Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВОПРОС N 23. Яке з визначень вартості належить Д. Рікардо?

Читайте также:
  1. I Перечень вопросов к изучению
  2. II. Список теоретических вопросов к экзамену
  3. III. Список практических вопросов к экзамену
  4. T6. А теперь я бы хотел(а), чтобы Вы оценили Ваше последнее посещение магазина … (МАГАЗИН ИЗ ВОПРОСА Q7) по каждой из перечисленных характеристик, используя шкалу на карточке.
  5. VI. Примерные вопросу к зачету /экзамену/ по логике.
  6. VII. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
  7. А) перечень вопросов
  8. Аграрный вопрос в программах партий и столыпинская аграрная реформа.
  9. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  10. Англо-арабская договоренность по вопросу о независимости арабов

 

 

3. вартість - це витрати живої праці

 

Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 24. Від чого залежить кількість товарів, що випускаються, на думку А. Маршалла?

 

2. від витрат виробництва

 

Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 25. Чи враховував Т. Веблен фактор відношення людей до засобів виробництва при

Розподілі суспільства на класи?

 

2. ні

Вариантов ответов: 2

ВОПРОС N 26. Предметом історії економіки та економічної думки є:

 

1. процес виникнення, розвитку, боротьби і зміни систем економічних поглядів

 

Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 27. Що з нижченаведеного відстоював Кейнс?

 

3. регулювання капіталізму

7. повну зайнятість

Вариантов ответов: 7

ВОПРОС N 28. Чи було предметом дослідження класиків буржуазної політекономії богатство і способи

Його накопичення?

 

1. так

 

Вариантов ответов: 2

ВОПРОС N 29. Чи є особливістю кейнсіанства макроекономічний аналіз?

 

1. так

 

Вариантов ответов: 2

ВОПРОС N 30. Які з названих чинників, згідно представленням австрійської школи, лежать в основі

Споживацького вибору?

 

2. ступені відносної рідкості товарів на ринку

3. ступінь корисності товару для споживача

Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 31. Вкажіть поняття внутрішньо не властиві феодалізму:

 

1. раби

3. наймані робітники

6. капіталісти

 

Вариантов ответов: 10

ВОПРОС N 32. Які з вказаних тезових положень відповідають економічному змісту класичної школи?

 

2. економічне зростання залежить від ступеня розвитку продуктивної праці і кількості працездатного населення,

зайнятого в середовищі національного виробництва

Вариантов ответов: 2

ВОПРОС N 33. Вкажіть категорії, на яких базується економічний романтизм:

 

2. селяни

3. ремісники

4. середня буржуазія

 

 

Вариантов ответов: 8

ВОПРОС N 34. Хто є автором книги "Загальна теорія зайнятості, відсотку і грошей"?

 

1. Дж. М. Кейнс

 

Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 35. Яка загальна ідея сучасних економічних теорій?

 

2. ідея державного регулювання відтворюваних процесів

 

Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 36. Вкажіть властиві риси ранньому меркантилізму:

 

1. багатством суспільства є тільки гроші

4. предметом аналізу вважати грошовий баланс

6. проводити політику протекціонізму

 

Вариантов ответов: 8

ВОПРОС N 37. Кому з названих економістів належить теорія "чистого прибутку"?

 

1. Ф. Кене

 

Вариантов ответов: 3

ВОПРОС N 38. Що є предметом дослідження третього тому "Капіталу" К. Маркса?

 

1. процес виробництва й обігу капіталу, узятого вцілому

 

Вариантов ответов: 4

ВОПРОС N 39. Назвіть причини виникнення інституціоналізму:

 

3. різка диференціація в доходах

 

Вариантов ответов: 4


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 27 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав