Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ефективність використання ФАР

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  2. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  3. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  4. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  5. види та використання
  6. Види транспорту та їх використання у практиці міжнародних перевезень.
  7. Визначення моментів інерції з використанням маятника максвелла
  8. Використання try, catch
  9. Використання банківської гарантії
  10. Використання засобів індивідуального та колективного захисту персоналу

Основою програмування є ефективне використання сонячної енергії

(ФАР), ресурсів тепла, вологи, вуглекислоти повітря, мінеральних речовин

ґрунту та добрив, створення необхідних біологічних, агроекологічних,

організаційно-господарських та енергетичних передумов одержання високих

врожаїв з мінімальними витратами на одиницю продукції.Біокліматичний потенціал України в цілому і зони Лісостепу зокрема дає можливість вирощувати основні види сільськогосподарських культур.Впровадження розроблених на принципах адаптивного рослинництва технологій вирощування сучасних сортів є суттєвим засобом збільшення виробництва продукції рослинництва. Ефективність усіх факторів інтенсифікації технологій вирощування сільськогосподарських культур повинна підвищуватися на основі дедалі зростаючого рівня агротехніки.

Дослідження енергетичного балансу фотосинтезу дали можливість розрахувати можливі коефіцієнти засвоєння ФАР посівами і використанням їх для розрахунків урожайності за ресурсами ФАР. Потенціальна урожайність вираховується за формулою:

де ПУ – потенціальна урожайність її основної частини при використанні фотосинтетичної активної радіації, ц/га;

QФАР – сумарний прихід ФАР за період вегетації культури, млн. ккал/га (додаток Б);

КФАР – коефіцієнт використання ФАР (1-3%);

10 – математичний коефіцієнт;

q – теплотворна здатність 1 кг основної продукції сільськогоспо­дарської культури, ккал (додаток В);

С – стандартна вологість продукції (додаток В);

а – сума частин основної та побічної продукції (додаток В).

 

ПУ=3700*2*10 = 74000 = 71,7ц/га

4.8*(100-14)*2.5 1032

Вирощування сої в ППА «Вікторія» має високий потенціал врожайності.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 35 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав