Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Що таке структура типу запис, особливості запису?

Читайте также:
  1. A) структура рабочего стола
  2. I. Правосознание: понятие, структура, функции и виды.
  3. II. Система культуры и её структура.
  4. II. СТРУКТУРА отчетА по Практике по профилю специальности
  5. II. СТРУКТУРА отчетА по УЧЕБНОЙ Практике
  6. II. Структура правовой нормы.
  7. II. Структура программы
  8. III. Структура Федерального компонента образовательного стандарта по обществознанию
  9. III.9. Католическая церковь: структура и политическая роль
  10. III.Статус судьи Конституционного суда РФ. Структура и организация деятельности Конституционного суда РФ.

Запис - це структура даних, що складається з окремих іменованих компонентів різного типу, які називаються полями.

Як будь-який тип, що створюється програмістом, тип "запис" повинен бути оголошений у розділі type. У загальному виді оголошення типу "запис" виглядає так:

Ім'я = record

Поле_1 : Тип_1; Поле_2 : Тип_2; Поле_ n: Тип_n; end;

Приклад оголошень:

type

TPerson = record

name: string; year: integer; address: string; end;

Для чого призначені компоненти ScrollBars, ComboBox, RadioButton?

Компонент ScrollBars це смуги прокручування, які дозволяють переглядати текстовий документ, що не вміщається у текстове поле. Компонент ComboBox, значок якого перебуває на вкладці Standard, дає можливість ввести дані або безпосередньо в поле введення-редагування, або шляхом вибору зі списку, що з'являється в результаті кліка на кнопці списку. Компонент RadioButton це перемикач, який дозволяє вибирати лише один компонент RadioButton зі всіх інших на формі.

Що таке файл? Наведіть приклад оголошення файлу?

Файл - це іменована структура даних, що представляє собою послідовність елементів даних одного типу, причому кількість елементів послідовності практично не обмежена. У першому наближенні файл можна розглядати як масив змінної довжини необмеженого розміру. У загальному виді оголошення файлу виглядає так:

Ім'я:file of Типелементів;

Приклади:

res: file of char; // файл символів

koef: file of real; // файл дійсних чисел

Наведіть опис процедури AssignFile, поясніть її призначення.

Для того щоб програма могла виводити дані у файл або зчитувати дані з файлу, необхідно вказати файл, тобто зв'язати файлову змінну з конкретним файлом (задати ім'я файлу). Ім'я файлу задається викликом процедури AssignFile, що зв'язує файлову змінну з конкретним файлом.

Опис процедури AssignFile виглядає в такий спосіб:

AssignFile(var f, Имяфайла: string)

Приклади виклику процедури AssignFile:

AssignFile(f, 'a:\result.txt');

AssignFile(f, '\students\ivanov\korni.txt');

Наведіть процедуру для відкриття файлу у режимі додавання даних, створення нового файлу, закриття файлу.

Для того щоб відкрити файл у режимі створення нового файлу або заміни існуючого, необхідно викликати процедуру Rewrite(f), де f - файлова змінна типу TextFile.

Для того щоб відкрити файл у режимі додавання до вже існуючих даних, що перебувають в цьому файлі, потрібно викликати процедуру Append (f). Для закриття файлу використовуємо процедуру Close(f).


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав