Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вартості грошей

Читайте также:
  1. Quot;політика дешевих грошей".
  2. Аналіз витрат і собівартості продукції рослинництва
  3. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
  4. Безготівковий оборот грошей та роль банків у його організації. Платіжні системи.
  5. Бюджет собівартості виготовленої продукції
  6. Бюджет собівартості реалізованої продукції
  7. Види грошей.
  8. Види торгівельних підприємств за вибором вартості приміщення
  9. Визначення вартості основних засобів і суми амортизаційних

 

У інвестиційній практиці приходиться враховувати чинник інфляції, яка з часом знецінює вартість грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів не враховує зміни покупної здібності грошей, а реальна сума грошових коштів – це оцінка даної суми з урахуванням зміни покупної здібності грошей в наслідок інфляції.

У інвестиційній діяльності інфляція враховується:

- при корегуванні нарощуваної вартості грошових коштів;

- при формуванні ставки процентів, яку використовують, як при нарощуванні, так і при дисконтуванні;

- при прогнозуванні рівня доходів від інвестицій.

 

При оцінці інфляції використовують показники:

і – темп інфляції, який характеризує приріст середнього рівня цін у відповідному періоді;

І = і + 1 – індекс інфляції, який характеризує зміну індексу цін.

 

Корегування нарощування вартості грошей з урахуванням інфляції здійснюється за формулою:

Вмр,t = Вмн,t : Іt

де Вмр,t – майбутня реальна вартість грошей на момент t ;

Вмн,t – майбутня номінальна вартість грошей на момент t ;

Іt – індекс інфляції на момент t.

 

Якщо у наведену формулу підставити вираз для Вмн,t з формули, яку наведено у п. 1, а замість Іt вираз Іt = (1 + r) t , то отримуємо таку формулу:

Вмр,t = Вт = Вт ,

де -це реальний індекс зміни вартості грошей у часі з урахуванням інфляції на момент t .

Тоді реальний темп зміни вартості грошей у часі (зазначимо через – d) дорівнює:

d = або 1+d = =

d – називають ставкою дисконтування.

Якщо r = 16%, i = 12%, d = (16 – 12) / 1,12 = 3,6%. Тобто гроші, які покладені в банк під 16% річних, будуть мати реальну вартість (купівельну здібність, лише на 3,6% більше при річному темпі інфляції 12%.

 

Приклад: сума покладених на 2 роки у банк грошей складає 1000 грн, ставка дохідності – 20%, темп річної інфляції: у першому випадку – 15%, у другому – 25%.

У першому випадку ® Вмр,2 = 1000 = 1089 грн

Інфляція “з’їла” 351 грн (1440 – 1089) та суттєво знизила вигідність вкладень.

У другому випадку ® Вмр,2 = 1000 = 922 грн

Інфляція “з’їла” 518 грн (1440 – 922) і зробила зовсім не вигідне вкладення

 


Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2020 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав