Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Ефективність використання ресурсів живлення рослин

Читайте также:
  1. Агротехнічний метод захисту рослин
  2. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  3. Аналіз ефективності використання короткострокових кредитів
  4. Аналіз трудових ресурсів страхових компаній
  5. Бюджет витрат на придбання матеріальних ресурсів
  6. В загальному вигляді міжнародний рух капіталу означає переміщення капіталу між суб’єктами міжнародної економіки з метою його оптимального використання.
  7. В) обсяг природних ресурсів.
  8. В.О.Кравець, Ю.М.Колибін. Проектування та використання програм діагностики мереж.-Навч.пос. /Харків, НТУ “ХПІ”, 2004, -388с.
  9. Видатки державного бюджету як форма використання бюджетних ресурсів.
  10. види та використання

В господарстві під сою вносилось 2 ц мін.добрив

1) При відомому бонітеті ґрунту або фактичному вмісті в ньому елементів живлення і внесеній кількості добрив визначаєм можливий рівень врожаю, який може бути отриманий за рахунок даного рівня живлення:

 

, де

ДМУг – дійсно можливаврожайність за природною родючістю ґрунтів, ц/га;

Дм – доза внесення мінеральних добрив, ц/га;

Ом – окупність 1 ц д.р. мінеральних добрив приростом врожаю (додатокИ);

Б – бал бонітету ґрунту (додатокЛ);

Уб – урожайна ціна одного балу (додатокК);

До – доза внесення органічних добрив, т/га;

Оо – окупність 1 т органічних добрив приростом врожаю (додаток И).

 

ДМУг=(2*4)+(72*0,26)=26,7 ц/га

 

2) Після цього визначаю ефективність використання посівами ресурсів живлення:

, де

Еж– ефективність використання ресурсів живлення, %;

Уф – фактична врожайність культури в господарстві, ц/га;

ДМУг – дійсно можлива врожайність за природною родючістю ґрунтів, ц/га.

 

Еж=23,4 *100 =87%

26,7

 

3)Можна розділити фактичний урожай на одержаний за рахунок бонітету ґрунту і внесених добрив та визначитись із фактичним значенням окупності як 1 бала бонітету, так і мінеральних чи органічних добрив. Крім того, всі ці дані дозволяють також розрахувати фактичний коефіцієнт використання елементів живлення із внесених добрив.

Фактичну урожайність, яка сформувалась за бонітетом ґрунту (Уфб) розраховуєм за формулою:

 

, де

Б – бал бонітету ґрунту (додаток Л);

Уб – урожайна ціна одного балу (додаток К);

Еж– ефективність використання ресурсів живлення, %.

 

 

Уфб=72*0,26*87 =16,3

 

Фактичну врожайність за рахунок внесених мінеральних добрив (Уфд) розраховую за формулою:

, де

Дм – доза внесення мінеральних добрив, ц/га;

Ом – окупність 1 ц д.р. мінеральних добрив приростом врожаю (додаток И).

 

Уфд=(2*4)*87 =6,9

 

4) Визначаєм фактичну ціну 1 бала

, де

Уфб – фактична урожайність за рахунок бонітету грунту;

Б – бал бонітету грунту (додаток Л).

 

Уб=16,3 =0,22

Визначена ціна балу бонітету не сильно відрізняється від нормативної!

 

5) Визначаю фактичний коефіцієнт окупності

, де

Од – фактичний коефіцієнт окупності добрив;

Уфд­ – фактична врожайність за рахунок внесених добрив, ц/га;

Дм – доза внесення мінеральних добрив, ц/га.

 

Од=6,9 = 3.4

 

Порівнюючи фактичний коефіцієнт окупності добрив з нормативним відхилення не значні,отже розрахунки проведені вірно.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав