Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

X. Антропологічний склад народів світу: народи Африки та Америк

Читайте также:
  1. Microsoft Word - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету«Microsoft Office».
  2. VII. Антропологічний склад народів України
  3. АКТИВІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ НАРОДІВ АЗІЇ ТА АФРИКИ ЯК НОВА ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ
  4. Алгоритм складання рівнянь хімічних реакцій.
  5. Америкалық және Жапон менеджменті: ерекшелектері мен өзгешеліктері
  6. Американская
  7. Американская версия позитивизма - прагматизм.
  8. Американская мечта
  9. Американская модель менеджмента

1. Антропологічний склад народів Північної Африки.

2. Антропологічний склад народів Тропічної та Південної Африки.

3. Проблема заселення Америки та расової таксономії корінного населення.

4. Антропологічні типи Америки.

Література:

Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

Дебец Г. Ф. Антропологические данные по заселению Африки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

Дебец Г. Ф. Происхождение коренного населения Америки //ТИЭ, новая серия. 1951. Т.16.

Левин М. Г. Проблема пигмеев в антропологии и этнографии //СЭ. 1946. № 2.

Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

 

Контрольні питання до курсу:

1. Визначити предмет фізичної антропології

2. Висвітлити основні завдання фізичної антропології

3. Охарактеризувати основні розділи фізичної антропології

4. Висвітлити проблему місця фізичної антропології в системі наук

5. Висвітлити ідеологічне та практичне значення фізичної антропології

6. Висвітлити становлення фізичної антропології як науки

7. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Західної Європі (кінець 19 – початок 21 ст.)

8. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Україні (19 – початок 20 ст.).

9. Висвітлити розвиток фізичної антропології в Росії (19 – початок 20 ст.).

10. Висвітлити розвиток фізичної антропології в СРСР

11. Висвітлити розвиток фізичної антропології в УРСР та в сучасної Україні

12. Охарактеризувати біологічні критерії людини

13. Дати загальну еколого-географічну і морфофізіологічну характеристику приматів

14. Висвітлити біологічні передумови формування людини

15. Висвітлити сіміальну теорію антропогенезу

16. Дати характеристику австралопітекам

17. Дати характеристику Гомо габіліс

18. Висвітлити чинники і критерії гомінізації

19. Висвітлити проблему прабатьківщини людства

20. Дати характеристику Гомо еректус

21. Дати характеристику Гомо неандерталенсіс

22. Висвітлити неандертальську проблему в антропології

23. Висвітлити питання походження людини сучасного типу та расогенезу. Концепції моно- та полігенезу людських рас

24. Чинники, центри та етапи расогенезу

25. Висвітлити історію расових класифікацій

26. Охарактеризувати основні сучасні расові класифікації

27. Висвітлити поняття «раса» та «популяція», охарактеризувати проблему расової класифікації людства

28. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення монголоїдної раси

29. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення європеоїдної раси

30. Висвітлити питання формування, диференціації та розселення негроїдної раси

 

Рекомендована література

Базова

1. Алексеева Т. И. (ред.), Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология: Учебно-методический комплекс [Электронный учебник]. - 2004.

2. Деникер И. Человеческие расы. СПб., 1902.

3. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. К., 1965.

4. Ламберт Д. Доисторический человек. Кембриджский путеводитель. Л., 1991.

5. Програма дисципліни "Основи антропології" для студентів історичного факультету. Складена А. В. Шабашовим. Одеса, 2000.

6. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антропологии. М., 1955.

7. Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Антропология. М., 1978.

8. Сегеда С. Основи антропології. К., 1995.

9. Сегеда С. Антропологія. К., 2001.

10. Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В. Антропология. М., 1991.
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 77 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав