Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ефективність використання ресурсів вологи

Читайте также:
  1. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  2. Аналіз трудових ресурсів страхових компаній
  3. Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів
  4. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  5. В) обсяг природних ресурсів.
  6. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  7. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  8. види та використання
  9. Види транспорту та їх використання у практиці міжнародних перевезень.
  10. Визначення моментів інерції з використанням маятника максвелла

Встановлюєм фактичну кількість вологи, яку використала рослина для формування врожаю. Цю величину визначають за формулою:

 

де W – кількість доступної для рослин продуктивної вологи, мм;

Wп – запаси продуктивної вологи в шарі ґрунту 0–100 см на початку вегетаційного періоду мм (Додаток Е);

Wk – запаси продуктивної вологи в 0–100 сантиметровому шарі; ґрунту в кінці вегетаційного періоду, мм (Додаток Е);

 

Co=травень(24) червень(198) липень(20) серпень(85) вересень(44)

 

W=169-116+371=424 мм

 

За запасами продуктивної вологи розраховуєм дійсно можливу врожайність або кліматично забезпечений врожай за вологозабезпеченістю посівів сої

 

, де

 

ДМУВ– дійсно можлива врожайність сухої біомаси за ресурсами вологи, ц/га;

W – запаси продуктивної вологи, мм;

ТК – транспіраційний коефіцієнт;(додаток 3)

 

ДМУ(в)=100*424 =94,2 ц/га

 

Визначаєм коефіцієнт водоспоживання для сої

 

, де

КВ – коефіцієнт водоспоживання, мм/т;

ДМУв – дійсно можлива врожайність за вологозабезпеченістю, т/га.

 

 

КВ=424 =4.5

94,2

 

Фактичний коефіцієнт водоспоживання розраховуєм за залежністю:

 

, де

КВф – фактичний коефіцієнт водоспоживання, мм/т;

Уф – фактична врожайність культури в господарстві, т/га.

 

КВ(ф)=424 =181,2

2.34

 

Ефективність використання вологи, як природного ресурсу, визначаєм за формулою:

, де

Еф – ефективність використання ресурсів вологи, %;

Уф– фактична врожайність культури в господарстві, т/га;

ДМУв – дійсно можлива врожайність сухої біомаси за ресурсами вологи, т/га.

 

Еф= 2.34 *100=52%

4.5

 

Коефіцієнт використання опадів визначають на основі величини фактичної врожайності за формулою:

 

, де

Ко – фактичний коефіцієнт використання опадів;

Wф – необхідна кількість вологи для формування фактичного врожаю, мм;

Wг – ґрунтові запаси продуктивної вологи в кореневмісному шарі ґрунту (169-116=53), мм;

Со – сума опадів за період вегетації культури, мм

 

 

Ко= 234-53 *100 =56,9%

, де

W – запаси продуктивної вологи, мм;

Квф – коефіцієнт водоспоживання фактичний, мм/т;

 

 

Wф= 424 *100 = 234мм

181,2

 

Необхідна кількість вологи для формування врожаю становить 234мм,в той час як запаси продуктивної вологи в грунті 424мм,отже соя цілком забезпечена вологою для формування врожаю

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 15 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав