Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Прямі місцеві податки.

Читайте также:
  1. В Києві кримінальні ув’язнені, що утримувались в місцевій тюрмі, також вимагали звільнення. Ув’язнені наполягали на розповсюдженні амністії і відносно них.
  2. Виконайте оцінку проекту в прямій багаторазовій засічці, якщо відомі S1, S2, S3, γ1, γ2, mβ?
  3. За поширеністю судоми поділяються на місцеві – обмежені певними м’язовими групами й загальні – судомні напади.
  4. За формою оподаткування всі податки поділяються на прямі і непрямі.
  5. За формою оподаткування податки прийнято поділяти на прямі і непрямі.
  6. Загальновиробничі витрати у складі собівартості складають більшу кількість, ніж інші прямі витрати.
  7. Місцеві бюджети як фінансова основа соціально-економічного розвитку регіону.
  8. Місцеві електротравми.
  9. Місцеві органи влади
  10. Місцеві фінансові інститути та їх характеристика

Помайновий податок стягують місцеві органи на основі законодавства штатів, земель, кантонів. Визначають кожну одиницю вартості майна, що підлягає оподаткуванню, податкові органи. Платники податків мають право перевірити оцінку вартості майна податковими органами і у разі необхідності звернутись до управління з питань перегляду оцінок майна. За несвоєчасну сплату податку нараховуються штрафні санкції, якщо вони не виконуються, місцеві органи можуть винести рішення про розпродаж майна, за рахунок якого виплачуються податки, штрафи, відсотки.

Промисловий податок вилучають з доходів від занять промислом та обсягів виробничих фондів, сплачують його фізичні та юридичні особи. Для фізичних осіб у Німеччині було встановлено неоподатковуваний мінімум у сумі 36 тис. марок при оподаткуванні промислового доходу і 120 тис. марок — при оподаткуванні основних фондів.

Поземельний податок вилучають з об'єктів різних типів окремо. Так, у Німеччині за класом А оподатковано сільськогосподарські угіддя, господарські будівлі та жилі будинки. Оцінку майна здійснюють на основі очікуваної суми доходу в поточному році (наприклад, жилі будинки — за обсягом очікуваної орендної плати, земля — на підставі можливої суми річного доходу за раціонального ведення господарства в нормальних погодних умовах). Для оцінки земельних угідь застосовують кадастр, тому поземельний податок у середньому — це капіталізована земельна рента. Податок класу А вилучають за базовою ставкою 0,6 %.

Податок класу В стягується із земельних ділянок, розташованих за межами сільського або лісового господарства з урахуванням забудованих і незабудованих площ (перші — залежно від типу будівель). Податок цього класу стягується за базовою ставкою 0,35 % (у тому числі для жилих будинків для однієї сім'ї — 0,26 %, для двох — 0,3 %). У податкових доходах общини поземельний податок класу А становить 0,7 %, класу Б — 11 %. Нове житло не оподатковують 10 років.

В Україні у процесі формування податкової системи необхідно встановити оптимальні пропорції у співвідношенні між центральними і місцевими податками, зокрема доцільно збільшити частку, що спрямовується у місцеві бюджети. Це зумовлено необхідністю посилення ролі регіонів у проведенні соціально-економічних реформ. Проте до 2004 р. процес централізації доходів державного бюджету посилювався.

Непрямі податки. Їх сплачують формально здебільшого підприємці. Але оскільки вони, як правило, включають суму податку в ціну товарів і послуг, непрямі податки сплачують широкі верстви споживачів. Тому такі податки (поширені В Україні) є несправедливими порівняно з прямими.

Найважливішими з них є специфічні акцизи, якими оподатковуються окремі види товарів і послуг (алкогольні напої, тютюнові вироби, бензин для автомобілів та ін.) та універсальні акцизи, якими оподатковується валовий оборот промислових чи комерційних підприємств. Найпоширенішою формою універсального акцизу є податок на додану вартість. Саме він разом із специфічними акцизами формує до 90 % загальної суми непрямих податків.

Однією з форм класифікації непрямих податків є виокремлення податків обороту і податків на додану вартість. При вилученні податків з обороту об'єктом оподаткування є вся валова виручка від реалізації товарів і послуг, при вилученні податків на додану вартість об'єктом оподаткування є різниця між валовою виручкою і сумою витрат на сировину, напівфабрикати і послуги, отримані від постачальників.

Загалом у податковій системі України мають місце значні порушення та зловживання, що виявляються у тотальному приховуванні прибутків значної кількості підприємств у різних сферах економіки, зокрема несплаті величезних сум податків великими підприємствами.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 11 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав