Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз мікросередовища, макросередовища, маркетингового середовища

Читайте также:
  1. V. ЕТАП САМОАНАЛІЗУ, ГРУПОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ ТА САМОРОЗВИТКУ
  2. АНАЛІЗ ВАЛЮТНОГО РИНКУ ТА ОПЕРАЦІЙ НА ВАЛЮТНОМУ РИНКУ
  3. Аналіз виробництва культури
  4. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  5. Аналіз витрат на виробництво продукції
  6. Аналіз вихідних умов
  7. Аналіз власне ринку
  8. Аналіз внутрішнього середовища
  9. Аналіз динаміки та структури операційних витрат страхових компаній
  10. Аналіз динаміки та структури пасивів страхових компаній за 2010-2012 рр.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Розглянемо ТОВ «Аромат»( м. Харків ), яка займається виробництвом парфумів.

Визначимо складові мікро середовища, які надають безпосереднє відношення до самої фірми і її можливостей, а також фактори макросередовища, що чинять опосередкований вплив на діяльність фірми із задоволенням потреб споживачів найбільш ефективним способом.

Отже, першою складовою нашого мікросередовища є постачальники - фірми, організації, підприємства, які здійснюють постачання сировини для нашої організації.

Постачальники:

1) компанія Henkel(Німеччина) - постачальник різноманітних хімічних речовин(октил, бензил, бутил тощо) і спирту;

2) компанія Albright&Wilson(Великобританія) - постачальник ароматичних сполук;

3) фірма Clariant(Туреччина) - постачальник дозаторів для флаконів;

4) ТОВ „ДИА” - постачальник води;

Посередники - фірми, організації, підприємства, що здійснюють посередницькі операції з поставок для виробництва або реалізації продукції.

Маркетингові посередники можуть бути представлені:

1) торговельними посередниками, т. б. діловими фірмами, які допомагають підприємству в пошуках клієнтів або продажу товарів;

2) посередники з організації товароруху(транспортні організації, залізничні фірми);

3) агентствами з надання маркетингових послуг, які допомагають підприємству точніше позицію вати та просувати товар на ринки. Для нашого підприємства - це спеціалізовані магазини парфумерної продукції.

Існує чотири типи клієнтів: споживачі, державні установи, виробники і посередники, а відповідно, і ринки.

1. Ринок споживачів - це окремі суб`єкти та домогосподарства, які придбають товари для особистого використання. Саме на них і орієнтується фірма.

2. Ринок виробників - організації, які придбають товари для подальшого використання їх у виробництві.

3. Ринок державних установ - державні організації, які придбають товари для подальшого їх використання у сфері комунальних послуг або передачі тим, хто в них має потребу.

4. Ринок проміжних продавців - організації, що придбають товари для подальшого перепродажу з метою отримання прибутку: фірми, оптові бази, приватні магазини тощо.

Конкурент - особа, організація, що намагається досягти однакової мети. Конкуренція - боротьба між приватними товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збуту товару. Існують різні види конкурентів:

1) безпосередні - ті, що виробляють та/або реалізують аналогічну продукцію;

2) заміщуючи - ті, що пропонують товар ( роботу, послугу), який задовольняє аналогічні потреби споживачів, але дещо іншим способом(наприклад, масляні радіатори - електрообігрівачі);

3) потенційні - ті, що зможуть задовольнити аналогічні потреби споживачів. Часто їх складно виявити, адже їх поява пов`язана з розвитком і появою нових технологій. Розглянемо їх.

Безпосередніми конкурентами ТОВ „Аромат” є:

- всі підприємства з виробництва парфумів, розміщені в м. Харків;

- всі вітчизняні підприємства з виробництва парфумів, що реалізують продукцію в Україні, а саме в м. Харків.

Заміщуючими конкурентами ТОВ „Аромат» є:

- підприємства, що виробляють парфуми на основі ароматичних олій;

Потенційними конкурентами ТОВ „Аромат” є:

- всі іноземні виробники, що реалізують продукцію в Україні, а саме в м. Харків.

Контактні аудиторії - це будь - яка група, що проявляє реальний чи потенційний інтерес до підприємства або впливає на його здатність досягти поставлених цілей. Існують такі різновиди контактних аудиторій: фінансові кола, ЗМІ, державні установи, місцеві контактні аудиторії, широкий загал, внутрішні контактні аудиторії.

Фінансові кола - це фінансові організації, що безпосередньо співпрацюють з ТОВ «Аромат», а саме банк, в якому знаходиться розрахунковий рахунок підприємства.

ЗМІ - засоби масової інформації , які розповсюджують інформацію про діяльність підприємства або сприяють цьому. ТОВ «Аромат» користується послугами компанії «ЮТЭК».

Державні установи – опосередковано впливають на діяльність фірми.

Підприємство стежить за подіями, що відбуваються в державній сфері і які можуть вплинути на діяльність підпиємства.

Місцеві контактні аудиторії – для ТОВ « Аромат» це жителі м. Харків.

Широкий загал - фірма обслуговує всіх замовників без винятку, враховує відгуки споживачів.

Внутрішні контактні аудиторії – керівництво, робітники, обслуговуючий персонал.

Отже, аналіз складових середовища ТОВ «Аромат» показав, що на стратегію розвитку цільового ринку підприємства парфумів впиливають всі вище перелічені складові мікросередовища.

Розглянемо докладніше фактори макросередовища, що також впливають на діяльність підприємства.

Природні фактори. Впливають більше кліматичні фактори, а ніж дефіцитність ресурсів, оскільки у виробництві парфумів широко використовуються екстракти рослинного походження (рози, жасмін тощо).Але проблема дефіцитності може виникнути при використанні складових тваринного походження (напр. мускус).

Екологічні фактори. Підприємство «Аромат» у своїй діяльності не використовує екологічно брудні технології, до того ж процес використання ресурсів виключає негативний вплив на природне середовище.

Науково-технічні фактори - велику роль грають новинки НТП, введення нових технологій, періодичне оновлення вже існуючих товарів, підвищення їх якості та гарантія їх безпечності. Підприємство «Аромат» не тільки стежить за розробкою нових технологій створення парфумів, але й саме здійснює наукову діяльність у цьому напрямку.

Економічні фактори залежать від стану економіки, як країни в цілому, так і окремих регіонів. Будь-які економічні процеси: інфляція, девальвація національної валюти тощо, максимально враховуються підприємством.

Демографічні фактори. Перш за все підприємство скеровує свою діяльність на споживача, а тому рівень життя населення, його статеві, вікові, релігійні та інші уподобання безпосередньо впливають на організацію діяльності підприємства.

Таким чином, ми розглянули всі елементи мікро- та макросередовища ТОВ „Аромат”, і результати даного дослідження можна використовувати для розробки маркетингової програми: при визначенні цінової політики фірми, сегментації ринку, оцінці якості послуг тощо.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 57 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав