Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Базисні умови постачання відповідно до правил “Інкотермс-2000”. Основні обов’язки сторін за базисом постачання

Читайте также:
  1. I. Правила ведения дневника
  2. I. Правила оформления отчета по практике
  3. I. Правила оформления отчета по практике
  4. I. Правила терминов
  5. I. Прочтите слова и объясните правила чтения буквы е
  6. II. Основні засоби
  7. II. Правила оформления курсовой работы
  8. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ
  9. II. Сфера действий правил и их применение
  10. III. Общие правила заполнения рецепта.

 

Правила “Інкотермс – 2000” містять 13 базисних умов постачань, що дають різні комбінації обов’язків, витрат і ризиків продавця і покупця за зовнішньоекономічним договором.

В правилах “Інкотермс – 2000” подано тлумачення 13 термінів, кожний з яких позначує умови ведення торгівлі. Це так звані базисні умови поставки. З метою найбільш зручного застосування і розуміння всі терміни поділені на чотири групи.

1. Група “Е” – Відправлення – включає умову EXW. Відповідно до умови цієї групи продавець представляє товари покупцю на своєму складі (своїй території).

2. Група “F” (Free on risk) – Основне перевезення не оплачено – включає умови FCA, FAS, FOB. Відповідно до термінів другої групи продавець зобов’язується надати товар у розпорядження перевізника, що забезпечується покупцем, вільним від ризику. Загальними умовами для групи “F” є такі:

– ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його передачі перевізникові несе продавець;

– продавець зобов’язаний доставити товар перевізникові, вказаному покупцем, провести митне очищення товару для вивезення;

– покупець зобов’язаний провести митне очищення товару для ввезення.

3. Група “С” – Основне перевезення сплачено – включає умови CFR, CIF, CIP, CPT. Відповідно до термінів третьої даної групи продавець зобов’язується укласти договір перевезення, однак без прийняття на себе ризику випадкової загибелі, пошкодження товару чи будь-яких додаткових витрат після його навантаження на транспортний засіб у пункті відправлення. Загальними умовами для групи “C”є такі:

– ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його передачі перевізникові несе продавець;

– продавець зобов’язаний укласти договір перевезення, провести митне очищення товару для вивезення;

– покупець зобов’язаний провести митне очищення товару для ввезення.

4. Група “D” (at stateed Destination) – Прибуття – включає умови DAF, DES, DEQ, DDU, DDP. Відповідно до термінів четвертої групи продавець несе всі витрати і приймає на себе ризики до моменту доставки товару в погоджене місце на кордоні або в країні покупця. Загальними умовами для групи “D”є такі:

– ризики втрати чи пошкодження товару до моменту його поставки у назване місце призначення та передачі у розпорядження покупця або іншої особи, названої покупцем, несе продавець;

– продавець зобов’язаний укласти договір перевезення товару до місця на кордоні або в країні імпорту;

– за виключенням умови DDP, продавець зобов’язаний провести митне очищення товару для вивезення;

– покупець зобов’язаний провести митне очищення товару для ввезення.

В термінах коло обов’язків сторін зведено в групи, перелік яких наведено в табл. 11.1.

Таблиця 11.1

Перелік груп обов’язків сторін, які регулюються правила “Інкотермс–2000”

 

А. Обов’язки продавця Б. Обов’язки покупця
А.1. Надання товару у відповідності з договором Б.1. Сплата ціни
А.2. Ліцензії, дозволи та інші формальності Б.2. Ліцензії, дозволи, інші формальності
А.3. Договори перевезення та страхування Б.3. Договори перевезення та страхування
А.4. Поставка Б.4. Прийняття поставки
А.5. Перехід ризиків Б.5. Перехід ризиків
А.6. Розподіл витрат Б.6. Розподіл витрат
А.7. Повідомлення покупцю Б.7. Повідомлення продавцю
А.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення Б.8. Докази поставки, транспортні документи або еквівалентні електронні повідомлення
А.9. Перевірка, упаковка, маркування Б.9. Огляд товару
А.10. Інші обов’язки Б.10. Інші обов’язки

 

Характеристика 13 базисних умов поставки за правилами “Інкотермс – 2000” наведена в табл. 11.2.


Таблиця 11.2

Характеристика базисних умов поставки за правилами “Інкотермс – 2000”

 

Ско роче на назва Англійська назва Українська назва Вид транспорту для перевезень Стислий перелік витрат, які включаються до ціни товару при відповідній умові
EXW Ex works (…named place Франко завод (... назва місця) Будь-який, в тому числі для змішаних перевезень Продавець вважається таким, що виконав свої зобов’язання щодо поставки, в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого підприємства чи в іншому названому місці (наприклад, фабрика, завод, склад тощо), без здійснення митного очищення товару для експорту та без завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. Термін EXW покладає мінімальні обов’язки на продавця, а з моменту надання товару у розпорядження покупця, покупець несе всі витрати і ризики втрати або пошкодження товару.
FCA Frее carrier (... named place) Франко-перевізник (...назва місця призначення) Будь-який, в тому числі для змішаних перевезень Продавець здійснює поставку товару, який пройшов митне очищення для експорту, шляхом передання призначеному покупцем перевізнику у названому місці. Вибір місця поставки впливає на зобов’язання щодо завантаження й розвантаження товару у такому місці. Якщо поставка здійснюється на площах продавця, продавець відповідає за завантаження. Якщо поставка здійснюється в іншому місці, продавець не несе відповідальності за розвантаження товару.
FAS Free alongside ship (…named port of shipment) Вільно вздовж борту судна” (... назва порту відвантаження) Водний   Поставка є здійсненою продавцем, коли товар розміщений біля борта судна у названому порту відвантаження. Вільно уздовж борта судна в... (порт відвантаження). Продавець уважаєтьс що выполнили своє зобов’язання по поставці, коли товар розміщений уздовж борта судна на причалі або на ліхтерах у погодженому порту відвантаження. Із моменту Покупець товару. За умовами FAS на Покупця покладає обов’язок по виконанню митних формальностей, необхідних для вивозу товару. Даний термін не слід застосовувати, коли Покупець прямо або побічно не у стані забезпечити виконання формальностей, необхідних для вивозу. Термін FAS може використовуватися тільки при морському перевезенні або перевезенні внутрішнім водним транспортом.
FOB Free on board (...named port shipment) Вільно на борту” (... назва порту відвантаження) Водний Франко-борт, Вільно на борті в... (порт відвантаження). Продавець уважається що выполнили своє зобов’язання по поставці з моменті переходу товару через поручні судна в погодженому порту відвантаження. У цьому випадку Покупець несе всі витрати й ризики втрати або ушкодження товару. За умовами FOB на Продавця покладають обов’язки по виконанню митних формальностей, необхідних для його вивозу. Даний термін може бути використаний для перевезень морським видом транспорту, або внутрішнім водним транспортом. Якщо момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-он або ролл-офф, або при контейнерних перевезеннях, - доцільно застосовувати термін FCA.
CFR Cost and freight (… named port of destination) Вартість і фрахт (... назва порту призначення) Водний Постачання з оплатою мит і фрахту до... (порт призначення). (Раніше використовувалося скорочення CAF). Продавець зобов’язаний оплатити витрати й фрахт, необхідні для доставки товару в погоджений порт призначення, однак ризик втрати й ушкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, виникаючих після переходу товаром борта судна, переходити із Продавця на Покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. По умовам CFR на Продавця покладають обов’язки по виконанню митних формальностей, необхідних для його вивозу. Даний термін може бути використаний для перевезень морським транспортом або внутрішнім водним транспортом. Якщо момент переходу товару через поручні судна не має практичного значення, наприклад, при перевезеннях на умовах ролл-вон або ролл-офф, або при контейнерних перевезеннях - доцільно застосовувати термін СРТ.
CIF Cost, insurance and freight (… named port of destination) Вартість, страхування та фрахт (... назва порту призначення) Водний Вартість, Страхування і Фрахт оплачені до... (порт призначення). Продавець несе ті ж обов’язки, що і відповідно до терміна CFR (Вартість і Фрахт оплачені до), але з тим доповненням, що Продавець повинний забезпечити морське страхування від ризиків втрати й ушкодження товару. Продавець укладає договір страхування й оплачує страховку. Покупець повинний прийняти до зведенню, що відповідно до даного терміна від Продавця потрібно лише забезпечення страхування на умовах мінімального покриття. Даний термін може бути використаний для перевезень морським чи внутрішнім водяним транспортом.
CPT Carriage paid to (… named place of destination) Фрахт / перевезення оплачено до (... назва місця призначення) Будь-який Перевезення оплачене до... (пункт призначення). Продавець оплачує фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення. Ризик втрати, ушкодження товару, а також будь-яких додаткових витрат, що виникають після передачі товару Перевізникові переходити із Продавця на Покупця, коли товар переданий у розпорядження Перевізника. Відповідно до терміна СРТ, у обов’язку Продавця входити виконання митних формальностей, необхідних для вивозу товару. Даний термін може бути використаний для будь-яких видів перевезень.
CIP Carriage and insurance paid to (… named place of destination) Фрахт / перевезення та страхування оплачено до (... назва місця призначення) Будь-який Перевезення і Страхування оплачені до... (пункт призначення). Продавець несе ті же обов’язку, що і відповідно до терміна СРТ (Перевезення оплачене до), але з тим доповненням, що Продавець повинний забезпечити транспортне страхування від ризиків втрати й ушкодження товару. Продавець укладає договір страхування і оплачує страховку. Покупець повинний узяти до відома, що згідноданому терміну від Продавця потрібно лише забезпечення страхування на умовах мінімального покриття. Даний термін може бути використаний для будь-якого виду транспорту, у т.ч. у випадку змішаного перевезення. Постачання на границі. Продавець вважається выполнившим своє зобов’язання по постачанню|товару, що пройшов митне очищення для вивозу, з моменту передачі його Покупцю в домовленому пункті на границі, однак до надходження товару на |митний кордон приймаючої країни. Під терміном "границя" розуміється будь-яка границя, включаючи границю країни експорту. Тому в даному випадку необхідно точно визначити відповідну границю шляхом указівки на конкретний пункт, місце. Даний термін може бути використаний длябудь-якого виду транспорту, у т.ч. у випадку змішаного перевезення, однакпереважно використовується для залізничних і автомобільних перевезень.
DAF Delivered at frontier (… named place) Поставка до кордону (... назва місця поставки) Будь-який Постачання на границі. Продавець вважається выполнившим своє зобов’язання попостачанню товару, що пройшов митне очищення для вивозу, з моменту передачі його Покупцю в домовленому пункті на границі, однак донадходження товару на митний кордон приймаючої країни. Під терміном "границя" розуміється будь-яка границя, включаючи границю країни експорту. Тому в даному випадку необхідно точно визначити відповідну границю шляхом указівки на конкретний чи пункт місце. Даний термін може бути використаний для будь-якого виду транспорту, у т.ч. у випадку змішаного перевезення, однак переважно використовується для залізничних і автомобільних перевозок.
DES Delivered ex ship (… named port of destination) Поставка з судна (... назва порту призначення) Водний Постачання із судна. (Раніше використовувалося скорочення EXS). Продавець виконує свої зобов’язання по постачанню товару з моменту надання на судні в погодженому порту призначенні неочищеного від митних пошлин при ввозі товару до розпорядження Покупця. Усі витрати і ризики по доставцітовару в даному випадку несе Продавець. Даний термін може бутивикористаний для морських перевезень і перевезень внутрішнім водяним транспортом.
DEQ Delivered ex quay (… named port of destination) Поставка з причалу (... назва порту призначення) Водний Постачання з причалу, з оплатою пошлин. (Раніше використовувалося скорочення EXQ). Продавець виконує свої зобов’язання по постачанню товару з моменту надання очищеного від митних пошлин при ввозі товару в розпорядження Покупця на причалі (пристані) у погодженому порту призначення. Даний термін не слід застосовувати, якщо Продавець чи прямо побічно не може одержати імпортну ліцензію. Якщо між сторонами буде погоджено, що виконання митних формальностей і оплата пошлин при увозі покладаються на Покупця, замість слів "з оплатою пошлин" випливає записати "без оплати пошлин". Даний термін може бути використаний для морських перевезень і перевезень внутрішнім водяним транспортом.
DDU Delivered duty unpaid (… named place of destination) Поставка без сплати мита (... назва місця призначення) Будь-який Продавець виконує свої зобов’язання по постачанню товару з моменту доставці товару в погоджений пункт у країні ввозу. Продавець повинний оплатити всі зв’язані з цим витрати і нести всі ризики, що падають на товар, крім сплати податків і інших зборів, стягнутих при ввозі товару, а також усі витрати і ризики, зв’язані з виконанням митних формальностей. У випадку невиконання Покупцем митних формальностей, необхідних при ввозі, на його покладаються всі додаткові витрати і він несе додаткові ризики. Даний термін може бути використаний для перевезень будь-яким видом транспорту, у тому числі для змішаних перевезень.
DDP Delivered duty paid (… named place of destination) Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення) Будь-який Постачання з оплатою пошлин. Продавець виконує свої зобов’язання по постачанню товару з моменту надання товару в погодженому пункті в країні ввозу. Продавець несе всі ризики і витрати зв’язані з увозом товару, включаючи оплату податків, пошлин і інших зборів, стягнутих при ввозі товару. У той час, як термін EXW покладає на продавця мінімальні зобов’язання, термін DDP припускає максимальні зобов’язання Продавця. Даний термін може бути використаний для перевезень будь-яким видом транспорту, у тімчислі для змішаних перевезень.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 159 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав