Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Функция распределения двумерной случайной величины

Читайте также:
  1. II. Характеристика распределения населения по доходу.
  2. III. Интерактивная функция педагогического общения
  3. Lt;variant>функция
  4. Абсолютные величины
  5. Абсолютные величины
  6. Абсолютные величины.
  7. Абсолютные и относительные величины, их виды
  8. Анализ и оценка качества формирования прибыли , прогнозирования ее величины
  9. Аналитическая функция
  10. Аппараттық терминалдарды конфигурациялау. Терминал драйверінің арнайы символдары мен функциялары.

Червоний колір безпеки застосовується для заборонних знаків, позначення про­типожежних засобів та пристроїв вимкнення (в тому числі й аварійних), сигналь­них лампочок. Крім того, ним фарбують місце, обладнання та прилади, де може виник­нути вогненебезпечна чи аварійна ситуація.

Жовтий колір безпеки використовується для: попереджувальних знаків; елементів виробничого обладнання, що можуть бути джерелами небезпечних і (або) шкідливих виробничих чинників; постійних та непостійних огороджень; елементів будівельних конструкцій, що можуть спричинити отримання травм; елементів внутрішньо- та міжцехового транспорту, підіймально-транспортного обладнання і т. п. Для більшої помітності застосовують чергування жовтих та чорних смуг (рис.1).

Рис. 1. Приклади пофарбування елементів внутрішньозаводського транспорту (а) та будівельних конструкцій (б), які потребують уваги і можуть спричинити отримання травм

 

Зелений колір безпеки застосовують для приписувальних знаків, дверей та світ­лових табло (напис білою фарбою на зеленому фоні) евакуаційних і запасних вихо­дів, сигнальних лампочок.

Синій колір безпеки використовується у вказівних знаках.

Знаки безпеки праціподіляються на чотири групи:

— заборонні, які призначені для заборони певних дій у визначених місцях або приміщеннях (заборона користуватись відкритим вогнем, курити, входити чи прохо­дити, гасити водою і т. п.);

— попереджувальні, які призначені для попередження працівників про можли­ву небезпеку (електричний струм, легкозаймисту чи отруйну речовину, лазерне випромінювання тощо);

—приписувальні, які призначені для дозволу на певні дії працівників лише при виконанні конкретних вимог (припису) з охорони праці (обов'язкове застосування засобів захисту, виконання заходів щодо забезпечення безпеки праці), вимог пожежної безпеки;

—вказівні, які призначені для інформування про місце знаходження відповід­
них об'єктів та засобів (пункту медичної допомоги, пожежної охорони, вогнегасника, пожежного крану, пункту сповіщення про пожежу і т. п.).

Знаки безпеки праці кожної групи мають свою форму, розміри та колір. Приклади знаків безпеки усіх чотирьох груп наведені на четвертій сторінці об­кладинки.

Знаки безпеки праці встановлюються в місцях, перебування в яких пов'язано із можливою дією на працівників небезпечних і (або) шкідливих-виробничих чин­ників, а також на виробничому обладнанні, що є джерелом таких виробничих чинни­ків. Вони повинні контрастно виділятися на фоні, що їх оточує та знаходитися в полі зору людей, для яких вони призначені.

 

Функция распределения двумерной случайной величины

 

Рассмотрим двумерную случайную величину (X, У) (безразлично дискретную или непрерывную). Пусть х,у — пара действительных чисел. Вероятность события,
состоящего в том, что X примет значение, меньше х, и при этом У примет значение, меньшее у, обозначим через F(x, у). Если х и у будут изменяться, то, вообще говоря,
будет изменяться и F(x, у), т. е. F (х, у) есть функция от х и у.

Интегральной функцией распределения двумерной случайной величины (X, У) называют функцию F(x, у), определяющую для каждой пары чисел х, y вероятность того, что X примет значение, что X примет значение, меньшее х и при этом Y примет значение, меньшее у: .

 


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав