Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стандартні процедури та функції

Читайте также:
  1. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  2. Бенчмаркінг як альтернатива маркетингового дослідження: сутність, функції, види.
  3. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  4. Взаємозв’язок операційної функції з іншими функціями організації
  5. Визначення, функції та типи електронного архіву.
  6. Відповідність, відображення і функції
  7. Вміст невпорядкованого файла переписати у файл, що організований розділами. Розробити функції для редагування файлу та роботи з ним.
  8. Господарський договір, його ознаки, функції та класифікація
  9. Графічні процедури й функції
  10. Державні органи які здійснюють фінансовий контроль: їх функції та права

Стандартні, або вбудовані, процедури та функції входять до складу бібліотек мови програмування, вони викликаються без попереднього оголошення. Стандартна бібліотека мови Pascal містить широкий набір процедур і функцій для виконання типових математичних розрахунків, операцій введення-виведення, управління процесами, оброблення рядків і символів, роботи з файлами тощо.

Математичні процедури та функції (таб. 4.1.) реалізують найбільш поширені математичні операції.

Таблиця 4.1. Вбудовані математичні функції та процедури

Ім'я функції або процедури Призначення Тип значення, що повертається
Abs(x), функція Визначення абсолютної величини х Збігається з типом аргументу
Cos (х), функція Обчислення косинуса х, параметр задає значення кута в радіанах real
Sin (х), функція Обчислення sin x, параметр задає значення кута в радіанах real
Sqr (х), функція Піднесення до квадрата значення х Збігається з типом аргументу
Sqrt (х), функція Обчислення квадратного кореня з х real
Pi, функція Обчислення значення числа p=3,14159265... real
Int (x) Обчислення цілої частини х real
Randomize, процедура   Ініціалізація вбудованого генератора псевдовипадкових чисел поточним системним часом  
random та random(x), функція Генерація псевдовипадкових чисел. Якщо функція не має параметра, то повертає дійсний результат з діапазону 0...1, інакше — ціле число з діапазону 0..x - 1 real або integer  

У табл. 4.2 наведено функції перетворення типів, що забезпечують отримання цілого числа з дійсного, символу за його кодом тощо.

Таблиця 4.2. Вбудовані функції перетворення типів

Ім'я функції або процедури Призначення
Chr(x) Повертає символ з кодом х згідно з кодовою таблицею ASCII; результат мас тип char, параметр - тип byte  
Ord(x) Повертає цілочисловий порядковий номер значення х, яке належить порядковому типу даних; дозволяє отримати код ASCII символу х
Round(x) Повертає значення х, заокруглене до найближчого цілого

 

Наступна категорія стандартних процедур і функцій (табл. 4.3) призначена для обробки цілочислових даних. Ці підпрограми використовуються для зміни параметрів циклу та визначення парності чисел.

Таблиця 4.3. Процедури та функції обробки цілочислових даних

Ім'я функціїабо процедури Призначення
Dec (x, dx), процедура Зменшує значення цілої величини х на dx; якщо параметр dx не заданий, то х зменшується на 1
Inc (x. dx), процедура Збільшує значення цілої величини х на dx, якщо параметр dx не заданий, то х збільшується на 1
Odd(x), функція Перевіряє число х на парність, повертає значення true, якщо х непарне

Для переривання роботи програми, затримки на деякий час її виконання або для переривання циклу використовуються вбудовані процедури керування порядком виконання програми (табл. 4.4).

Таблиця 4.4. Процедури керування порядком виконання програми


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав