Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновки. Для вирощування великих врожаїв якісної продукції сої необхідно вживати різні заходи щодо поліпшення технології вирощування цієї культури

Читайте также:
  1. Висновки
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. Висновки
  5. Висновки
  6. Висновки
  7. ВИСНОВКИ
  8. ВИСНОВКИ
  9. ВИСНОВКИ

Для вирощування великих врожаїв якісної продукції сої необхідно вживати різні заходи щодо поліпшення технології вирощування цієї культури, проводити сортозаміну та сортооновлення тощо, оскільки урожайність сої найвищого рівня сягає за інтенсивної біологізації. Дотримання технології вирощування дозволяє ефективно захищати врожаї пшениці від збудників хвороб та шкідників та зменшувати при цьому хімічне навантаження на довкілля.

Враховуючи принципи програмування в лісостеповій зоні були виявлені: максимально можлива врожайність біомаси 94,2 ц /, а реальна врожайність у господарстві 23,4 ц / га, що є значною різницею. Для формування даного врожаю рослини засвоюють 2% ФАР, Використовують 234мм грунтової вологи це 52% від наявної вологи в грунті.76% теплових ресурсів.87% внесених добрив. Потенціальна врожайність сої в ППА «Вікторія» становить72 ц/га.

Тож господарству слід підтримувати високий рівень агротехніки, забезпечувати добривами вирощувані культури на належному рівні щоб отримувати високі врожаї сої та інших культур.

 

Рекомендована література

1. Біологічне рослинництво. – За ред. Зінченка О.І.– Київ: Вища школа, 1996.

2. Гриценко В.В., Долгодворов П.О. – Основипрограммирования урожаев сельскохозяйственных культур. – Москва: Агропромиздат, 1986.

3. Довідник агронома. / За ред. Зінченко Л.Л. – Київ: Урожай, 1985.

4. Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. – Москва, ВО “Агропромиздат”, 1989. – 320 с.

5. Лихочвор В.В. Рослинництво. – Львів: НВФ «Українські технології», 2002. – 800 с.

6. Муха В.Д., Пелипець В.А. Програмування урожаїв основних сільськогосподарських культур. – Київ: Вища школа, 1988.

7. Муха В.Д., Кочетов И.С., Муха Д.В., Пелипец В.А. Основы программирования урожайности сельскохозяйственных культур: Учеб. пособие. - М.: МСХА. - 1994. - 252 с.

8. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. – Научные труды ВАСХНИЛ.– Москва: Колос, 1975.

9. Рослинництво з основами програмування врожаю. За ред. Жатова О.Г. – К, Урожай, 1995. – 256 с.

10. Рослинництво: Лаб.–практ. заняття: Навч. посіб. для вищ. агр. закл. освіти ІІ–ІV рівнів акредитації з напряму «Агрономія» / Алімов Д.М., Білоножко М.А., Бобро М.А. та ін.; За ред. Бобро М.А. та ін. – К.: Урожай, 2001. – 292 с.

11. Справочникпо прогнозированию и программированию урожаев на Юге Украины.– Одеса: Маяк, 1987.

12. Філіп’єв І.Д., Михеєв Є.К. Як програмувати врожай. – Київ: Урожай, 1990.

13. Харченко О.В. Основи програмування урожаїв сільськогосподарських культур. – Суми, Університетська книга, 1999. – 234 с.

14. Цупенко Н.Ф. Справочник агронома по метеорологии. –Киев:Урожай, 1990.

15. ШатиловИ.С. Принципы программирования урожайности. – М.:Колос, 1975. –221 с.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 12 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав