Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Визнання та виконання міжнародного комерційного арбітраж­но­го рішення

Читайте также:
  1. Алгоритм виконання курсової роботи
  2. Алгоритм вирішення задачі
  3. Безпосередня демократія - це здійснення влади самим народом шляхом голосування або шляхом підтримки пропозицій (ініціатив), внаслідок яких можуть бути прийняті владні рішення.
  4. В.Г. Афанасьєв називає наступні основні управлінські функції: вироблення і ухвалення управлінського рішення; організація; регулювання і корегування; облік і контроль.
  5. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  6. ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ
  7. Визначення початкового рішення транспортної задачі.
  8. Виконання акредитива
  9. Виконання бюджету.

 

Визнання міжнародного комерційного арбітражного рішення – це__________________________________________________________________________________________________________________________________.

Виконання міжнародного комерційного арбітражного рішення – це__________________________________________________________________________________________________________________________________.

Екзекватура (еxequatur) – це процес ________________________________

____________________________________________________________________.

 

Арбітражне рішення, незалежно від того, в якій державі воно було ви­несено, визнається обов'язковим і при поданні до компетентного суду пись­мового прохання виконується з урахуванням процесуального законо­давства держави-місця виконання рішення. Конвенція про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року передбачила обов’язковий перелік документів, які необхідно пода­ти стороною для визнання і виконання рішення:a)____________________________________________________________;

b) ____________________________________________________________.

Арбітражне рішення має бути перекладено на офіційну мову тієї держа­ви, де запитується визнання та виконання (ст. IV). Підстави для відмови у визнані і примусовому виконанні рішень міжнародного комерційного арбітражу передбачені статтею V Конвенції про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень. Стаття 36 "Підстави для відмови у визнанні або у виконанні арбітражного рішення" Закону Украї­ни "Про міжнародний комерційний арбітраж" відповідає положенням Кон­венції з деякими змінами щодо посилання на український закон про арбітраж. В науці виділяють відповідно до Конвенції дві групи підстав щодо від­мо­ви у визнанні та виконанні арбітражного рішення: 1)_________________; 2) __________________________________________(стаття V Конвенції).

Перша група підстав (п. 1 ч. 1 ст. 36 Закону України "Про міжнародний комерційний арбітраж")_____________________________________________:

1)____________________________________________________________;

2)_______________________________________________________________________________________________________________________________;

3)____________________________________________________________

______________________________________________________________; або

4)_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________;

5)_______________________________________________________________________________________________________________________________.

Вказана група підстав торкається недоліків арбітражної угоди, яка укладена між сторонами та певних процедурних порушень при вирішенні арбітражного спору. Наявність їх доводиться сторонами при розгляді спору, тобто тягар доведення наявності таких підстав покладається на сторону, яка заперечує проти визнання та виконання арбітражного рішення.

 

Друга група підстав передбачена п. 2 ч. 1 ст. 36 Закону України "Про між­народний комерційний арбітраж" та встановлює, що у визнанні або у виконанні арбітражного рішення, незалежно від того, в якій державі воно було винесено, може бути відмовлено лише, коли суд визначить, що:

1) ____________________________________________________________.

В цьому випадку йдеться про "неарбітрабельні" спори. У свою чергу під "арбітрабільністю" розуміється__________________________________

__________________________________________________________________.

Суб’єктивна арбітра­бельність _____________________________________

_____________________________________________________________________.

Об’єктивна арбітрабельність _______________________________________

_____________________________________________________________________.

Згідно зі ст. 12 Господарського процесуального кодексу України до спо­рів, непідвідомчих арбітражу, належать спори,_______________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Відповідно до статті 77 Закону України "Про міжнародне приватне пра­во" підсудність (спорів) судам України є виключною у таких справах: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

2) арбітражне рішення суперечить публічному порядку (orde public) Украї­ни.

Відповідно до статті 228 Цивільного кодексу України_____________________________________________________________________________________________________________________________.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав