Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аварійно - рятувальні служби України.

Читайте также:
  1. Аварійно-рятувальні служби
  2. Адаптація інституту державної служби до законодавства ЄС
  3. Адміністративно-правовий статус Президента України.
  4. Актуальність соціальної роботи у світлі реформування пенітенціарної системи України.
  5. Валютна політика України. Основні напрями лібералізації валютного ринку та посилення внутрішньої стабільності гривні
  6. Види та типи бухгалтерської служби
  7. Відомчі метрологічні служби
  8. Війна радянської Росії проти УНР і проголошення незалежності України.
  9. Вкажіть об’єкти інформаційних взаємовідносин у процесах діяльності податкової служби?

Закон України «Про аварійно-рятувальні служби» від 14 грудня 1999 року № 1281 визначає організаційні, правові та економічні засади створення і діяльності аварійно-рятувальних служб, обов’язки, права, гарантії соціального захисту та відповідальність рятувальників, а також питання міжнародного співробітництва у сфері ліквідації надзвичайних ситуацій. У даному визначенні надаються визначення наступних термінів:

аварійно-рятувальна служба - сукупність організаційно об’єднаних органів управління, сил та засобів, призначених для вирішення завдань щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

професійна аварійно-рятувальна служба - аварійно-рятувальна служба, особовий склад якої працює на постійній, а рятувальники цього складу - також на професійній основі, яка передбачає спеціальну фізичну та психологічну підготовку особового складу;

спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно-рятувальна служба, заснована на принципах єдиноначальності, централізації управління, статутної дисципліни, особистої відповідальності;

спеціалізована аварійно-рятувальна служба - професійна аварійно-рятувальна служба, що має підготовлений і споряджений особовий склад для ліквідації окремих класів і підкласів надзвичайних ситуацій (гасіння газових фонтанів, подання медичної допомоги потерпілим, водолазні роботи тощо) та відповідні аварійно-рятувальні засоби;

аварійно-рятувальне формування - структурний підрозділ аварійно-рятувальної служби, призначений для проведення аварійно-рятувальних робіт;

рятувальник - особа, яка має відповідну спеціальну підготовку, атестована на здатність до проведення аварійно-рятувальних робіт і безпосередньо бере у них участь, має спеціальну фізичну та психологічну підготовку та відповідає за її підтримання;

аварійно-рятувальні засоби - технічні засоби спеціального призначення, науково-технічна продукція та інші об’єкти права інтелектуальної власності (засоби зв’язку, техніка, обладнання, спорядження, матеріали, відео-, кіно-, фотоматеріали з технології проведення аварійно-рятувальних робіт, програмні продукти і бази даних та інші засоби), які використовуються під час проведення аварійно-рятувальних робіт;

аварійно-рятувальні роботи - роботи, спрямовані на пошук, рятування і захист людей (у тому числі подання їм невідкладної медичної допомоги), а також матеріальних і культурних цінностей та захист довкілля під час виникнення надзвичайних ситуацій, що потребують залучення працівників, які мають спеціальну підготовку, засоби індивідуального захисту та оснащення;

Відносини у сфері рятувальної справи регулюються цим Законом, законами України "Про Цивільну оборону", "Про охорону праці", Постановою Верховної Ради України від 22 лютого 1996 року "Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України" та іншими нормативно-правовими актами.

Крім того, наказом Міністерства транспорту України від 31 жовтня 2001 р. № 748 затведжено Статут державного підприємства Морська аварійно-рятувальна служба (МАРС).

Морська аварійно-рятувальна служба (далі - МАРС) Міністерства транспорту України є складовою частиною Морської пошуково-рятувальної системи Міністерства транспорту України (МПРС) і створена відповідно до вимог гл. 2 ст. 2.1.2 Міжнародної конвенції з пошуку та рятування на морі 1979 року, Закону України "Про аварійно-рятувальні служби".

МАРС як функціональна підсистема Мінтрансу здійснює свою діяльність на загальнодержавному та регіональному рівнях.

МАРС є державним спеціалізованим підприємством, яке засновано на державній власності, входить до сфери управління Міністерства транспорту України і безпосередньо підпорядковане Державному департаменту морського та річкового транспорту України.

Найменування підприємства: Морська аварійно-рятувальна служба / MARITIME AVERAGE RESCUE SERVICE (МАРС/MARS).

Місцезнаходження МАРС: Україна, 650026, м. Одеса, вул. Приморська, буд. 3-а.

МАРС створено з метою:

- Здійснення операцій з рятування людського життя, суден і вантажів у відкритому морі відповідно до Конвенції про пошук і рятування на морі.

- Виконання робіт з ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів і інших шкідливих речовин у морі відповідно до Міжнародної конвенції з запобігання забрудненню з суден 1973/78 рр.

- Здійснення міжпортових буксирувань, суднопідйомних, підводно-технічних робіт та іншої комерційної діяльності на морі, котра потребує застосування спеціалізованих сил і засобів, які є у МАРС.

Основними напрямками діяльності МАРС є:

ü Несення аварійно-рятувальної готовності (далі - АРГ) з метою надання допомоги людям, суднам, вантажам, літальним апаратам та іншим об’єктам, котрі зазнали аварії у відкритому морі, а також ліквідації аварійних розливів нафтопродуктів у морі.

ü Виконання у відкритому морі аварійно-рятувальних робіт (далі - АРР) з метою рятування людського життя, суден, вантажів, літальних апаратів та інших об’єктів тощо.

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 104 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав