Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ефективність використання ресурсів тепла

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  2. Аналіз трудових ресурсів страхових компаній
  3. Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів
  4. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  5. В) обсяг природних ресурсів.
  6. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  7. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  8. види та використання
  9. Види транспорту та їх використання у практиці міжнародних перевезень.
  10. Визначення моментів інерції з використанням маятника максвелла

Ефективність використання ресурсів тепла розраховуєм за формулою:

 

, де

 

Ет – ефективність використання ресурсів тепла, %;

Уф – фактична врожайність культури в господарстві (за останні 5 років), ц/га;

ДМУБКП – дійсно можлива врожайність за біокліматичним потенціалом, ц/га.

Дійсно можливу врожайність (ц/га) за біокліматичним потенціалом розраховують за формулою:

 

ДМУБКП = β×БКП

 

де ДМУБКП – дійсно-можлива урожайність за біокліматичним потенціалом, ц/га;

β (бета) – показник рівня культури землеробства за відповідного коефіцієнта використання ФАР (Додаток Г);

БКП – біокліматичний потенціал, який вираховують за формулою:

 

 

де БКП – число, що виражає біокліматичний потенціал;

Σt>100С – сума середньодобових температур за вегетаційний період сільськогосподарських культур, які дорівнюють або перевищують +10°С (Додаток Д).

 

Отже розраховуєм ефективність використання соєю ресурсів тепла в ППА «Вікторія» Середня врожайність за 5 років становить 23,4 ц/га ФАР-2%

Сума активних температур за період вегетації культури (Σt>100С) становить:

Σt>100С=3100С(травень)+3000С(червень)+3100С(липень)+3100С (серпень)+ 3000С (вересень)= 15300С

Спочатку розрахуєм для сої число, що виражає біокліматичний потенціал в нашому регіоні

БКП=1530 =1.53

 

ДМУ(бкп)=20*1.53=30.6 ц/га

Це отримана дійсно-можлива урожайність за біокліматичним потенціалом сої в даному господарстві

 

Ефективність використання ресурсів тепла соєю в ППА «Вікторія» становитиме:

 

Em=23.4 *100= 76 %

30.6

76% це досить високий показник використання соєю ресурсів тепла, тож соя вирощується в підходящому для неї агрокліматі.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав