу вивчення документації,

§ методу спостереження,

§ методу експерименту,

§ групи методів опитування, яка включає метод бесіди, метод інтерв’ювання, метод анкетування, метод тестування, метод рейтингу, метод узагальнення незалежних характеристик, метод соціометрії тощо);

§ метод аналізу результатів діяльності засудженого;

Методами обробки та аналізу отриманих даних є:

§ група математичних методів (метод реєстрації, метод ранжування, метод моделювання);

§ група теоретичних методів:

§ метод змістовного (якісного) аналізу;

§ метод кількісного (статистичного) аналізу;

§ метод синтезу;

§ метод узагальнення;

§ метод порівняння;

§ метод висновку;

§ метод описового аналізу;

§ метод історичного аналізу;

§ метод експериментального аналізу ;

§ метод моделювання психічних процесів.

Методи збору, обробки та аналізу інформації тісно взаємодіють і нерідко взаємно перекривають один одного. Так, експеримент або соціометричне опитування можуть використовуватись і для збору інформації, і для її узагальнення, і для впровадження висновків у практику. Тому, більшість із названих методів є універсальними.

Крім того, названими методами обробки та аналізу інформації, як правило, оперують науковці, проводячи певні дослідження. Тому із зазначеної класифікації розглянемо лише методи збору інформації.

 

Питання для самоконтролю :

1. Які елементи повинна включати програма вивчення особистості засудженого?

2. На які групи поділяються методи вивчення особистості засудженого?

3. Які ви знаєте методи вивчення особистості засудженого?

 

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав