Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика форм державного устрою та політичного устрою

Читайте также:
  1. Amp;Сравнительная характеристика различных методов оценки стоимости
  2. I. Доказывание, понятие и общая характеристика
  3. II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЗНИ
  4. II. Характеристика отдельных типов половых гормонов.
  5. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  6. III. ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТОВ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАТИКЕ
  7. III. Характеристика стандартов второго поколения по физике
  8. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  9. IV. Характеристика профессиональной деятельности бакалавров
  10. Аварії, катастрофи, їх характеристика, правила поведінки і дії населення
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Форма державного устрою – це національна та адміністративно-територіальна будова держави, що розкриває характер взаємин між її складовими частинами, центральними і місцевими органами державного управління та влади.

За формою державного устрою всі держави можна розділити на три основні групи: унітарні, федеративні, конфедеративні.

Унітарна держава – це єдине, цілісне державне утворення, адміністративно-територіальні одиниці якого підкоряються центральним органам влади і не володіють ознаками суверенітету.

Унітарна держава має такі риси:

-єдині, загальні для всієї країни вищі виконавчі, представницькі та судові органи

-одну конституцію, єдину систему законодавства, єдине громадянство

-відсутність державного суверенітету

До унітарних держав відносяться такі держави, як Франція, Туреччина, Японія, Фінляндія, Україна.

Федерація – це добровільне об’єднання відносно самостійних державних утворень в одну союзну державу.

Разом з тим, можна виділити риси, що характерні для більшості федеративних держав, а саме:

-територія федерації складається з територій її окремих суб’єктів: штатів, земель, республік

-верховна виконавча, законодавча і судова влада належить федеральним державним органам

-зовнішньополітичну діяльність тут здійснюють союзні органи,

До федеративних держав відносяться такі держави, як США, Бразилія, ФРН, Російська Федерація та ін.

Конфедерація – це юридичний союз суверенних держав, створений для забезпечення їхніх загальних інтересів. При конфедеративному устрої члени конфедерації зберігають свої суверенні права як у внутрішніх, так і в зовнішніх справах.

При порівнянні з федеративним устроєм конфедерація характеризується такими рисами:

-на відміну від федерації, не має своїх загальних законодавчих, виконавчих і судових органів

-не має єдиної армії, єдиної системи податків, єдиного державного бюджету

-держави можуть домовитись про існування єдиної грошової системи, єдиних митних правил тощо.

Конфедеративні держави не довговічні. Вони або розпадаються, або перетворюються у федерацію.

Імперія - примусово утворена, зазвичай через завоювання одного народу іншим.

Форма державного режиму– це сукупність методів здійснення влади державою. Державні режими можуть бути демократичними та недемократичними (тоталітарними, авторитарними).

Демократичному режиму притаманні такі методи функціонування влади, які реально забезпечують вільний розвиток особистості, фактичну захищеність її прав та інтересів.

Демократичний режим має такі ознаки:

-базується на законах, що відображають об’єктивні потреби розвитку особистості та суспільства

- свобода слова

-реально забезпечуються права і свободи громадян

-гарантується незалежне правосуддя.

Недемократичні режими поділяють на тоталітарні та авторитарні.

Тоталітарний режим - це сукупність таких засобів і способів реалізації державної влади, за яких уся життєдіяльність суспільства і кожного окремого громадянина (особи) абсолютно регламентована.

Авторитарний режим - така сукупність засобів і способів реалізації державної влади, за яких вона концентрується в руках правлячої верхівки.

Недемократичному режиму притаманні такі ознаки:

-повний (тотальний) контроль держави над усіма сферами громадського життя: економікою, політикою, ідеологією, соціальним і культурним життям

-одержавлення усіх суспільних організацій (профспілок, молодіжних та спортивних організацій тощо)

-позбавлення людини більшості суб’єктивних прав (хоча формально вони можуть проголошуватися.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 10 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.021 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав