Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поясніть, що таке тип даних, що перераховує?

Читайте также:
  1. Задача 8. Визначити чистий прибуток підприємства на підставі даних, наведених у таблиці 2 і заповнити бланк форми №2 «Звіт про фінансові результати».
  2. Поясніть, які пристосування на тканинному, органному та організменому рівнях виникають у рослин різних екологічних груп по відношенню до температури.
  3. Ситуацію на кредитному ринку можна охарактеризувати, за допомогою даних, які відображені у таблиці 2.7.
  4. Які компоненти забезпечують доступ до бази даних, їх призначення?

Більшість сучасних програм, що працюють у середовищі Windows, є мультимедійними. Такі програми забезпечують перегляд відеороликів і мультиплікації, відтворення музики, мови, звукових ефектів. Типовими прикладами мультимедійних програм є ігри і навчальні програми.

Delphi надає в розпорядження програміста два компоненти, які дозволяють розробляти мультимедійні програми:

Animate - забезпечує вивід простої анімації (подібної тієї, котру бачить користувач під час копіювання файлів);

MediaPlayer - дозволяє вирішувати більш складні завдання, наприклад, відтворювати відеоролики, звук, супроводжувану звуком анімацію.

Перелік описових питань.


 

Що таке підпрограми?

Підпрограмою називається іменована, логічно закінчена група операторів мови, яку можна викликати для виконання будь-яку кількість разів із різних місць програми. У мові Паскаль для організації підпрограм використовуються процедури і функції. Процедура - це незалежна поіменована частина програми, призначена для виконання визначених дій. Вона складається з тіла і заголовка. За структурою її можна розглядати як програму в мініатюрі.

Функція відрізняється від процедури тим, що, по-перше, передає в точку виклику скалярне значення (результат своєї роботи), а по-друге, ім'я функції може входити у вирази, як операнд. Усі процедури і функції підрозділяються на дві групи: вбудовані та визначені користувачем.

Що таке глобальні та локальні змінні?

Імена, описані в розділі оголошень головної програми, діють в розділі операторів основної програми і в будь-якій підпрограмі (процедурі чи функції). Ці імена називаються глобальними.

Імена, оголошені в підпрограмі, діють лише в цій під­програмі і в будь-яких описаних в ній процедурах і функціях. Такі імена називаються локальними. Вони є неприступні для операторів головної програми.

Що таке бiблiотека? Які існують типи бібліотек?

Бiблiотекою називається файл, який мiстить кiлька пiдпрограм i органiзований у такий спосіб, що кожну з цих пiдпрограм можна вилучити з бiблiотеки й приєднати до будь-якої “зовнiшньої" головної програми. Розрізнюють так званi системнi бiблiотеки, якi входять до складу системи Delphi, i власнi бiблiотеки (або бiблiотеки користувача), якi можна будувати самому. Кожна придатна до використання бiблiотека є файлом на диску.

Поясніть, що таке тип даних, що перераховує?

Тип даних, що перераховує, це тип даних, що може створити програміст (зробивши опис в розділі type), перерахувавши всі значення, які може приймати змінна. Після оголошення типу можна оголосити змінну, яка відноситься до цього типу, наприклад:

type

TDayOfWeek = (MON,TUE,WED,THU, FRI,SAT,SUN) ;

var

ThisDay, LastDay: TDayOfWeek;


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав