Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Кт - Кореспондентський рахунок;

Читайте также:
  1. Е) кореспондентський рахунок в НБУ;

16. Отримання коштів від інших банків для поповнення готівкою операційної каси

б) Дт -Кредиторська заборгованість за операціями з готівкою

Кт - Кореспондентський рахунок;

17. Отримання підкріплення готівки через уповноважених осіб, інкаса, банку і оприбуткування її в касу:

б) Дт - Банкноти та монети в касі

Кт - Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою;

18. Операції із здавання готівки в тому числі непридатної до обігу чер інкасаторів банку оформляється проведенням:

а) Дт - Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

Кт - Банкноти та монети в касі;

20. При здаванні надлишків готівки у банку - відправнику сума списується з рахунку «банкноти та монети в дорозі» лише:

б) прибуткові та видаткові;

21. До прибуткових касових документів належать:

а) заява на переказ готівки, прибутковий касовий ордер, рахунки на сплату платежів;

22. Готівка, яка надходить у касу протягом операційного дня, повинна бути оприбуткована в касу та зарахована на рахунки клієнтів:

а) тільки в цей же день;

23. Надходження готівки в касу банку

б) збільшує активи і відображається за дебетом рахунків, де вони обліковуються;

24. Отримано від МП «Качка» 40 000 грн торгового виторгу за реалізацію товарів на ринку

а)Дт - банкноти та монети в касі банку

Кт - рахунок до вимоги МП «Качка»;

25. За прибутковими касовими документами готівка спочатку

б) перераховується в касі, а потім зараховується на рахунок клієнта;

26. Назвати матеріально-відповідальнихосіб при виконанніоперацій зготівкою:

б)головний бухгалтер, керуючий, завідуючий касою;

27. Пачка банкнот складається із

в) 1000 банкнот одного номіналу;

28. Зношені банкноти - це

в) банкноти, які не зберегли початкової величини, і їх розмір більше ніж % початкової площі, розірвані та склеєні, мають масляні чи чорнилі плями, потерті, тощо;

29. Виявлені фальшиві банкноти

в) клієнтам не повертаються і передаються правоохоронним органам;

30. Назвати видаткові касові документи

в) грошовий чек, заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер;

31.Видача готівкових коштів

г)зменшує активи банку і записується за кредитом рахунків, де вони обліковуються.

32.Видано клієнтові банку готівкою 10 000 грн:

а) Дт - Рахунок клієнта

Кт-Банкноти та монети в касі;

33. За видатковими касовими документами готівка спочатку

в)списується з рахунку клієнта, а потім видається в касі;

34.Зарахування торгового виторгу, отриманого інкасаторами відображається в обліку за рахунком

В) банкноти та монети інкасовані до перерахування;

35. В післяопераційний час суми готівкових надходжень прийнятих інкасаторських сумок отримує

в) вечірня каса

36.Інкасований торговий виторг через інкасаторів банку зараховується

Г) наступного дня після перерахування торгового виторгу

37. Сума виторгу, прийнятого інкасаторами банку, зараховується на рах. Клієнта

Б) у сумі, вказаній у супровідній відомості

38. Якщо після перерахування інкасованого торгового виторгу виявлені

Б) зараховуються в касу та на рахунок клієнта

39. Якщо після перерахування інкасованого торгового виторгу виявлена недостача готівки, вона:

Б) списується за рахунок клієнта

40.Облік готівки з обслуговування клієнтів програмно-технічним комплексом самообслуговування ведеться на рахунку

в)банкноти і монети в банкоматах;

41.За Дебетом рахунку 1004 «Банкноти та монети в банкоматах» проводяться суми готівки

а) що надійшла до банкомату;

42.За Кредитом рахунку 1004 «Банкноти та монети в банкоматах»

Б) яка видається з банкомату або повертається до операційної каси банку;

43.Розрахунки за операціями здійсненими через банкомат відображаються в обліку за допомогою рахунку

А) транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат

44. Клієнти можуть через банкомат і за допомогою пластикових карток здійснювати такі операції:

В) отримувати і вносити грошові кошти

45.Завантаження банкомату здійснюється через інкасаторів банкасет з готівкою інкасаторові оформляється проведенням:;

б)Дт — Банкноти та монети в дорозі

Кт - Банкноти та монети в касі банку;

46.Після завантаження банкомату готівкою інкасатор передає касиром

супровідну відомість та ключі від банкомату. Виконується

В) Дт - Банкноти та монети в банкоматах

Кт - Банкноти та монети в дорозі;

47. Видача готівки клієнтам через банкомат оформляється

а) Дт - транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток

Кт - Банкноти та монети в банкоматах;

48.При вилученні готівки з банкомату складається проведення

в) Дт - Банкноти та монети в касі банку Кт - Банкноти та монети в банкоматах;

49.Внутрішній контроль за касовими операціями - це

А) сукупність дій і процедур, які призначені для збереження грошових коштів;

50 Контроль за зберіганням готівкових коштів проводиться

А) періодично при проведенні планових, а в разі потреби позапланових ревізій;

51. Ревізія готівки проводиться у випадках;

а) за розпорядженням керівника установи банку не рідше ніж раз на півріччя;

б) в кінці року станом на 1 січня нового року;

в) при зміні, або тимчасовій зміні службових осіб відповідальних за схоронність грошей і цінностей;

52. Ревізія проводиться

б) у присутності службових осіб відповідальних за схоронність…

53. Виявлені надлишки готівки а

а) оприбутковуються в касу і в операційні доходи банку; .

54. Виявлена недостача готівки, в основному

Б) відшкодовується матеріально-відповідальними особами

55. При обліку виявленої недостачі готівки…

А) сума списується у видаток каси і зараховується на рахунок

56. Якщо винна особа у виявленій недостачі готівки не встановлена сума недостачі

А) відноситься на операційні витрати банку

57.При обліку виявленої недостачі готівки, якщо винна особа не встановлена, то

В) сума списується у видаток каси і зараховується на рахунок операційних витрат банку;

58.При виявленні під час ревізії надлишків або недостачі складається

А) розпорядження;

59.Міжбанківські розрахунки -

А) це система здійснення та регулювання грошових вимог і зобов’язань, які виникли між банками, їх філіями та клієнтами;

60. Кошти банку для безготівкових розрахунків зберігаються

А) на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках;

 

61. Міжбанківські розрахунки можуть здійснюватись у таких формах:

a) через систему електронних платежів (СЕП);

б) через власну платіжну систему (ВПС);

В) через прямі кореспондентські відносини;

62.Кореспондентські відносини

А) договірні відносини між кредитними установами;

63. Кореспондентський рахунок в НБУ відкривається

Б) установі банку, яка має вихід у СЕП.

64.За Дебетом кореспондентського рахунку в НБУ проводяться суми коштів які

а)списуються НБУ за дорученням банку - власника рахунку;

65.За Кредитом кореспондентського рахунку в НБУ проводяться суми коштів які

надходять на користь банку та його клієнтів;

66.Платежі з Кореспондентського рахунку в НБУ проводяться

67.Суми, що надходять від банків кореспондентів на користь клієнтів банку

а) Дт - Коррахунок

Кт — Рахунки клієнтів;

 

68.Суми, що списуються з рахунку банку за дорученням його клієнтів на користь клієнтів інших банків кореспондентів

Б)Дт — Рахунки клієнтів Кт - Коррахунок;

69.Власна платіжна система -

система міжбанківських розрахунків між установами одного банку;

70.Розрахунки через власну платіжну систему обліковуються на рахунках групи:

А) 390

71. Рахунок «Рахунки філій, що відкриті в банку» відкривається

на балансі філій;

72. Рахунок «Рахунки, що відкриті для філій банку» відкривається

на балансі головного банку;

73. На балансі філії: при міжбанківських розрахунках у власній плат системі операція «Надходження коштів на користь клієнтів відображається проведенням:

Дт 3900 Рахунки філій, що відкриті в банку

Кт 2600 Кошти на вимогу СГ;

74. На балансі філії: При міжбанківських розрахунках у власній платіжв системі операція «Перерахування коштів за дорученням філії банку : операціями його клієнтів» відображається проведення

Дт 2600 Кошти на вимогу СГ

Кт 3900 Рахунки філій, що відкриті в банку;

75. На балансі Головного банку: при міжбанківських розрахунках у власній платіжній системі операція «Надходження коштів від інших банків на користь клієнтів філії» відображається проведенням:

Дт 1200 Коррахунок банку в НБУ

Кт 3901 Рахунки, що відкриті для філій банку;

76.На балансі Головного банку: при міжбанківських розрахунках у власній платіжній системі операція «Перерахування коштів за дорученням клієнтів філій банку на рахунки в інші банки» відображається проведенням:

Дт 3901 Рахунки, що відкриті для філій банку

Кт 1200 Коррахунок банку в НБУ.

77. Рахунки для обліку розрахунків між філіями банку;

активно-пасивні;

78. Платежі з «Рахунків філій, що відкриті в банку» у власній платіжній системі проводяться

тільки в межах залишку на рахунку.

79. Прямі кореспондентські відносини — це

договірні відносиниміж банками дляздійснення платежів і розрахунків за дорученням один одного;

80. Кореспондентські відносини можуть бути

а) односторонні та взаємні;
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 34 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.032 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав