Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

На дату укладання договору, зобов. банку з кредит. врах.

Читайте также:
  1. Аналіз кредитного ризику банку
  2. Аналіз ліквідності банку
  3. Аналіз фінансової стійкості банку
  4. Взаємозв'язки структури (банку) з іншими організаційними підрозділами
  5. Виписки банку, їх перевірка та обробка
  6. Всех работающих по трудовому договору,
  7. Государственный кредит.
  8. Деньги. Кредит. Банки, Банковское дело
  9. Державний кредит. Класифікація державних позик
  10. Долгосрочный кредит и инвестиционный налоговый кредит.

В) Позабалансовому активному рахунку

2.Облік виданих кредитів суб’ктам господар. ведеться на

А) Балансовими рахунками активів- розділ 20

3.Резерви під заборгован. за наданими кредит. оформл. за

Г) Витрат банку

4.Облік резервів під заборгов. за наданими кред. вед. на рах

В) Контрактивному

5.Облік строкової заборг. за наданими кред. ведеться на

А) Балансових активних рахунках

6.При міжбанківських кредитах банк кредитор облік веде

А) Активних

7.Якщо позич. сплачує заборг. за креди., яка спис. з балансу за рах. резерв. мин. року

Г) сума напр. на рах. дох.

8.Банком здійснено відрах. в резерв за кредитн. операц.

Г) Збільшуються активи, і збільшується капітал

9.Облік безнадійної заборг. за кредит. після спис. її з балан.

Г) Рахунок простроченої заборгованості

10.Іногородніми клієнтами сплачено нарах. % за креди. При

Б) Збільшуються активи, і збільшуються доходи

11. Назвіть операцію яка відповідає проведенню ДТ-2600 КТ-2068

А) Клієнту банку сплачено нараховані відсотки

12. Назвіть операцію яка відповідає проведенню ДТ-1001 КТ-2202

В) Банком прийнято готівкою в погашення короткост. кредиту

13. Назвіть операцію яка відповідає проведенню ДТ-2202 КТ-1001

А) Банком видано готівкою короткостроковий кредит

14. Назвіть операцію, яка відповідає проведенню:ДТ – 2600 КТ - 2062

г) клієнтом банку погашені нараховані відсотки за кредит.

15. Назвіть операцію, яка відповідає проведенню:ДТ – 2068 КТ – 6026

а) банком нараховані відсотки за наданими короткостроковими кредитами;

16 Яка проводка відповідає операції:МП „Світязь” погашено коротк кредит:

в) Дт-2600 Кт-2062;

17. Назвіть операцію, яка відповідає проведенню:ДТ – 2062 КТ - 1200

В) банком видано короткостроковий кредит іногородньому позичальнику;

18. Яка проводка відпов опер: «банком відрах в резерв під заборг за наданими кред»:

В) Дт 7702 г Кт 2400:

19. Облік забезпечення ведеться на рахунках

в) позабалансових рахунках;

20. Облік кредитного договору як юридичного документа ведеться на

в) позабалансових активних рахунках;

21. Облік заставного забезпечення ведеться на????????

в) позабалансовому активному рахунку в умовній оцінці;

22. При міжбанківських кредитах банк позичальник облік веде на рахунках

г) пасивних.

23. Якщо позич сплачує заборг за кред, яка списа 1 балан за рах резерву в пот році, то

б) сума направляєт на рахунок доходів щодо поверн раніше списано заборгованості;

24. Банком нараховані відсотки за наданими кредитами. При цьому:

б) збільшуються активи, і збільшуються доходи;

25. 3а рахунок резерву списано з балансу заборгованість за кредитом. При цьому:

в) Зменшуються і збільшуються статті активів;

26. Назвіть операцію, яка відповідає проведенню: ДТ - 2400 КТ - 2067

б) банком списано за рахунок резерву заборгованість за кредитом;

27.Назвіть операцію яка відповідає проведенню ДТ-1001 КТ-2208

Б)банком прийнято гот. в погаш. нарахованих % за кред.

28.Облік кред. договору як юр. документа ведеться на:

В) позабалансовому активному рахунку в умовній оцінці

29.Облік списаних з балансу за рах. резерву нарах. доходів ведеться на: Г) рахунках простроченої заборгованості

30.Яка пров. відпов. опер.: «банком переор. строкову заборгов. за кредит. на рах. Простроч.»: А)ДТ-2067КТ-2062

31.Яка пров. відпов. опер.: «МП “Світязь” сплачено нарах. % за короткострок. кредитом»: Г) Дт – 2600Кт – 2068

32.Яка пров. відпов. опер.: «банком спис. простроч. заборг. за наданими кред. за рах. резерву»: Б) Дт– 2400 Кт – 2067

33.Яка пров.відпов. опер.:«бан. вид.МП “Св.” короткострок. кредит і направ. на пот. рах .»: Б) Дт – 2062Кт – 2600

34.Яка пров. відпов. опер.: «МП “Світ.” погашено простроч. заборгов. за кредитом»: Г) Дт – 2600Кт – 2067

35. Сума дисконту за над. кредит. амортизується. При цьому

Г)сума зарах. у ДТ неамортиз. диск. і зарах. у КТ проц. дох.

36.При погаш. клієн.банку заборгов.за над. кред. Б)сума спис. у ДТ пот. рах. клієнта і спис. у КТ. рах. для обліку над. кред.

37.При нарах. % за над. кредитами В)сума зарах. у ДТ рах. нарахованих дох. і зарах. у КТ рахунку процентних доходів

38. При наданні кредитів клієнтам банку А)сума зарах. у ДТ пот. рах. клієнта і зарах. у КТ рах. для обліку над. кредит.

Аналітичний облік за валютними рахунками ведеться: У двох оцінках: у валюті за номіналом та у грн за курсом нбу

Аналітичні рахунки валютної позиції відкриваються:для кожної валюти окремо (не залежно від виду)

Банки здійснюють операції в іноземній валюті:В МЕЖАХ ЛІМІТІВ ВІДКРИТОЇ ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ

Валютна позиція банку відображається на:Технічних рахунках

Від іноземних партнерів отримана сума платежу на користь клієнта банку: Сума зараховується у дебет коррахунку банку і кредит рахунку одержувача

Для обліку операцій в обмінних пунктах використовують: Курс нбу і ринковий курс (куп/прод)

З рахунку платника оплачена іноземному експортеру за отриманий товар: Сума списується у ДТ рахунку платника і КТ коррахунку банку

Залишки на рахунках валютної позиціях банку в гривневому еквіваленті: Не впливають на підсумок балансу

Зобов’язання й активи банку в іноземній валюті за датою операції відображаються:На позабалансових рахунках

Обмінні валютних операцій на балансових (синтетичних) рах. Ведеться: У ДВОХ ОЦІНКАХ: У ВАЛЮТІ ЗА НОМІНАЛОМ ТА У ГРН. ЗА КУРСОМ НБУ

Облік валютної позиції банку ведеться: На технічних рахунках

Обмінні валютні операції впливають на:Валютну позицію банку

Обмінні валютні операції: Є операціями в двох валютах і впливають на валютну позицію банку

Переоцінка іноземної валюти ведеться в кореспонденції з рахунками 6204, який є рахунком: Звіту про фінансові результати

Переоцінка іноземної валюти проводиться: При зміні офіційного курсу НБУ

При обмінних операціях різниця між договірним курсом і офіційним курсом НБУ відображається на:Рахунку 6204

При переоцінці іноземної валюти, якщо валютна позиція банку закрита, то залишок на рахунку 6204:Буде нульовим

При переоцінці іноземної валюти, якщо валютна позиція банку закрита, то залишок на рахунку 6204: Не буде залишку

При торгових операціях з іноземною валютою різниця між ринковим курсом і курсом НБУ відноситься на:Рахунок доходів, на якому обліковується результат від торгівлі (прибуток/збиток)

Рахунки валютної позиції відображаються у: У БАЛАНСІ

 

Рахунок 3800 Валютна позиція банку відкривається: Для обліку валютної позиції банку і відкривається для кожної валюти окремо

Рахунок 3801 «Еквівалент валютної позиції банку» відкривається: ТІЛЬКИ ДЛЯ ОБЛІКУ ГРН. ЕКВІВАЛЕНТА І ВІДКРИВАЄТЬСЯ ДЛЯ КОЖНОЇ ВАЛЮТИ ОКРЕМО

Сума гривневого еквівалента за куплену іноземну валюту в обмінному пункті відображається:У дебет 3801 і кредит 1003

Сума гривневого еквівалента за продану іноземну валюту в обмінному пункті відображається:У дебет 1003 і кредит 3801

Сума купленої іноземної валюти в обмінному пункті за валютними рахунками відображається:У дебет 1003 і кредит 3800

Сума проданої іноземної валюти в обмінному пункті за валютними рахунками відображається:У дебет 3800 і кредит 1003

У разі зниження офіційного курсу НБУ банк здійснює переоцінку активних валютних статей при цьому: Сума списується у ДТ валютних рахунків і КТ рахунку 6204

У разі зниження офіційного курсу НБУ банк здійснює переоцінку пасивних валютних статей при цьому:Сума записується у Дт рах. 6204 і списується у Кт вал. рахунків.

У разі зростання офіційного курсу НБУ банк здійснює переоцінку активних валютних статей при цьому:Сума зараховується у ДТ валютних рахунків і КТ 6204

У разі зростання офіційного курсу НБУ банк здійснює переоцінку пасивних валютних статей при цьому:Сума списується у ДТ 6204 і зараховується у КТ валютних рахунків

Яка операція впливає на розмір валютної позиції: Куп/прод матеріальних цінностей за іноз валюту

Яка операція впливає на розмір валютної позиції: Надходження коштів в іноз валюті до статутного капіталу

Яка операція не впливає на розмір валютної позиції банку: Надання кредитів клієнтам в іноземній валюті

Яка операція не впливає на розмір валютної позиції банку: ЗДІЙСНЕННЯ ПЕРЕКАЗІВ ІНОЗ. ПАРТНЕРОМ З РАХ. КЛІЄНТІВ БАНКУ.

Якщо за операціями в іноземній валюті виникає попередня оплата, або відстрочення платежу, то у використовуються:РАХУНКИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Якщо банк видає аванс обмінному пункту (якщо він розташований в операційному залі банку), то сума готівки:Видається в кореспонденції з рахунком «банкноти і монети в обмінних пунктах»

 

Якщо банк видає аванс обмінному пункту (якщо він розташований поза межами банку), то сума готівки:Видається в кореспонденції з рахунком «банкноти і монети в дорозі»

Якщо банк не проводить валютних операцій тоді... валютної позиції у банку немає.

Якщо на рахунку 3800 сальдо дебетове, то у банку за даною валютою:Відкрита коротка валютна позиція

Якщо на рахунку 3800 сальдо кредитове, то у банку за цією валютою:Відкрита довга валютна позиція

Якщо при обмінних валютних операціях дебетове сальдо рахунку 3800 (валюта) на курс НБУ менше сальдо рахунку 3801 складається проводка Дт - 3801 Кт - 6204;

Якщо при обмінних валютних операціях дебетове сальдо рахунку 3800 (валюта) на курс НБУ більше сальдо рахунку 3801 складається проводка Дт - 6204 Кт - 3801;

Якщо при обмінних валютних операціях кредитове сальдо рахунку 3800 (валюта) на курс НБУ менше сальдо рахунку 3801 складається проводка Дт - 6204 Кт - 3801;

Якщо при обмінних валютних операціях кредитове сальдо рахунку 3800 (валюта) на курс НБУ більше сальдо рахунку 3801 складається проводка Дт - 3801 Кт - 6204;

Якщо сальдо рахунку 3800 (банківський метал) на курс НБУ більше сальдо 3801 складається проводка Дт - 3801 Кт - 6204;

Якщо сальдо рахунку 3800 (банківський метал) на курс НБУ менше сальдо 3801 складається проводка:Дт - 6204 Кт - 3801

Якщо у банку є валютні статті, а залишок на рахунку 3800 дорівнює нулю: ЗАКРИТА ВАЛЮТНА ПОЗИЦІЯ

Якщо у банку є довга відкрита позиція й офіційний курс НБУ знижується, то після переоцінки залишок на рахунку 6204:Буде дебетовий

Якщо у банку є довга відкрита позиція й офіційний курс НБУ зростає, то після переоцінки залишок на рахунку 6204:Буде кредитовий

Якщо у банку є коротка відкрита позиція й офіційний курс НБУ зростає, то після переоцінки залишок на рахунку 6204:Буде дебетовий

 

 

Вартість ОЗ – 60000 грн. Сума зносу – 30000 грн. Переоцінка проводиться за державним індексом – 1.25 грн. В)37500 грн

Вартість ОЗ - 60000 грн. Сума нарахованого зносу – 35000 грн. Переоцінка проводиться до ринкової ціни - 55000 грн. Г)30000 ГРН

Виберіть правильні відповіді. У вартість основних засобів включаються: А) ВАРТІСТЬ МОНТАЖУ, ОПЛАТА КОНСУЛЬТАЦІЙ Г) ЦІНА ПРИДБАННЯ Е) ВИТРАТИ НА ДОСТАВКУ

Виявлена під час інвентаризації нестача основних засобів відноситься: В) НА МАТЕРІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНУ ОСОБУ ЗА ОЗ

Виявлені під час інвентаризації неоприбутковані ОЗ(лишки) оприбутковуються на баланс, при цьому А) ЗБІЛЬШ А, І ЗБІЛЬШ ДОХОДИ

Інвентаризація основних засобів проводиться Б) В КІНЦІ РОКУ

Назвати методи переоцінки основних засобів: Б)ПЕРЕОЦІНКА ЗНОСУ І ВАРТОСТІ АКТИВУ ПРОПОРЦІЙНО; В)ПЕРЕОЦІНКА АКТИВУ ДО РИНКОВОЇ ЦІНИ НЕ ВРАХОВУЮЧИ ЗНОС

Назвати методи нарахування амортизації:

А)МЕТОД РІВНОМІРНОГО СПИСАННЯ; В)МЕТОД ЗМЕНШУЮЧОГО ЗАЛИШКУ; Д)МЕТОД НАРАХУВАННЯ ВІД СУМИ РОКІВ (КУМУЛЯТИВНИЙ)

Назвіть операцію, яка відповідає проведенню: ДТ-4430 КТ-1200

В)БАНКОМ ОПЛАЧЕНО ТРАНСПОРТНІ ТА ІНШІ ВИТРАТИ ЗА ОЗ ІНОГОРОДНЬОМУ КЛІЄНТУ

Назвіть операцію, яка відповідає проведенню: ДТ-4400 КТ-4430

Б)БАНКОМ ОПРИБУТКОВАНО НА БАЛАНС ОСНОВНІ ЗАСОБИ

Назвіть операцію, яка відповідає проведенню: ДТ-3510 КТ-1200

А)БАНКОМ ОПЛАЧЕНО ІНОГОРОДНЬОМУ КЛІЄНТУ ЗА ПРИДБАННЯ ОЗ

Основні засоби продано іногородньому клієнту за 7000 грн. залишкова вартість яких – 10000 грн. на різницю 3000 грн. В)Зменшуються АКТИВИ, І ЗМЕНШ КАПІТАЛ

Облік основних засобів ведеться на А)РАХУНКАХ АКТИВІВ

 

Основні засоби продано клієнту банку за 15000 гри. залишкова вартість яких - 10000 грн. На різницю 5000 грн А) ЗБІЛЬШ АКТИВИ, І ЗБІЛЬШ ДОХОДИ

Пов'яжіть термін з поясненням, яке йому відповідає Балансова вартість основних засобів – це Б)РІЗНИЦЯ МІЖ ПЕРВІСНОЮ ВАРТІСТЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА СУМОЮ НАРАХОВАНОГО ЗНОШЕННЯ

Переоцінка основних засобів, при зменшенні їх вартості:

Б)ЗМЕНШУЄ АКТИВИ ТА ЗМЕНШУЄ КАПІТАЛ

При нарахуванні амортизації: Б)ЗБІЛЬШ ЗНОШЕННЯ І ЗБІЛЬШ ВИТРАТИ

Переоцінка основних засобів, при збільшенні їх вартості

В)ЗБІЛЬШУЄ АКТИВИ ТА ЗБІЛЬШУЄ КАПІТАЛ


Пов’яжіть термін з поясненням Залишкова (ліквідаціна) в-ть: А)СУМА, ЯКА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ НА ПОЧАТКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АКТИВУ ТА Є ЙОГО МОЖЛИВОЮ ВАРТІСТЮ НАПРИКІНЦІ СТРОКУ ВИКОРИСТАННЯ

Пов'яжіть термін з поясненням, яке йому відповідає: амортизація - це В) СИСТЕМНИЙ РОЗПОДІЛ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПРОТЯГОМ СТРОКУ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИТРАТИ

Пов'яжіть термін з поясненням, яке йому відповідає: Зношення - це

Г) РЕЗУЛЬТАТ НАКОПИЧЕННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ В АКТИВАХ БАЛАНСУ СТРОКУ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ НА ВИТРАТИ;

Рахунок 4409 „Зношення ОЗ.“ який є рах В)БАЛАНСУ

Яка проводка відповідає операції: Банком списано з балансу повністю амортизовані основні засоби А) ДТ - 4409 КТ - 4400

Якщо основні засоби реалізовані за ціною більшою від залишкової вартості, то різниця відноситься на В) РАХУНОК ДОХОДІВ

Якщо основні засоби реалізовані за ціною меншою від залишкової вартості, то різниця відноситься на Г)РАХУНОК ВИТРАТ

Яка проводка відповідає операції:Нарахована амортизація за основні засоби Г)ДТ-7423 КТ-4409

 


Аналітичний облік СК ведуть: А) за видами акцій і за кожним акціонером.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку за рахунками групи 500 «Статутний капітал банку»: А) тільки на балансі головного банку.

Внески засновників до СК після його реєстрації зарах. на рах. 5001 «Несплачений СК», при цьому: Б) КАПІТАЛ БАНКУ ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ

Дивіденди акціонерам за акціями банку нараховуються: Б) на дату оголошення.

Дт-1200 Кт-5002 А) іногор акціонеру прод викуплені власні акції за номінальною вартістю.

Дт-1200 Кт-5001 Г) Від іногор. акціонерів отримано внесків у рахунок несплаченого капіталу.

Дт-2600 Кт-3630 А) акц-ми банку перерах кошти для збільш СК

Дт-2600 Кт-5002 Кт-5010 Б) акціонеру банку продано викуплені власні акції за ціною, ВИЩОЮ за номінал.

Дт-2600 Кт-5001 Кт-5010 А) акціонерами банку сплачено несплачений СК за ціною, що ВИЩА за номінальну

Дт-3630 Кт-5000 Б) банком зареєстровано збільш статутного капіталу на суму отриманих внесків.

Дт-3631 Кт-1001 Б) суму нарахованих дивідендів виплачено готівкою.

Дт-3631 Кт-2600 В) суму нарахованих дивідендів виплачено акціонерам банку

Дт-5001 Кт-5000 В) зареєстр. СК на суму несплачених внесків.

Дт-5002 Дт-5010 Кт-1200 Г) банком викуплено у іногор акціонерів власні акції за ціною, що ВИЩА за номінал.

Дт-5002 Кт-1200 Кт-5010 В) банком викуплено в іногор акціонерів власні акції за ціною, що НИЖЧА за номінал.

Дт-5002 Кт-2600 Б) банком викуплено у акціонерів власні акції за номінальною вартістю

Дт-5003 Кт-5000 А) суму нарах дивідендів направлено на збільш статутного капіталу.

Дт-5040 Кт-3631 В) банком нарах дивіденди акціонерам, що підлягають виплаті гр. коштами.

Дт-5040 Кт-5003 Г) банком нарах дивіденди, що буде спрямовано на збільшення статутного капіталу.

За рахунком 5000 «зареєстрований статутний капітал» відображається: В) сума зареєстрованого капіталу.

Облік на рахунку 5002 «Власні акції, що викуплені у акціонерів» ведуть: Б) за номінальною вартістю.

Після прийняття рішення про сплату дивідендів гр коштами А) суму списують у Дт прибутку звітного року і зараховують у Кт рах кредит заборг перед акціонерами за дивідендами.

Після прийняття рішення про спрямування дивідендів на збільшення статутного капіталу В) суму списують у Дт прибутку звітного року і зараховують у Кт рахунку дивідендів на збільш статутного капіталу.

При викупі власних акцій у акціонерів за ном в-тю: А) суму зарах у Дт рах «власні акції, що викуплені у акціонерів» і у Кт грошових коштів.

При виплаті дивідендів грошовими коштами А) суму спис у Дт рах кред заборг перед акціонерами за дивідендами і у Кт рах гр коштів.

При перепродажу викуплених акцій за номінальною вартістю: В) суму списують у Дт грошових коштів і списують у Кт рахунку «власні акції, що викуплені у акціонерів».

Рахунки для обліку власного капіталу банку: Б)тільки гривневі.

Реалізація акцій для збільшення статутного капіталу, за ціною вищою від номінальної вартості різницю відносять на рахунок: В) емісійних різниць.

Суму несплаченого статутного капіталу обліковують за: Б) рахунок капіталу, при цьому капітал банку зменшується.

Якщо акціонери банку перерахували внески в статутний капітал до реєстрації збільшення статутного капіталу, суму зараховують: А) на рахунок зобов’язань.

Якщо акціонери банку перерахували внески в статутний капітал до реєстрації збільшення статутного капіталу складають проведення: А) Дт - грошові кошти, Кт - внески за незареєстрованим статутним капіталом.

Якщо банк анулює акції викуплені у акціонерів: А) суму списують у Дт рахунку «зареєстрованого статутного капіталу» і списують у Кт рахунку «власні акції, що викуплені у акціонерів».

Якщо банк викупив власні акції за ціною, яка ВИЩА від номінальної вартості, то різницю зараховують: В) у Дт рахунку емісійних різниць.

Якщо банк викупив власні акції за ціною, яка ВИЩА від номінальної вартості, то різниця відноситься: Б) у Дт рахунку доходів банку.

Якщо банк викупив власні акції за ціною, яка НИЖЧА від номінальної вартості, то різницю зараховують: Г) у Кредит рахунку емісійних різниць.

Якщо банк реалізує викуплені акції за ціною, яка ВИЩА від номінальної вартості, то різниця відноситься: Г) у Кт рахунку емісійних різниць.

Якщо суму СК вносять акціонери в іноземній валюті, то облік за рахунками капіталу вед: А)тільки в гривнях за курсом НБУ на дату сплати.

1. Дайте правильневизначення терміна: премія – це

А) Перевищення вартості придбаних ц.п. над вартістю їх погашення без врахування нарахованих на час придбання процентів.

2. Пов’яжіть термін з визначенням, яке йому відповідає: дата валютування - це А) Дата, зарахування або списання коштів за операцією

3. Якщо банк купує боргові ц.п. інших емітентів за ціною нижчою від номінальної вартості, різниця відноситься на рахунок: Г) неамортизований дисконт

4. Якщо банк продає придбані ц.п. інших емітентів за ціною вищою від балансової, різниця відноситься на рахунок: неамортизована премія

5. Балансова вартість портфеля акцій у торговому портфелі коригується з ринковою якщо справедлива вартість нижча від балансової, то

створюється резерв під знецінення ЦП за рахунок капіталу

6. Пов’яжіть термін з визначенням яке йому відповідає: Первісна вартість цінного папера – це

сума коштів або вартість активу, які можна отримати від продажу цього ЦП на активному ринку ЦП

7. Дайте правильне визначення терміна: цінний папір з дисконтом – це

Б) цінний папір без фіксованої річної процентної ставки, та той, що реалізується за ціною нижчою від їх номінальної вартості

8. Облік відрахувань у формуванні резервів під знецінення ц.п.,непогашення кредитів ведеться на Г) балансових К-А рахунках

9. Облік торгового результату від продажу ц.п. на продаж ведеться на В) рахунках доходів;

10. Якщо банк купує боргові ц.п. інших емітентів за ціною вище номінальної вартості різниця відноситься на рахунок

В) неамортизована премія;

11. Балансова вартість портфеля акцій на продаж коригується з ринковою. Якщо справедлива вартість вища від балансової, то

В) здійснюється переоцінка цінних паперів у кореспонденції з рахунком капіталу.

12. Цінні папери, які придбані та/або зберігаються за дорученням клієнта обліковуються за балансовими рахунками активів.

13. Дайте правильне визначення терміна: Борговий цінний папір – це

Б) цінний папір, за яким емітент несе зобов*язання повернути у визначений термін кошти, інвестовані в його діяльність, та сплатити дохід

14. Яка проводка відповідає операції: Нараховані відсотки за борговими цінними паперами в портфелі на продаж: Г) Дт- 3118 Кт-6052

15. Яка проводка відповідає операції: Амортизований дисконт за борговими цінними паперами в портфелі на продаж. Б) Дт-3116 Кт-6052

16. Яка проводка відповідає операції: Здійснена дооцінка цінних паперів у торговому портфелі. Г) Дт-3015 Кт-6203

17. Назвіть операцію яка відповідає проведенню: ДТ-3118 КТ-6052

Б) нараховані відсотки за цінними паперами в портфелі банку на продаж

18. Банком амортизована премія за цінними паперами в портфелі на продаж. При цьому:

В) зменшуються активи, і зменшуються доходи (Рита)

Збільшуються активи і збільшується капітал (Ксеня)

19. Яка проводка відповідає операції: Здійснена уцінка цінних паперів у портфелі на продаж. В) Дт-5102 Кт-3115

20. Яка проводка відповідає операції: Здійснена дооцінка цінних паперів у портфелі на продаж. А) Дт- 3115 Кт- 5102

21. Пов'яжіть термін з визначенням яке йому відповідає. Балансова вартість цінного папера це – А) вартість ЦП з урахуванням переоцінки та амортизації дисконту / премії.

22. Пов'яжіть термін з визначенням яке йому відповідає. Накопичений процент це - Б) сума процентів, які нараховані з дати випуску ЦП або дати основної сплати купона до звітної дати

23. Назвіть операцію яка відповідає проведенню: ДТ-6052 КТ-3117

А) амортизована премія за борговими ЦП в портфелі на продаж

24. Дайте правильне визначення терміна: Цінний папір на продаж — це

В) ЦП, який обертається на актив. ринку та придбаний з метою продажу

25. Банком амортизований дисконт за цінними паперами в портфелі на продаж. При цьому Г) збільшуються активи, і збільшуються доходи.

26. Яка проводка відповідає операції: Здійснена уцінка цінних паперів у торговому портфелі В) Дт- 6203 Кт- 3015

27. Яка проводка відповідає операції: Амортизована премія за придбаними борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж В) Дт- 6052 Кт- 3117

28. Яка проводка відповідає операції: Здійснена дооцінка боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж. А) Дт-3115 Кт-5102

29. На дату операції вартість придбаних ЦП обліковується на:
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 211 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2023 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав