Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види транспортних договорів при зовнішньоторговельних перевезеннях.

Читайте также:
  1. Віденська конвенція про право міжнародних договорів між державами та міжнародними організаціями або між міжнародними організаціями прийнята
  2. Віденська конвенція про право міжнародних договорів прийнята
  3. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів прийнята
  4. Г) органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на підставі договорів з власниками земельних ділянок.
  5. г) Укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори (Закон України від 10.12.1991 р. “Про дії міжнародних договорів на території України”).
  6. Забезпечення належного виконання господарських договорів
  7. Застосування міжнародних договорів та погашення податкового боргу за запитами компетентних органів іноземних держав.
  8. Інформаційне забезпечення ринку транспортних послуг
  9. Можуть одержувати професію водія транспортних засобів категорій: А,А1,В,С1,С

Основний зміст договору перевезення полягає в тому, що перевізник зобов’язується прийняти від вантажовідправника вантаж, доставити його в цілості в передбачене договором місце призначення і здати одержувачеві вантажу. Вантажовласник зобов’язується сплатити зумовлену провізну плату - фрахт або тариф. Крім того, договір перевезення визначає умови завантаження, перевезення, права, обов’язки і межі відповідальності сторін за різноманітних обставин, що виникають в процесі доставки вантажів, порядок сплати провізних платежів, вирішення спірних питань Наявність договору перевезення має бути підтверджена письмовим документом, оформленим відповідно до чинних міжнародних конвенцій, а також угодами, нормативними актами в галузі транспорту.

При перевезенні вантажів морським і річковим транспортом на суднах змішаного класу застосовуються два типи договорів перевезення. Перший тип договору, коли вантажовласником і судновласником визначаються особи, що уклали договір фрахтування судна. Предмет договору - морське або річкове судно. Оформляється цей договір перевезення документом під назвою чартер.

Морський договір перевезень за чартером регламентований міжнародними нормами. Фрахтування за чартерами в основному застосовується при фрахтуванні трампових суден, працюючих між різними портами світу залежно від наявності масових (навалочних, насипних і наливних) вантажів і розміру фрахтових ставок.

Чартери можуть бути чистими і відкритими. Чистий чартер -укладання договору не передбачає ніяких змін, окрім змін стандартної форми. Відкритий чартер - це документ, в якому не вказані ні вид вантажу, ні пункт призначення. Залежно від специфіки перевезення для різних вантажів і окремих напрямків використовується ряд форм і проформ стандартних чартерів (чартер-партій), Стандартні форми чартерів розробляються судновласниками і фрахтувальниками і використовуються для певного виду вантажу. Форми і проформи чартерів погоджуються і схвалюються в міжнародних морських організаціях, на конференціях. Всі чартери поділяються на 12 груп.

Чартери можуть укладатися заздалегідь (за декілька місяців; на першу відкриту воду), або терміново (промпт - термінова угода готовності до навантаження через декілька днів) чи навіть з умовою негайної готовності судна до навантаження - спот промпт.

При фрахтуванні на певний термін розрізняють певні форми чартерів: тайм-чартер, димайз-чартер та бербоут-чартер.

В тайм-чартері власник судна зберігає контроль за технікою його експлуатації. За свій рахунок наймає екіпаж, сплачує постійні витрати по утриманню судна у робочому стані (поточний ремонт, техобслуговування. Амортизація, витрати на смазочні та обтирочні матеріали тощо).

Фрахтування за димайз-чартером передбачає, що на термін договору власник судна не контролює комерційні умови щодо його використання і технічної експлуатації (судно здається в оренду). Вантажовласник сплачує всі постійні і змінні витрати, включаючи утримання екіпажу. Капітан і екіпаж на термін дії чартеру стають службовцями вантажовласника.

При фрахтуванні в бербоут-чартері судно передається вантажовласнику без екіпажу на тривалий термін (3-5 років). Допускається, що найм судна в бербоут-чартері може перейти у форму власності, при цьому вантажовласник виплачує, як правило, 20% узгодженої ціни судна, іншу частину суми виплачує кожні півроку рівними частинами протягом 3-5 років.

Другий вид договору перевезення передбачає бронювання морських і річкових суден і оформляється документом, що називається коносаментом. Договір перевезення за коносаментами використовується, в основному, при лінійних сполученнях для перевезення генеральних тарно-штучних вантажів.

Коносамент - це документ, який засвідчує наявність договору морського перевезення, розписка капітана або його уповноваженого в прийнятті вантажу, товаророзпорядчий документ, що дає право отримати вантаж тому, на кого він виписаний.

Коносамент виписують трьох видів: іменний (вказується одержувач вантажу); на пред’явника; ордерний ( видається за “наказом відправника” чи “наказом одержувача”). У коносаменті фіксуються обсяг платежів перевізника, час і місце його видачі, кількість примірників, в тому числі оригіналів. Підписує коносамент капітан судна або уповноважений представник перевізника; коносамент входить до комплекту документів, що висилаються в банк або одержувачеві для розрахунків за договором купівлі-продажу. Складається коносамент на підставі підписаного відправником вантажу навантажувального ордера.

Коносаменти бувають наскрізні і комбіновані. Наскрізні використовуються при перевезенні з одного порту до іншого з перевалкою вантажу в декількох проміжних пунктах. Комбіновані застосовуються при контейнерних перевезеннях у змішаному сполученні з використанням декількох видів транспорту. У цьому випадку перший перевізник, який прийняв вантаж до перевезення, зобов’язаний доставити його одержувачеві і несе матеріальну відповідальність за доставку вантажу до кінцевого пункту призначення. На практиці використовують часткові коносаменти або делівери-ордери, тобто покупець реалізує із загального обсягу партії вантажу тільки її частину.

Коносамент на вантаж, прийнятий на борт судна, називається також “ бортовим” коносаментом, особливо така назва надається йому в США. Велике значення має різниця між бортовим і небортовим коносаментом. Перший є підтвердженням того, що вантаж навантажено на борт судна; другий лише підтверджує, що товари доставлені під охорону власника судна, не підтверджує початок навантаження і тому є менш цінним.

Крім того. коли власник судна підтверджує, що отримані до перевезення товари “знаходяться у зовнішньо доброму стані”, він видає “чистий коносамент”, якщо ж такого підтвердження немає, видається коносамент з обмовками.

У випадку, коли вантаж перевізником ще не прийнятий або не видано коносамент, сторони можуть укласти договір перевезення, оформивши його документом під назвою букинг-нота. Договір на перевезення, оформлений цим документом, застосовується в основному при резервуванні місця на регулярних лінійних суднах для перевезення дрібних партій вантажу.

Крім того, морський договір перевезення вантажів може бути укладений за умови надання для перевезення не тільки всього судна, але й його частини або певних місць вантажних приміщень судна.

Таким чином, наявність і зміст морського договору перевезення можуть бути доведені чартером, коносаментом або іншими письмовими доказами, що містять права і обов’язки сторін.

Розподіл договорів на фрахтування по чартеру і бронювання за коносаментами деякою мірою умовний, бо з прийняттям вантажу до перевезення коносамент видається здебільшого за наявності чартеру, особливо, коли застосовується змішане фрахтування.

За умовами чартерів існує декілька видів оплати фрахту:

n фрахт оплачується після підписання коносаменту і не підлягає поверненню незалежно від того, загинуло судно з вантажем чи ні;

n фрахт оплачується після підписання коносаменту в розмірі однієї третини суми фрахту за винятком відсотків за страхування, і залишок покривається після здачі вантажу;

n фрахт оплачується після закінчення вивантаження. На практиці зазвичай 90% загальної суми виплачується на початок вивантаження, а 10 % - після завершення вивантаження;

n фрахт оплачується заздалегідь, про що в коносаменті робиться спеціальне застереження.

Міжнародні залізничні перевезення здійснюються на підставі двохсторонніх і багатосторонніх угод, що укладаються відповідними міністерствами держав-учасниць угод. Перевезення здійснюються за єдиним транспортним документом - міжнародною накладною, що введена з 1.01.1982р., є договором перевезення вантажів і складається з 5 аркушів у комплекті:

n Аркуш 1- накладна. Супроводжує вантаж до станції призначення і видається одержувачеві вантажу разом з аркушем 5;

n Аркуш 2 - дорожня відомість. Супроводжує вантаж до станції призначення і залишається у залізниці призначення;

n Аркуш 3 - дублікат накладної. Видається вантажовідправникові після укладання договору перевезення вантажів.

n Аркуш 4 - лист видачі вантажу. Супроводжує вантаж до станції призначення і залишається у дорозі призначення.

n Аркуш 5 - лист-повідомлення про прибуття вантажу. Супроводжує вантаж до станції призначення і видається одержувачеві вантажу разом з аркушем першим.

Основні умови міжнародних автомобільних вантажних перевезень регулюються Конвенцією про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів, підписаною у 1956 році. Україна є учасницею цієї конвенції.

Договір перевезення оформляється товарно-транспортною накладною в 4-х і більше примірниках, залежно від напряму перевезення. Накладна оформляється вантажовідправником і перевізником. Форма накладної розроблена Міжнародним союзом автомобільного транспорту. Крім автотранспортної накладної, з вантажем відправляються товаророзпорядчі документи: пакувальні листки, відвантажувальні специфікації, сертифікати якості тощо.

На повітряному транспорті зовнішньоторговельні вантажі приймаються до перевезення за межі кордону на підставі договору перевезення і дозволу на вивезення, для перевезення необхідно здійснювати попереднє бронування літаків. Документом, що засвідчує укладання договору, є вантажна накладна міжнародного зразка. Вантажна накладна є комплектом, який складається з 12 примірників (в тому числі 3 оригінали). На першому примірнику ставиться штамп “ для перевізника “, він підписується відправником. Другий примірник підписується відправником і перевізником, супроводжує вантаж і вручається одержувачеві. Третій примірник підписується перевізником і передається відправнику після прийняття вантажу до перевезення. Інші дев’ять примірників - це копії, призначені для учасників процесу перевезення. Вантажна накладна, записи в якій були виправлені, не приймається.

 

 
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 93 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав