Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

III кисәк. Кешелекнең хәзерге глобаль проблемалары

Читайте также:
  1. II.2. Глобальная демографическая проблема
  2. II.3. Глобальная продовольственная проблема
  3. Анализ глобальных проблем
  4. Важнейшие глобальные проблемы современного общества
  5. ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ГЛОБАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
  6. Вопрос № 72. Глобальные проблемы современности: сущность и перспективы решения.
  7. Глава 3. Экологические системы, структура экосистем. Биосфера как глобальная экологическая система
  8. Глобализация и глобальные проблемы мировой экономики в конце XX - начале XXI вв.
  9. Глобалистика и ее проблемы. Глобальные проблемы современной цивилизации

 

11 тема. Кешелекнең хәзерге глобаль проблемалары (4 сәгать)

Табигать һәм цивилизация. Глобаль проблемалар, аларның типлары һәм үзара бәйләнешләре. Үткән һәм киләчәктә кешелекнең глобаль проблемаларының географик аспектлары. Чимал, демографик, азык-төлек, экологик проблемалар, аларны чишү юллары. Үсеп килүче илләрнең артталыгы проблемасы. Кеше тормышы сыйфатының географик аспектлары. География фәненең кешелекнең глобаль проблемаларын чишүдәге роле.

Геоэкология – кешелекнең глобаль проблемалары фокусы. Җирнең төрле регионнарының гомуми һәм специфик экологик проблемалары.

Йомгаклау.Дөнья ХХ1 гасыр башында. (2 сәгать)

 

Региональ компонент дөнья хуҗалыгы тармакларын үткәндә өйрәнелә.

 

 

Укучыларның әзерлек дәрәҗәләренә таләпләр: база дәрәҗәсендә чыгарылыш класс укучыларының әзерлек дәрәҗәләренә таләпләрдә аерым урынны чагыштыру, бәя бирү, аңлату кебек белемнәрне куллану таләпләре алып тора.

Компетенцияләр: Белемнәр формалашу күптөрле географик мәгълумат чараларын, шулай ук Дөнья регионнарының географик характеристикаларын, таблицалар, карта-схемалар, гади карталар,төрле күренеш-процессларның, аларның территориаль тәэсиренең географик закончалыкларын чагылдыручы модельләр куллануны күзаллый.

 


Календарь-тематик планлаштыру. 11 класс. 2012-2013 нче уку елы

 

№ п/п Федераль компонент Сәгатьләр саны Календарь срок Планлаштырылган нәтиҗәләр Контроль һәм практик эшләр УМК
  Азия чит илләренә гомуми характеристика. Халык саны, яңарып торуы һәм дини составы   6.09   Регионның составы, табигый ресурслары, халыкларының үзенчәлекләре турында аңлату Практик эш. Кытайның төп авыл хуҗалыгы районна-рының специальлә-шүенә тсвирлама бирү. Япониянең халыкара икътисади элемтәләре карта-схемасын төзү п/м, атлас, дәреслек
  Азия чит илләренең промышленность тармаклары   13.09   Азия регионының хуҗалык үсеше үзенчәлекләре турында белергә, Азия сбрегионы хуҗалыгының үзенчәлекләрен күрсәтергә Атлас Дәреслек таблица
  Азия чит илләренең авыл хуҗалыгы. Азия илләренең авыл хуҗалыгы специальләшүе   20.09   Авыл хуҗалыгы үсеше үзенчәлекләре белән таныштыру Атлас, таблица
  Кытай: гомуми характеристика, халкы -------------------------------------------------Хуҗалыгы: казанышлары һәм проблемалары   27.09   4.10   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру   Атлас, таблица
  Япония.     11.10   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру . Атлас, таблица
  Һиндстан.   18.10   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру   Атлас, таблица
  Австралия.   25.10   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру   Атлас, таблица
  “Азия чит илләре” темасын гомумиләштерү   1.11   “Азия” темасын гомумиләштерү Контроль эш 1. Биремнәр, тестлар
  Африкага гомуми характеристика.   15.11   Африканың ачылуы һәм үзләштерелүе турында белергә, хуҗалыгы үзенчәлекләрен аңлатырга Практик эш. Африка илләрен файдалы ка-зылмаларга байлыгы дәрәҗәсе буенча классификацияләргә (258 бит, 2 нче бирем) п/м дәреслек
  Төньяк һәм Тропик Африка субрегионнарын чагыштырып карыйбыз:Төньяк Африка:үткәне һәм бүгенге сәяси-социаль проблемалары -------------------------------------------------- Тропик Африка. КАР – ике төрле икътисадлы ил   22.11   Субрегионнарның үсеш үзенчәлекләре турында белергә, алар арасындагы аерымлыкларны белергә атлас
  «Африка» темасын гомумиләштерү   29.11   “Африка” темасын гомумиләштерү, укучыларның белем дәрәҗәләрен тикшерү Конроль эш 2. Тест-биремнәр
  Америка Кушма Штатларына гомуми характеристика   6.12   АКШның хуҗалык үзенчәлекләрен, халкын өйрәнү   Практик эш. АКШ һәм Канада халкы-ның һәм хуҗалыгы-ның төп типик сый-фатларын атарга. (290 бит, 13 нче бирем). 19 нчы дәрес п/м, дәреслек
  Промышленность географиясе   13.12   АКШның промышленность үзенчәлекләрен белергә. Табигый ресурслары һәм хуҗалыгы турында аңлатырга Таблица, дәреслек
  Авыл хуҗалыгы географиясе   20.12   А/Хуҗалыгы үзенчәлекләре белән таныштыру, А/Х специальләшү тармакларын өйрәнү Дәреслек атлас
  Транспорт географиясе   27.12   АКШның транспорт төрләре һәм үзенчәлекләрен белергә Атлас
  АКШ макрорайоннары «Эчке аерымлыклар»   17.01   АКШның төрле районнарына тасвирлама төзергә   Атлас, к/карта
  Канада.   24.01   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру   п/м
  “Төньяк Америка” темасын гомумиләштерү   31.01   Төньяк Америка темасы буенча белемнәрне гомумиләштерү, ныгыту Контроль эш 3. тест
  Латин Америкасына гомуми характеристика   7.02   Латин Америкасының табигате, хуҗалыгы, халкы турында аңлату   п/м, атлас
  Латин Америка илләренең хуҗалыгы       14.02   Лаин Америкасы илләре һәм аларның хуҗалык эшчәнлеге турында аңлату   Таблица, дәреслек
  Бразилия.       21.02   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру   Атлас, таблица
  Мексика.       28.02   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру   Атлас, таблица
  Аргентина.     7.03   Илнең табигате, халкы, хуҗалык үсеше белән таныштыру Практик эш. «Азия, Африка һәм Латин Америкасының үсеп килүче илләренә чагыштырма характеристика». Атлас, к/карта
  “Латин Америкасы” темасын гомумиләштерү   14.03   Латин Америкасы турындагы белемнәрне гомумиләштерү Контроль эш 4. тестлар
        Кешелекнең глобаль проблемалары.Экологик,энергетика һәм чимал,дөнья океаныннан файдалану проблемалары. --------------------------------------------------Тынычлык һәм коралсызлану,атом-төш сугышын булдырмый калу, космосны тыныч максатларда үзләштерү проблемалары --------------------------------------------------Демографик,кешеләрнең сәламәт-леге, азык-төлек проблемалары. Үсеп килүче илләрнең артталыгын бетерү – иң зур дөньякүләм проблема         21.03     4.04     11.04   Кешелекнең төп глобаль проблемалары турында аңлату Практик эш. Картадан кризислы экология районна-рын һәм глобаль проблемаларның географик аспект-ларын билгеләү. Өстәмә материал, атлас
  Глобаль фаразлар, гипотезалар һәм проектлар. Тотрыклы үсеш стратегиясе   18.04     Глобаль проблемалар турында белергә, алардан котылу чаралары белән таныштыру Глобаль проблемаларны чишүдә география фәненең ролен күрсәтү Контроль эш 5. Өстәмә материал, атлас  
  Россиянең бөтендөнья хуҗалыгында һәм хезмәтнең халыкара географик бүленешендә алып торган урыны   25.04   Россия икътисадының бөтендөнья хуҗалыгында роле һәм хезмәтнең халыкара географик бүленешендә алып торган урыны, аның халыкара специальләшү тармаклары   Өстәмә материал, интернет ресурслар
  Россиянең халыкара интеграциягә кушылуы. Россия халыкара сәүдә һәм икътисади мөнәсәбәтләр системасында   2.05   Россиядә социаль-икътисади рефор-малар, аның үсеш перспективалары. Россиянең иң эре халыкара сәүдә партнерлары, тышкы сәүдә балансы. Россиянең халыкара һәм региналь оешмаларда, Халыкара социаль-икътисади һәм геоэкологик пректларда катнашуы   Өстәмә материал, интернет ресурслар,бөтен-дөнья картасы
  Йомгаклау.Дөнья ХХ1 гасыр башында.   16.05   Бөтендөнья берлеге барлыкка килү, глобальләшү проблемалары,хәзерге дөньяның үсеш тенденцияләре белән таныштыру   бөтен-дөнья картасы
  Йомгаклау контроль эше   23.05     Тестлар чишү  

 
Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 104 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав