Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види та типи бухгалтерської служби

Читайте также:
  1. Аварійно - рятувальні служби України.
  2. Аварійно-рятувальні служби
  3. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  4. Відомчі метрологічні служби
  5. Вкажіть об’єкти інформаційних взаємовідносин у процесах діяльності податкової служби?
  6. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЯК РІЗНОВИД ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  7. Децентралізована структура бухгалтерської служби
  8. Діяльність кадрової служби
  9. ЗАКІНЧЕННЯ ПИТАННЯ 2. Структурні підрозділи Державної фіскальної служби України, їх основні функції та завдання

Організація роботи бухгалтерської служби визначає побудову облікового підрозділу підприємства, його місце в системі управління та взаємодію з іншими підрозділами підприємства.

Організаційна структура бухгалтерської служби – це форма поділу праці, яка передбачає розподіл облікових робіт між виконавцями для досягнення поставлених завдань. Вона залежить від багатьох факторів, серед яких: вид діяльності підприємства, виробнича структура підприємства, умови організації і технології виробництва, кількість філій, підрозділів, обсяг і рівень автоматизації облікових робіт, чисельність персоналу.

Для розробки найбільш ефективної структури бухгалтерської служби слід дотримуватись вимог:

- відсутність дублювання функцій окремими відділами;

- забезпечення зв’язку між бухгалтерською службою та іншими структурними підрозділами підприємства, а також із зовнішніми контрагентами;

- оперативність керівництва та швидкість виконання поставлених завдань;

- уникнення розпилювання сил кваліфікованих бухгалтерів на виконання простих операцій;

- доведення кількості операцій щодо виконання поставлених завдань до необхідного мінімуму;

- встановлення необхідної чисельності бухгалтерського персоналу.

Значні обсяги робіт бухгалтерської служби на підприємствах різних за масштабами та характером господарської діяльності призводить до відмінностей в структурі облікового підрозділу.

На великих і середніх підприємствах організаційна побудова апарату облікової служби може бути централізованої або децентралізованої форми.

За централізованої форми весь апарат облікової служби як методично, так і адміністративно підпорядкований одному керівнику – головному бухгалтеру. Обліковий персонал центральної бухгалтерської служби здійснює ведення всього аналітичного і синтетичного обліку на основі первинних і зведених документів, що надходять з окремих підрозділів підприємства. У підрозділах здійснюється лише первинна реєстрація господарських операцій.

 
 

 

Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 48 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав