Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

История Unix

Читайте также:
  1. I. История возникновения службы телефонной помощи населению.
  2. I. История применения лекарственных растений. Заготовка, сбор, сушка и хранение лекарственных растений
  3. I. Ранняя история Британии
  4. I.) История возникновения и развития компьютерных вирусов.
  5. I.) История возникновения и развития компьютерных вирусов.
  6. I.-история феодализма в России (IV-XVIIIвв.)
  7. II. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
  8. III. ИСТОРИЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО.
  9. III. ИСТОРИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
  10. III. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ.

Free Software – еркін бағдарламалық қамтама (ЕБҚ), оны еркін қолданып және таратуға рұқсат ететін еркін лицензиялардың біреуі аясында таратылады.

Open Source – бастапқы кодтары ашық бағдарламалық қамтама не ашық бағдарламалық қамтама. Маңызды ескерту: ашық – тегін дегені емес. Ашық пен еркін арасында айырмашылығы аз, тек керек кезінде оны ол туралы жеке айтамыз.

GNU/Linux – Linux ядросына негізделген операциялық жүйенсінің атауы. Көбінесе осы сөз тіркесінің бірінші бөлігі айтылмайды, тек Linux (Линукс) деп айтылады. GNU/Linux құрамасы – ядро, командалық өндеуіш және бағдарламалық қамтаманың жинағы.

Дистрибутив – бағдарламалық қамтаманың (операциялық жүйелер де) таратылу түрі, құрамында осы операциялық жүйенің орнатқышы мен минималды бағдарламалар жинағы болады. Linux дистрибутивтерінің мысалдары: Ubuntu, Debian, Slackware, openSUSE, Archlinux, т.б.

Консоль (командалық жол) – негізі, ол – операциялық жүйенің мәтіндік көрінісі, түрі. Мәтіндік командаларды енгізу-шығару құралы. GNU/Linux жүйелерінде командалық жол деп көбінесе Bash командалық өңдеуіші және оның графикалық кеңейтуі (Xterm, Gnome-terminal) аталады. «Терминал» ұғымына ұқсас болып келеді.

Root (суперпайдаланушы) – GNU/Linux жүйелерінде шектеусіз әкімшілік құқығы бар пайдаланушысы.

GUI (ағылш. «graphical user interface») – пайдаланушының графикалық интерфейсі. Яғни, терезелер, панельдер, батырмалар мен т.с.с.

Window Manager – терезелердің орналасуын мен олардың әрекеттерін басқарады. Мысалы, Compiz – графиалық эффектілерді ұсынады.

Desktop Environment – жұмыс үстелінің ортасы, негізгі үші түрі бар: KDE, GNOME, XFCE. Құрамында бағдарламалар жинағы болуы мүмкін. Мысалы, мәтіндік редактор ретінде Gnome ішінде gedit, ал KDE ішінде Kwrite болып келеді. Жай ғана бағдарламалар жинағы емес, өзара тығыз байланыстырылға болады, мысалы, медиаплейерде ойнап жатқа өлең атын жедел хабарламалармен алмасу бағдарламасы көрсете алады.

Десте – бағдарламалық қамтама файлы, құрамында бағдарламаның өзі, қосымша мәліметтер болады (лицензия мәтіні, мысалға). Десте атауы әдетте стандартты болады, бағдарлама аты, нұсқасы, архитектурасы көрсетіледі. Сонымен қатар, Linux әлемінде қолданатын дестелер түріне сәйкес дистрибутивтер екі үлкен топқа бөлінеді. Ең көп таралғандары deb және rpm дестелер түрлері. Алайда, кейбір дистрибутивтер өздік пішімдердегі дестелерді қолданады.

Дестелер менеджері – БҚ дестелерін басқаруға арналған бағдарлама. Бағдарлама дестелерін іздеу, орнату, өшіру, жаңарту мен т.с.с. әрекеттерді орындайды Мысалы: dpkg, rpm. Archlinux үшін дестелер менеджері – pacman.

Репозиторий – БҚ дестелері орналасатын жер. Ол интернеттегі серверде, жергілікті компьютерде, не компакт-дисктерде орналасуы мүмкін. Репозиторийден дестелер менеджері дестелер туралы ақпаратты оқып, оларды жүктеп ала алады.

Бастапқы код – бағдарламаның «шикі» түрі, яғни, бағдарламалау тілінде жазылған код файлдары мен қосымша құрама (суреттер, құжаттама, т.с.с.). Бағдарлама осы түрінде пайдасыз, қолдану үшін оны «жинау» керек, бұл үрдіс компиляция деп аталады.

Скрипт – командалық өңдеуіш орындайтын командалар жазылған файл. Мысалы, командалар тізімін қайта-қайта тере бермеу үшін оны скриптке жинауға болады

 

3)

Dmesg

При запуске системы ядро печатает длинную последовательность сообщений, эти сообщения информируют состоянии ядра (например, об объеме доступной памяти) и внешних устройствах, обнаруженных в системе. Эта информация необходима при диагностике проблем с аппаратными устройствами или их конфигурацией, а также при определении наименований устройств системы, соответствующих оборудованию (например, возможно, что ваша сетевая карта обнаружена как устройство ne0 или ne1. Обычно при загрузке эти сообщения прокручиваются на экране слишком быстро, чтобы извлечь из них какую-либо пользу, однако команда dmesg(8) позволяет их просмотреть.

Загрузка...

xdpyinfo

Эта программа дает общую информацию об оконной системе. Версию, релиз Х, загруженные модули и расширения, разрешение экрана, глубину цвета, количество и параметры "экранов" клиент-сервера, а также еще кое-какую информацию.
xvinfo

Программа выдает всю поднаготную об используемом драйвере видеокарты, ее параметрах с текущими значениями и пределами изменения.
uname –a

Выводит информацию о системе -версию,релиз кернела,Сетевое имя системы,Тип процессора,тип платформы и операционной системы.
cat /etc/issue

показывает какой дистрибутив Вы используете
uptime

узнать, сколько времени прошло с момента последнего запуска системы
echo "GMT = `date +%s` seconds since 1970"

сколько времени в секундах прошло с начала "эры" Юникс
fdisk –l

Показывает информацию о хардиске а также информацию о партициях.
service --status-all

Для проверки текущего состояния служб.
chkconfig --list | more

Для того, чтобы получить список запущенных/остановленных служб на всех уровнях выполнения.
last

Показывает список пользователей, входивших в Вашу систему в последнее время. Действительно неплохая идея - проверять этот список в качестве меры предосторожности в Вашей системе.
sar

Просмотр информации о системной активности, представленной в файле (/var/log/sarxxгде xx номер текущего дня). sar может показать много вариантов системной информации, включая статистику загруженности процессора, статистику ввода/вывода, и статистику сетевого траффика за текущий день и (обычно) за несколько предыдущих.
free

Выдает информацию о памяти и swap
vmstat

Выводит информацию использовании памяти, процессора, областях swap и т.п.
procinfo

Информация о системе

4)

Корневой каталог: /

В корневом каталоге (root) содержится вся иерархия системы. Он не может быть классифицирован, т.к. его подкаталоги могут быть статическими или разделяемыми. Вот список главных каталогов и подкаталогов с их классификациями:

/bin: важнейшие бинарные файлы. Он содержит базовые команды, которые могут использоваться всеми пользователями, и которые являются необходимыми для работы системы: ls,cp, login и др. Статический, неразделяемый.

/boot: содержит файлы, необходимые для начального загрузчика GNU/Linux (GRUB или LILO для Intel, yaboot для PPC и т.п.). В нем может находится ядро, но если ядро в этом каталоге отсутствует, тогда оно должно быть в корневом каталоге. Статический, неразделяемый.

/dev: файлы системных устройств (dev от англ. DEVices). Некоторые файлы, находящиеся в /dev, являются обязательными, такие как /dev/null, /dev/zero и /dev/tty. Статический, неразделяемый.

/etc: содержит все конфигурационные файлы этого компьютера. Этот каталог не может содержать бинарные файлы. Статический, неразделяемый.

/home: содержит все личные каталоги пользователей системы. Этот каталог может быть разделяемым (в некоторых больших сетях к нему открывается общий доступ через NFS). Конфигурационные файлы ваших любимых приложений (типа почтовых клиентов и браузеров) располагаются в этом каталоге и начинаются с точки («.»). Например, конфигурационные файлы Mozilla находятся в каталоге .mozilla. Переменный, разделяемый.

/lib: содержит библиотеки, жизненно необходимые для системы; в нем также хранятся модули ядра в подкаталоге /lib/modules/ВЕРСИЯ_ЯДРА. Он содержит все библиотеки, необходимые для работы бинарных файлов из каталогов /bin и /sbin. Также в этом каталоге должны находится: необязательный компоновщик на этапе выполнения или загрузчикld*, а также динамически подключаемая библиотека С libc.so. Статический, неразделяемый.

/mnt: содержит точки монтирования для временно монтируемых файловых систем, таких как /mnt/cdrom, /mnt/floppy и т.п. Каталог /mnt также используется для монтирования временных каталогов (карта USB, например, будет примонтирована в /mnt/removable). Переменный, неразделяемый.

/opt: содержит пакеты не слишком важные для работы системы. Он зарезервирован для дополнительных пакетов; пакеты типа Adobe Acrobat Reader часто устанавливаются в /opt. FHS рекомендует, чтобы статические файлы (бинарники, библиотеки, страницы руководств и т.п.), устанавливаемые в каталог /opt, помещались бы в его подкаталоги /opt/имя_пакета, а их конфигурационные файлы - в /etc/opt.

/root: домашний каталог root'а. Переменный, неразделяемый.

/sbin: содержит системные бинарные файлы, необходимые для запуска системы. Большинство этих файлов могут запускаться только root'ом. Обычный пользователь тоже может запустить их, но результат их работы может остаться нулевым. Статический, неразделяемый.

/tmp: каталог предназначен для хранения временных файлов, которые могут быть создаваны программами. Переменный, неразделяемый.

/usr: более подробно описан в «/usr: просто Большой каталог». Статический, разделяемый.

/var: место для размещения данных, которые могут изменяться программами в режиме реального времени (такими как почтовые серверы, программы наблюдения, серверы печати и др.). Переменный. Отдельные его подкаталоги могут быть разделяемыми или неразделяемыми.

Точка монтирования (англ. mount point) — понятие, вышедшее из недр ОС UNIX. В сущности, точкой монтирования называют каталог, принадлежащий дереву каталогов корневойфайловой системы, которая начинается с корневого каталога. Точка монтирования используется для реализации возможности динамически присоединять/отсоединять разделы диска к файловой системе во время работы операционной системы. Поддержка этой возможности в основанных на монолитных ядрах UNIX-подобных ОС обеспечивается самим ядромсистемы и системной программой, которая вызывается при помощи командной строки утилитой mount. Монтирование устройств хранения данных используется в любой Unix-подобнойоперационной системе, в частности утилита mount присутствует в ОС Version 5 AT&T UNIX.

Домашний каталог — это личный каталог пользователя в операционной системе, где находятся его данные, настройки и т.д.

Название и расположение домашнего каталога зависит от типа операционной системы, например, в Microsoft Windows он находится в каталоге Users (в Windows XP — Documents and Settings), а в Linux — в каталоге /home, и имеет название, соответствующее имени пользователя системы. Например, C:\Users\Маша для Windows или /home/masha для UNIX-систем.

История Unix

В 1957 году в Bell Labs была начата работа по созданию операционной системы для собственных нужд. Под руководством Виктора Высотского (русского по происхождению) была создана система BESYS. Впоследствии он возглавил проект Multics, а затем стал главой информационного подразделения Bell Labs.

В 1964 году появились компьютеры третьего поколения, для которых возможности BESYS уже не подходили. Высотский и его коллеги приняли решение не разрабатывать новую собственную операционную систему, а подключиться к совместному проекту General Electric и Массачусетского технологического института Multics. Телекоммуникационный гигант AT&T, в состав которого входили Bell Labs, оказал проекту существенную поддержку, но в 1969 году вышел из проекта, поскольку он не приносил никаких финансовых выгод.

Кен Томпсон и Деннис Ритчи — создатели UNIX

Первоначально UNIX была разработана в конце 1960-х годов сотрудниками Bell Labs, в первую очередьКеном Томпсоном, Деннисом Ритчи и Дугласом Макилроем.

В 1969 году Кен Томпсон, стремясь реализовать идеи, которые были положены в основу MULTICS, но на более скромном аппаратном обеспечении (DEC PDP-7), написал первую версию новой операционной системы, а Брайан Керниган придумал для неё название — UNICS (UNIplexed Information and Computing System, рус. Примитивная информационная и вычислительная служба) — в противовес MULTICS (MULTIplexed Information and Computing Service). Позже это название сократилось до UNIX.

В ноябре 1971 года вышла версия для PDP-11, наиболее успешного семейства миникомпьютеров 1970-х(в СССР его аналоги, выпускавшиеся Министерством электронной промышленности были известно какСМ ЭВМ и «Электроника», позже ДВК, производились в Киеве, Воронеже, Зеленограде). Эта версия получила название «первая редакция» (Edition 1) и была первой официальной версией. Системное время все реализации UNIX отсчитывают с 1 января 1970.

Первые версии UNIX были написаны на ассемблере и не имели встроенного компилятора с языком высокого уровня. Примерно в 1969 году Кен Томпсон при содействии Денниса Ритчи разработал и реализовал язык Би (B), представлявший собой упрощённый (для реализации на миникомпьютерах) вариант разработанного в 1966 языка BCPL. Би, как и BCPL, был интерпретируемым языком. В 1972 году была выпущена вторая редакция UNIX, переписанная на языке Би. В 1969—1973 годах на основе Би был разработан компилируемый язык, получивший название Си (C).

В 1973 году вышла третья редакция UNIX, со встроенным компилятором языка Си. 15 октября того же года появилась четвёртая редакция, с переписанным на Си системным ядром (в духе системы Multics, также написанной на языке высокого уровня ПЛ/1), а в 1975 — пятая редакция, полностью переписанная на Си.

С 1974 года UNIX стал распространяться среди университетов и академических учреждений. С 1975 годаначалось появление новых версий, разработанных за пределами Bell Labs, и рост популярности системы. В том же 1975 году Bell Labs выпустила шестую редакцию, известную по широко разошедшимсякомментариям Джона Лайонса[1].

К 1978 году система была установлена более чем на 600 машинах, прежде всего, в университетах.[источник не указан 947 дней] Седьмая редакция была последней единой версией UNIX. Именно в ней появился близкий к современному интерпретатор командной строки Bourne shell.

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2019 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав