Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Алгоритм FIFO (перша прибула - перша вивантажена)

Читайте также:
  1. C. Ветвящихся алгоритмов
  2. CТРУКТУРЫ ДАННЫХ И АЛГОРИТМЫ
  3. III. Алгоритмическая конструкция ветвление и ее использование в языке Visual Basic
  4. IV. Алгоритмическая конструкция цикл и ее использование в языке Visual Basic
  5. LINUX|| Алгоритм замещения страниц в ОС Linux.
  6. Алгоритм
  7. Алгоритм
  8. АЛГОРИТМ
  9. Алгоритм MD5
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Полівініловий спирт, ПВС, - синтетичний водорозчинний полімер аліфатичного ряду, що має гідроксильні групи і належить до полімерів і співполімерів вініл­ацетату. Має формулу (С2Н4О)n.

Нітроцелюлоза (нітрат целюлози, нітроклітковини) – групова назва хімічних сполук, азотнокислих складних ефірів целюлози із загальною формулою [C6H7O2(OH)3 (ONO2)х ]n , де х - ступінь заміщення (етерифікації), а n – ступінь полімеризації.

Енант (поліамідне волокно) – поліконденсат аміноенантової кислоти, що містить ланцюг з семи атомів вуглецю.

Волокно енант по волого -, світло - та нагріву-стійкості, еластичності і стійкості до багаторазових деформацій перевершує капрон.

Усі три сполуки відносяться до термопластичних. Термопласти – лінійні полімери, що при нагріванні переходять в текучий стан і тверднуть при охолодженні.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 

1.http://chem21.info/page/07101923325023620210623900811410406005814411518

2. Літ.: Жогло Ф., Возняк В., Попович В. та ін. Допоміжні речовини та їх застосування в технології лікарських форм. – Львів, 2002;

3. Полимеры в фармации / Под ред. А.И. Тенцовой и М.Т. Алюшина. – М., 1999;

4.Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків / За ред. проф. І.М. Перцева. – Вінниця, 2007.

5. Гупало О.П. Високомолекулярні сполуки / О.П. Гупало, Н.М. Ватаманюк. – К. : Вид-во НМКВО. – 2000. – 243 с

6. Навчальний посібник. Курта С.А., Курганський В.С. Хімія і технологія високомолекулярних сполук.

7. Нитроклетчатка // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). – СПб., 1890—1907.

8. Гетьманчук Ю.П. Полімерна хімія. Поліконденсація (Ч.ІІІ) / Ю.П. Гетьманчук. – К. : ВЦ Київ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка, 2002. – 168 с.

9. Високомолекулярні сполуки : підруч. / Ф. Г. Фабуляк, С. В. Іванов,

Л. Д. Масленнікова. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк». –

2009. – 400 с.

 

Алгоритм FIFO (перша прибула - перша вивантажена)

Недолік полягає в тому, що найбільш часто запрошувана сторінка може бути вивантажена.

 

4. Алгоритм "друга спроба"

Подібний FIFO, але якщо R=1, то сторінка переводиться в кінець черги, якщо R=0, то сторінка вивантажується.

 

У такому алгоритмі часто використовувана сторінка ніколи не покине пам'ять.

Але в цьому алгоритмі доводиться часто переміщати сторінки за списком.

 

5. Алгоритм "годинник"

Щоб уникнути переміщення сторінок за списком, можна використовувати покажчик, який переміщається за списком.

 

Алгоритм "годинник"

 

 

6. Алгоритм LRU (Least Recently Used - що використалася найрідше)

Перший метод:

Щоб реалізувати цей алгоритм, можна підтримувати список, в якому вибудовувати сторінки по кількості використання. Ця реалізація дуже дорога.

Другий метод:

У таблиці сторінок додається запис - лічильник звернень до сторінки. Чим менше значення лічильника, тим рідше вона використовувалася.

 

7. Алгоритм "робочий набір"

Заміщення сторінок за запитом- коли сторінки завантажуються на вимогу, а не наперед, тобто процес уривається і чекає завантаження сторінки.

Буксування- коли кожну наступну сторінку доводиться процесу завантажувати в пам'ять.

Щоб не відбувалося частих переривань, бажано щоб часто запрошувані сторінки завантажувалися наперед, а інші підвантажувалися з потреби.

Робочий набір- безліч сторінок (к), яку процес використовував до моменту часу (t). Тобто можна записати функцію w(к,t).

Залежність робочого набору w(к,t) від кількості запитаних сторінок

Тобто робочий набір виходить в насичення, значення w(к,t) в режимі насичення може служити для робочого набору, який необхідно завантажувати до запуску процесу.

Алгоритм полягає в тому, щоб визначити робочий набір, знайти і вивантажити сторінку яка не входить в робочий набір.

Цей алгоритм можна реалізувати записуючи, при кожному зверненні до пам'яті, номер сторінки в спеціальний регістр, що зрушується, потім віддалялися б дублюючі сторінки. Але це дорого.

У принципі можна використовувати безліч сторінок до яких звертався процес за останніми tсекунд.

Поточний віртуальний час (Tv) - час роботи процесора, який реально використовував процес.

Час останнього використання (Told)- поточний час при R=1, тобто всі сторінки перевіряються на R=1, і якщо та той поточний час записується в це поле.

Тепер можна обчислити вік сторінки (не оновлення) Tv-Told,і порівняти з t, якщо більше, то сторінка не входить в робочий набір, і сторінку можна вивантажувати.

Виходить три варіанти:

? якщо R=1, той поточний час запам'ятовується в полі час останнього використання

? якщо R=0 і вік > t, то сторінка віддаляється

? якщо R=0 і вік =< t, то ця сторінка входить в робочий набір

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 30 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав