Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Хімічні властивості хлоридної кислоти

Читайте также:
 1. Алгоритми. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритмів.
 2. Атрибутивні ознаки і властивості культури
 3. Ацетооцтова кислота і її естер як С - Н кислоти
 4. Біогеохімічні цикли основних хімічних елементів
 5. Біологічні властивості.
 6. Біохімічні зміни в організмі при розтренуванні і перетренуванні
 7. Біохімічні зміни в організмі спортсмена
 8. БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ СПОРТСМЕНА ПРИ ВТОМІ
 9. Біохімічні основи тренувань
 10. Біохімічні основи якостей рухової діяльності

 

 1. Орешников И.М. Философия науки и техники. Уфа, 1999.
 2. Философия: Учебник / под ред. В.Д. Губина, Т.Ю. Сидориной. М., 2004.
 3. Голубинцев В.О., Данцев А.А., Любченко В.С. Философия для технических вузов. Ростов н/Д., 2004.
 4. Ленк Х. Размышления о современной технике. М., 1996.
 5. Шаповалов В.Ф. Философия науки и техники: Учебное пособие. М., 2004.
 6. Ортега-и-Гассет Х. Размышления о технике. // Избранные труды. М., 2000.
 7. Черняк В.З. История и философия техники. М., 2006.
 8. Новая технократическая волна на западе: (Сб.ст.). М., 1996.
 9. Митчем К. Что такое философия техники? М., 1995.
 10. Хайдеггер М. Вопрос о технике // Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.
 11. Ракитов А.Н. Философия компьютерной революции. М., 1991.

 

 

Гідроген хлорид

 

Гідроген хлорид, або хлороводень, HCl є однією з найважливіших неорганічних сполук. Він слугує реагентом у різних процесах у хімічній технології. Водний розчин хлороводню — хлоридну кислоту — широко використовують у промисловості, наукових дослідженнях, хімічних лабораторіях.

Гідроген хлорид має молекулярну будову: H – Cl.

Ковалентний зв’язок між атомами Гідрогену і Хлору є полярним; атом більш електронегативного Хлору зміщує у свій бік спільну електронну пару. На атомі Хлору зоcереджується частковий негативний заряд, а на атомі Гідрогену — такий самий за значенням, але позитивний заряд. Молекула гідроген хлориду є полярною.

δ+ δ–

H → Cl (δ < 1).

Хлороводень — за н.у. безбарвний газ із різким запахом, важчий за повітря, добре розчинний у воді. За температури 20 °С і нормального тиску в 1 л води розчиняється 445 л цього газу. У вологому повітрі гідроген хлорид «димить» унаслідок утворення дрібних краплинок його водного розчину. Хлороводень сильно подразнює дихальні шляхи. Тому досліди із цим газом та його концентрованим водним розчином (концентрованою хлоридною кислотою) проводять у витяжній шафі.

 

Хлоридна кислота. Водний розчин гідроген хлориду називають хлоридною кислотою. Тривіальна назва цього розчину — соляна кислота. Майже насичений водний розчин гідроген хлориду (масова частка HCl у ньому становить 34—36 %) називають концентрованою хлоридною кислотою. Із цього розчину постійно виділяється хлороводень. Хлоридна кислота належить до сильних кислот.

Хімічні властивості хлоридної кислоти

1. Дисоціація у водних розчинах:

HCl Н+ + Сl-

Ступінь її дисоціації в розбавлених розчинах перевищує 90%. Змінює забарвлення індикаторів.

2. Взаємодія з металами з виділенням водню:

Zn + 2 HCl = ZnCl2 + H2

Метали, розміщені в ряду активності справа від водню, із хлоридною кислотою не взаємодіють.

3. Взаємодія з основними й амфотерними оксидами:

ВaO + 2 HCl = ВaCl2 + H2O

Аl2O3 + 6 HCl = 2 АlCl3 + 3 H2O

4. Взаємодія з основами та амфотерними гідроксидами:

КOH + HCl = КCl + H2O,

Al(OH)3 + 3 HCl = AlCl3 + 3 H2O;

5. Взаємодія з солями:

NaNO2 + HCl = NaCl + HNO2,

Pb(NO3)2 + 2 HCl = PbCl2↓ + 2 HNO3,

Na2CO3 + 2 HCl = 2 NaCl + СО2↑ + Н2О.

 


Дата добавления: 2014-12-18; просмотров: 49 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав