Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Читайте также:
 1. E) сферу по обслуживанию сельского хозяйства и по обеспечению его необходимыми для производства средствам
 2. I. Оценка обеспеченности предприятия основными средствами
 3. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
 4. II Кредиты и другие заемные средства
 5. II. СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В
 6. II.3. Средства контроля. Контроль рабочих листов
 7. IV Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
 8. J) просит Генеральную Ассамблею соответственно увеличить бюджетные средства, выделяемые для Рабочей группы, с тем чтобы удовлетворить потребности ее будущей деятельности.
 9. Quot;Технические" средства влияния и противостояния влиянию
 10. VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь
Государственное учреждение «Департамент внутренних дел Восточно-Казахстанской области Министерства Внутренних дел Республики Казахстан» г. Усть-Каменогорск, ул. Ворошилова 1 РНН 181700025593 ИИК KZ48070102KSN1801000 БИК KKMFKZ2A БИН 940640000511 Государственное учреждение «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан   Заместитель начальника ____________________ Калетаев Д.А  

 

Приложение 1

 

к договору №___________от «___»___________2012 года

 

 

№ п/п Наименование услуги Характеристика   Ед. изм Кол-во Выделенная сумма Место оказания услуг Срок оказания услуг Условия оплаты
аренда точек установки базовой станций   Место расположения- г Усть-Каменогорск Общее количество мест на АМС – 1 место (2 квадратных места) Наивысшая точка расположения антенн в г.Усть-Каменогорск Круглосуточная охрана   Адрес АМС – г.Усть-Каменогорск, пос.Меновное (телевизионная вышка)   услуга 50 000   г.Усть-Каменогорск, пос.Меновное (телевизионная вышка)     До конца 2012 года с момента подписания договора Оплата производится по факту оказания услуг по мере выделения денежных средств
                 

 

Главный специалист ОС УТС ДВД ВКО

майор полиции Сужанов Б.Б.

 

Заместитель начальника Директор

______________ Калетаев Д.А. ______________ _______

«___»________2012г. «___»__________2012г.

 

 

ТҰРҒЫЛЫҚТЫ ЕМЕС ҒИМАРАТТЫ ЖАЛҒА АЛУ КЕЛІСІМІ №

 

Өскемен қ. 2012ж. «­­­___» _______

Жабдықтаушы «», директорәрекеттегіКелісім негізіндеары қарай«Жалға беруші» екінші жақпен «Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті» Мемлекеттік мекемесі бастығының орынбасары Д.Қалетаевпен, әрекеттегі Келісім негізінде ары қарай «Жалға алушы» Тараптар бірігіп, келесідей Келісімді бекітті.

 

2. Келісімнің пәні

1.2. Жалға алушыға Жалға берушіден уақытша пайдалануға РТС Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қ.мекен-жайындағы тұрғылықты емес ғимаратты қабылдап алады, жабдықтаушы клиентке РТС Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қ. мекен-жайындағы тұрғылықты емес ғимаратқа құрылғыны орнату үшін антенно-матчтық жарақтар үшін 1 (бір) орынды жалға алуға:

1.2. Жалпы жалдайтын алаң - 2 (екі) шаршы. м. құрайды

1.3. Берілген ғимарат 1.1.б. бойынша Жалға берушінің меншігі және сатуға болмайды.

1.4. Жалға беруші ғимараттың өз меншігі екенін, кепілде немесе тиым салынған емес, келісіп басқаруда емес, жай серіктестікке пайда есебінде немесе заңды тұлғаға жарғылық капиталға берілмегендігін, қандай да бір үшінші жақтың құқығы жоқ екендігіне кепілдік береді.

1.5. Ғимарат Жалға берушіден Жалға алушыға №1 өткізу-қабылдау Актісі арқылы өткізіліп беріледі. №1 ғимаратты өткізу-қабылдау Актісі Келісімнің негізгі бөлігі болып табылады.

 

2. Жалға алудың мақсаты

2.1. Жалға берілген ғимарат Жалға берушіге құрылғыны орнату үшін ұсынылады.

2.2. Жалға алушының құрылғыны орналастыруы Жалға берушімен құрылғыны монтаждауға келісілген жобалық-сметалық құжаттың негізінде іске асырылады.

2.3. Құрылғыны монтаждау (демонтаждау) жұмыстары жеке келісім арқылы реттеледі, Жалға алушы мен Жалға беруші немес үшінші жақ арасында бекітіледі, негізі Келісімнің құнына қосылмайды.

 

3. Жалға алу мерзімі

3.1. Келісім қол қойған кезден бастап күшіне енеді және 2012жылдың 31 желтоқсанына дейін әрекет етеді.

3.2. Келісімнің әрекеттегі мерзімі кезінде Жалға алушының жазбаша келісімінсіз Жалға беруші ғимаратты сатпауға, ауыстырмауға, жалға бермеуге, кепілге қоймауға, сенімділік басқаруға бермеуге, жай серіктестікке пайда есебінде немесе заңды тұлғаға жарғылық капиталға берілмеуге, қандай да бір үшінші жақтың құқығымен ауыстырмауға міндетті.

3.3. Жалға алу мерзімінің аяқталуына 10 күн қалғанда Жалға алушы Жалға берушіге жалға алған ғимаратты алдағы уақытта пайдалануға жарамды жағдайда қайтарады. Ғимаратты қайтару өткізу-қабылдау Актісімен рәсімделеді.

3.4. Егер ғимарат бекітілетін болса, қабылдау-өткізу Актісіне қол қойылғаннан кейін Жалға алушы Жалға берушіге ғимараттың кілтін тапсырады.

3.5. Жалға алушы мерзімінен бұрын Келісімнен бас тарта алады. Ол үшін Жалға алушы Жалға берушіні жазбаша түрде 1 (бір) ай бұрын ескертеді, мерзімінен бұрын 15 күн ішінде ғимаратты босатады.

3.6. Жалға алу мерзімінің аяқталуына байланысты Жалға алушы Келісім бойынша өзіне берілген міндеттерді орындаса, жаңа мерзімге Келісім жасауға құқығы бар. Жалға алушы Келісімнің аяқталуына бір ай бұрын Жалға берушіні осындай келісім жасағысы келетіні туралы жазбаша хабардар етуге міндетті.

 

4.Жалға алу төлемі және есептесу тәртібі

4.1. Ғимаратты жалдаудың айлық төлемі 1 шаршыға НДС есебімен теңгені құрайды. Келісімдегі Жалға алынған ғимараттың жалпы алаңына айлық жалдау төлемі:

4.2.Келісімнің 4.1.б. көрсетілгендей есеп төлемге қойылған кезден бастап, 3 (үш) банктік күн ішінде клиентпен төлем айлық жалдау төлемінің 100% мөлшерінде жүргізіледі.

4.3. Атқарылған жұмыстың Актісі және есеп-фактурасы Жалға алушының өкіліне қол қойғызып немесе поштамен жіберіледі.

4.4. Атқарылған жұмыс Актісінің қол қойылған 1 данасын Жалға беруші 5 (бес) күн ішінде жалға алушыға қайтарады немесе бас тартудың негізін көрсетіп жазбаша түрде жолдайды. Егер Актіге қол қоймай, негізді бас тарту болмаса, Жалға алушы атқарылған жұмыстың көлемі мен сапасына қарсылық көрсетпейді деп есептеліп, есеп-фактураны төлеуге міндетті болады.

 

5. Жалға берушінің құқығы мен міндеттері

5.1. Жалға беруші міндетті:

· Келісім жағдайына жалға алынған ғимаратты Жалға алушы кедергісіз пайдалануын қамтамасыз етуге;

· Жалға алушының жазбаша рұқсатынсыз күрделі жөндеу және басқа да жөндеу жұмыстарын жүргізбеуге;

5.2.Жалға алушының кінәсінен емес болған бұзылулар, сынулар, коммуникация апатының салдарын Жалға алушы жазбаша хабардар еткеннен кейін 10 күннен кешіктірмей өз есебінен жөндеуге;

5.3.Жалға алынған ғимараттың және толық ғимараттың барлық инженерлік жүйенің тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз етуге;

5.5. Жалға беруші Жалға алушының жалдаған ғимаратты пайдалану тәртібіне тексеру жасауға құқығы бар.

 

7. Жалға алушының құқығы мен міндеттері

6.1. Жалға алушы міндетті:

· Келісімнің 2.1.б сәйкес, жалға алынған ғимаратты өзінің мақсатты бағытымен пайдалануға;

· Жалға алу төлемін уақытында төлеуге;

· Жалға алынған ғимараттың санитарлық тазалығын сақтауға;

· өртке қарсы, жылу және электр энергиясын пайдалану ережелерін сақтауға, белгілі шекке сәйкес, электр жүйесіндегі шамадан тыс қысымды болдырмауға,

· материалдық құндылықтарды ғимараттан шығару және кіргізуді белгілі тәртіпке сәйкес жүргізуге;

· Жалға берушінің жазбаша келісімінсіз жалға алынған ғимаратқа қайта құру және қайта жобалау жұмысын жүргізбеуге;

· Жалға алынған ғимараттың ағымдағы жөндеу жұмысын өз есебінен жүргізуге;

· Ғимаратты жалгерлікке бермеуге;

· Жалға алған ғимаратта өз кінәсінен болған шығынды өз есебінен төлеуге;

· Келісім аяқталғанна кейін ғимаратты болашақта пайдалануға жарамды жағдайда өткізуге;

· Келісімнің 10.1 б. сәйкес, жалдауды жалғастырудан бас тарту немесе жалға алынған алаң бөлігін өзгерту туралы жазбаша түрде Жалға берушіні 1 (бір) ай бұрын ескертеді, ескерту 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде жасалады. Ескерту мерзімін сақтамаған жағдайда алаңды босату мерзімінен тыс Жалға алушы Жалға берушіге жалға алу төлеміне үстеме ақы төлейді. 10 күннен кешіктірмей, Келісімнің 10.1 б. сәйкес, мерзімнің аяқталуы немесе бұзылуына дейін 5 күн ішінде құрылғыны бұзып алу керек. Олай болмаған жағдайда Жалға беруші құрылғыны күшпен бұзуға мәжбүр болады, бірақ Жалға алушы құрылғыны бұзу жұмысының 50% мөлшерінде өтемін төлейді.

6.2. Жалға алушының құқығы:

· Жалға алған ғимаратты өз қалауынша жабдықтауға және көркемдеуге;

· Жалға берушінің келіскен үлгісіне сәйкес, ғимарат алдына бағыттаушы кестелер, өз мекен-жайын көрсететін жарнамалар орналастыруға;

· Жалға берушінің келісімімен дабыл және күзет жүйесінің басқа да құрылғыларын орнатуға;

· Жалға алушы басшылығының қол қойылған жазбаша тапсырысына сәйкес, бір реттік немесе көп реттік рұқсат қағаздар беруге;

· Жалға алынған алаңды өз ұстанымына қарай нысананың ішінде рұқсаттық режим орнатуға;

7. Тараптардың міндеттері

7.1. Жалға алушы жалға алынған ғимараттағы өрт және электр қауіпсіздігін қадағалауға, техникалық құралдарды және инженерлік құрылғыларды дұрыс пайдалануға, сонымен қатар баптардың талаптарын орындауды толық міндетіне алады.

7.2. Қазақстан Республикасы заңнамаларында, Келісімнің 7.3., 7.4., 7.5., 7.6. б. көрсетілгендей, келісім шарттарын бұзғанда өз міндеттерін орындамаған және (немесе) орындаған жағдайда тараптар міндетіне алады.

7.3. Жалға алу төлемдерін төлеуде кешіктірілсе, Келісімнің 10.2., 10.3.б сәйкес, Жалға алушы кешіккен әрбір күнге соманың 0,5 % көлемінде үстеме ақы төлеуге міндетті.

7.4. Егер Жалға алушы ғимаратты жалгерлікке берсе, келісімнің жылдық құнының 10% есебінде айыппұл төлейді және ғимаратты босатады.

7.5. Келісімде қаралғандай, жалға алған ғимаратты қайтармаса, уақытында босатпаса, Жалға алушы мерзімін асырып пайдаланғаны үшін және үстеме құны кеткені үшін жалға алудың айлық көрсеткішінің 0,5% төлейді.

7.6. Келісім бойынша Жалға беруші келесідей міндеттерді орындайды: Жалға берушіге уақытын асырып өткізіп бергенде жалға алынған ғимарат үші, 0,5 % есебінде кешіктірілген әрбір күнге төлейді.

7.7.Келісімде қаралғандай, төлем (айыппұл, үстеме ақы), тараптарды міндеттерінен босатпайды.

7.8.Қазақстан Республикасы заңнамаларында қаралғандай келісімді мемлекеттік тіркеуден өткізу үшін Жалға алушыға міндеттеледі.

8. Жеңілмейтін күштердің әрекеті

8.1.ҚР мемлекеттік өкілетті органдарының шешімімен жарияланған немесе айғақты соғыс, жер сілкінісі, су тасқыны болғанда тараптар толық немесе жартылай міндеттерінен босатылады.

8.2.Жеңілмейтін күштердің әсерінен болған әрекеттің басталғаны немесе аяқталғаны жайлы бір жақ екінші жақты 10 күннен кешіктірмей орындалатын міндеттеріне тигізетін әсері туралы хабарлайды.

8.3.Егер жеңілмейтін күштердің әрекеті 3 ай бойы жалғасса және аяқталатын белгілері байқалмаса, тараптар бірлесе келісіп келісімді тоқтатады немесе аяқтайды.

8.4.Жеңілмейтін күштердің әрекетінің міндеттеріне тигізетін әсері туралы бір жақ екінші жақты уақытында жазбаша хабарламаса, жеңілмейтін күштердің әрекеті міндеттерін орындаудан босатуға негіз болғаны құқығынан айырылады.

 

 1. Ерекше шарттар

9.1.Жалға берушімен жазбаша келісілген және Жалға алушының өндірісі ғимаратты шығынсыз жақсарту жұмысы (қайта құрау) Келісім аяқталғаннан кейін бір ай көлемінде Жалға берушінің қайтарымына жатады.

9.2. Ғимаратты шығынсыз жақсарту жұмысының құны ақшалай қаражатпен төленеді. Тараптардың жазбаша келісімімен жұмыстың құны тауармен, жұмыспен, қызмет өтеумен төленуі мүмкін. Келісімнің аяқталуына дейін, тараптардың жазбаша келісімімен шығынсыз жақсарту жұмысының құны жалға алу құнының есебіне қосылуы мүмкін.

9.3.Жалға алушының өндірген ғимаратқа шығынсыз жақсарту жұмысының нәтижесі Жалға алушының меншігі болып табылады және Келісім аяқталғанда қайтарылады немесе өзара келісу арқылы Жалға берушіге беріледі.

9.4. Ғимаратқа шығынсыз жақсарту жұмысы құнының өтемі туралы Келісімнің 9.2.б тараптардың келісімімен анықталған.

9.5. Құқықтық-ұйымдастыру жұмысының өзгеруіне байланысты Келісім бойынша Жалға алушы мен Жалға беруші міндеттерінен босатылмайды.

9.6. Тараптардың өзара қосымша келісімімен рәсімделсе, Келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізу нақты болып табылады.

9.7. Жалға беруші ай сайынғы жалға беру құнын өзгертуге құқығы бар, өзгеріс енгізгенге дейін 30 (отыз) күн бұрын Жалға алушыға хабарлайды. Жалға алушы жалға алу төлеміндегі өзгеріске келіспесе, Келісім уақытынан бұрын тоқтатылады.

 

 1. Келісімді уақытынан бұрын бұзу негіздері

10.1. Жалға берушінің талабы бойынша келісім келесі жағдайда уақытынан бұрын бұзылуы мүмүкін:

ü Жалға алушы ғимаратты жалгерлікке берген жағдайда;

ü 1 (бір) айдан артық жалға алу төлемі төленбесе;

ü Құрылғыны орнату үшін қажетті құжаттары болмаған жағдайда (рұқсат етілген құжаттардың мерзімі өткенде, келісім, тоқтату т.б.)

10.2. Жалға алушы Келісімді уақытынан бұрын бұзса, ол Жалға берушіге жалға алынған қалған мерзімі сомасын келісімді бұзған күннен 5(бес) күн ішінде төлейді.

10.3.Келісімнің шартына Жалға алушы өзгеріс енгізген жағдайда, Келісімнің 4.1.б бойынша ай сайынғы жалға алу төлемі азайса ай сайынғы жалға алу төлемінің айырмашылығын, Жалға берушіге келісімдегі өзгеріс күшіне енгеннен кейін 5(бес) күн ішінде төлейді.

10.4. Жалға алушының талабымен келесі жағдайда келісім уақытынан бұрын бұзылады:

· Жалға беруші Жалға алушыға мүлікті пайдалануға бермесе, немесе келісімнің шарттарына сәйкес мүлікті тағайындауға, пайдалануға кедергі жасаса,

 

11. Басқа да шарттар

11.1. Келісімді орындау барысында туындаған даулар мен әртүрлі көзқарастар өзара келісімдер арқылы шешіледі.

11.2. Даулар мен әртүрлі көзқарастар өзара келісім арқылы реттелмесе, наразылық тәртібі бойынша шешіледі. Наразылыққа жауап беру мерзімі 30 күн.

11.3. Наразылық тәртібінде анықталмаған даулар соттың қарауына беріледі.

11.4. Келісімнің қандайда бір баптары негізсіз болған жағдайда, өз күшін сақтайды. Негізсіз баптар ҚР заңнамасына сәйкес мағыналас ауыстыруға болатын баптармен ауыстырылады..

11.5. Келісім әрбір жаққа бір данадан заңдық күші тең, орыс тілінде екі дана әзірленген.

 

12.Тараптардың банктік реквизиттері және заңды мекен-жайы

«Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Шығыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті» Мемлекеттік мекемесі Өскемен қ. Ворошилов көшесі 1 СТН 181700025593 ИЖК KZ48070102KSN1801000 БЖК KKMFKZ2A БЖН 940640000511 «Қазақстан Республикасы Қаржы Министрлігі Қазынашылық Комитеті» Мемлекеттік мекемесі   Бастықтың орынбасары ____________________ Д Қалетаев  

 

 

Қосымша 1

 

Келісімшартқа 2012 жылғы №___________ «___»___________

 

 

№ п/п Қызметтің атауы Мінездемесі   Бірлігі, өлшемі Саны Бөлінген сома Қызмет көрсету орны Қызмет көрсетудің мерзімі Төлемнің шарттары
Негiздi станциялардың қоюдың нүктелерiнiң жалдауы   Қоныс - Өскемен (2 квадрат орындары) орынның АМС-шыға орындарының жалпы саны Өскемен қаласындағы антенналардың орналастырылуын ең биiк нүкте. Тәулiк бойы қорғау   АМС мекенжай - Өскемен қаласы, (теледидар белгiсi) пос. Меновное   қызмет 50 000   Өскемен қаласы, (теледидар белгiсi) посМеновное   Келiсiм шарты ақырына дейiн 2012 жыл қол қою кезiнен   Төлем тауарды жеткізу фактісі бойынша жүзеге асырылады денежных средств
                 

 

Главный специалист ГИБ УИТС ДВД ВКО

майор полиции Сужанов Б.Б.

 

Бастықтың орынбасары Директор

______________ Ж.А. Қалетаев ______________ _______

«___»________2012г. «___»__________2012г.

 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-18; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.05 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав