Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D) ертикальды және горизонтальды

Читайте также:
  1. B012300 - Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану» мамандығы, 3 курс, 3кредит қ/б
  2. E) Билік ету, пайдалану және иелену
  3. G)Республика Конституциясын және заңдарын орындау үшін
  4. Stty, tset командаларын тағайындау және сипаттау. Қатқыл дискімен жұмыс істеу командалары. /etc/passwd, /etc/shadow және /etc/group файлдары.
  5. Ағымдық және жедел жоспарлау
  6. Аңқа бұлшық еттерінің құрылысы.Физ-қ қасиеттері және қызметтік ерекшеліктері.
  7. Абілет және нышан
  8. Абсолютті және қатыстық шамалар
  9. Абылдау және оның физиологиялық негізі

E) күрделіден қарапайымға қарай.

У

Уақыттың жүру бағыты.

*A) Өткеннен болашаққа қарай;*

B) болашақтан өткенге қарай;

C) болашақтан өткенге және керісінше;

D) циклды түрде қайталану.

E) белгісіз

Ү

“Үзілді-кесілді императив” қай философтың этикалық қөзқарасы.

A) Л.Фейербах;

B) Гуссерль;

*C) Кант;*

D) Айер;

E) Ницше.

“Үш анық” еңбегінің авторы

*A) Мағжан Жұмабаев;*

B) А.Байтұрсынов;

C) Ш.Құдайбердиев;

D) М.Дулатов.

E) А.Құнанбаев.

Ф

“Философия” сөзінің мәні:

A) Адамгершілік;

*B) Даналыққа құштарлық;*

C) Тағдырдың сыйы;

D) Дүниежүзілік идея;

E) Ой туралы ілім.

Философияның негізгі мәселесінің екінші жағы.

A) Сананың болмысқа қатынасы;

*B) Болмыстың санаға қатынасы;*

C) Дүниені таным - білу мәселесі;

D) Экономика мәселесі;

E) Саясат мәселесі.

Фрейдизм ағымының жаңарған бағыт

A) герменевтика;

B) феноменология;

*C) неофрейдизм;*

D) баден мектебі

E) неокантшылдық.

Философия (“филео” және “софия”) қандай мағынаны білдіреді?

A) өмірге сүйіспеншілік;

B) адамсүйгіштік;

C) өмірден қашу;

*D) даналыққа құштарлық;*

E) өмірге тойымсыздық.

Фрейдизм ағымының өкілі.

A) Гадамер;

B) Монтель;

C) Фейербах;

*D) Фрейд.*

E) Декарт

Философия қандай ғылыммен байланысты?

A) Психология

B) Социология

C) Саясаттану;

*D) бәрімен де.*

E) этика

Фрейд қарастырған негізгі мәселе:

A) Сана

*B) Санасыздық*

C) Шексіздік

D) Таным

E) Болмыс

Философиядағы ғарыш жөніндегі ілім

A) антропология;

B) аксиология;

C) гносеология;

*D) космология.*

E) праексология.

Ш

Шопегауэр қандай бағыттың негізін салды.

A) Неміс классикалық идеализмін;

*B) “Өмір” философиясын;*

C) Психоананализдің;

D) Марксизмнің;

E) Позитивизмнің

Шындық деген -

A) Мүмкіндіктің іске аспауы;

*B) Мүмкіндіктің іске асуы;*

C) форманың жоғалуы;

D) болмыстың қайшылығы.

E) мүмкін еместіктер.

Э

Этикалық құндылықты көрсет.

A) әсемдік;

*B) асқақтық;*

C) адамгершілік;

D) өнер;

E) материалдық игіліктер.

Эстетика ғылымы нені зерттейді.

A) адамгершілік;

*B) әсемдік;*

C) бақыт;

D) махаббат.

E) болмысты

Эмпиризм ағымының мәні

A) Ақыл-ойды басымдылыққа шығару;

B) сенімді негіздеу;

C) ақиқатты іздеу;

*D) тәжірибе мен сезімдік сатыны басымдылыққа шығару.*

E) Білімді шектеу

Элеаттар мектебінің өкілі.

A) Анаксимен;

B) Диоген;

*C) Аристотель;*

D) Парменид.

E) Фейербах.

Асыр

ХХ ғасырдағы философиялық емес ағым.

A) экзистенциализм;

B) Фрейдизм;

C) постозитивизм

*D) Стоицизм;*

E) персонализм.

ХХ ғасыр басындағы қазақ ақыны, ойшыл

*A) Ә.Нысанбаев;*

B) М.Қашғари;

C) Ж.Баласағұни;

D) Ғ.Қараш;

E) Шалкиіз.

ХХ ғасырдағы философиялық ағым.

A) томизм;

B) скептицизм;

*C) постструктурализм;*

D) гедонизм.

E) индустриялизм.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 146 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав