Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Постановка задачи оптимизации

Читайте также:
 1. E) задачи на вычисление боковой поверхности геометрических фигур
 2. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 1 страница
 3. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 2 страница
 4. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 3 страница
 5. E)задачина вычисление боковой поверхности геометрических фигур 4 страница
 6. I Задачи научно-исследовательской деятельности учащихся.
 7. I Цели и задачи изучения дисциплины
 8. I этап. Постановка задачи
 9. I. Диагностика: понятие, цели, задачи, требования, параметры
 10. I. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Страхування- це особлива система забезпечення інтересів юридичних і фізичних осіб від тих або інших ризиків (втрата, стихійні лиха, нещасні випадки) шляхом перекладення їх наслідків однією стороною - страхувальником на іншу сторону - страховика за певну винагороду.

Транспортне страхування зовнішньоторговельних вантажів призначене для покриття збитків, що можуть виникнути внаслідок часткової втрати, пошкодження або повної загибелі товарів при доставці їх від вантажовідправника до вантажоодержувача.

За договором транспортного страхування вантажу страхова організація зобов”язується за зумовлену плату (страхову премію) при настанні обумовлених в договорі небезпек або випадковостей, на які наражається вантаж, відшкодувати вантажовласникові, на користь якого укладений договір, збитки, яких він зазнав.

Договір страхування укладається на підставі письмової заяви страхувальника. У заяві мають бути зазначені: відомості про вантаж (вид, маса, кількість місць, вигляд упаковки), вид транспорту, засіб перевезення (поштучно, в пакетах, у контейнерах), час відправлення вантажу, перевізні документи, страхова сума вантажу, умови страхування.

Договір страхування вантажу вважається укладеним з моменту, коли страхова організація видала за своїм підписом документ - страховий поліс, а страхувальник оплатив страхову премію.

Страховий поліс має бути виписаний на умовах, точно відповідних до умов страхування, зазначених в акредитиві.

Практикуються два види полісів - таксованіі нетаксовані. Основна різниця між ними полягає в тому, що у таксованому полісі зазначається остаточна страхова вартість об”єкту. При нетаксованому полісі вартість застрахованих товарів повинна бути підтверджена фактурними рахунками, розписками тощо. У сучасній експортній практиці звичайно використовуються таксовані поліси, в них передбачувані доходи покупця, як правило. включено до заявленої вартості шляхом додавання певного % (10%) до суми фактури і вартості відвантаження, а також до страхових внесків на товари.

Поліси бувають трьох категорій: рейсові, термінові і змішані. За рейсовим полісом об”єкт страхується на перевезення з одного пункту в інший, за тимчасовим (терміновим) - на певний термін, за змішаним полісом об”єкт страхується і на рейс і на термін. Існують ще генеральні поліси, вони містять загальні умови страхування і видаються на 12 місяців.

Правилами транспортного страхування вантажів у міжнародному повідомленні передбачається три види страхування:

n “ з відповідальністю за всі ризики”. Ця умова страхування є найбільш повною - відшкодуванню підлягають усі збитки від пошкодження або повної загибелі вантажу, які сталися з будь-якої причини, окрім особливо обумовлених випадків;

n “з відповідальністю за приватну аварію”. За цих умов страхувальник відшкодовує збитки, які виникли за певних причин, зокрема: збитки від пошкодження або повної загибелі вантажу внаслідок вогню, блискавки, бурі та інших стихійних лих, аварії транспортних засобів, провалу мостів, вибуху та ін.; збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладанні, вивантаженні, прийомі судном палива;

n “без відповідальності за пошкодження, окрім випадків аварії”. Цією умовою передбачається відшкодування збитків за повної загибелі всього або частини вантажу у випадку аварії транспортних засобів.

При вимозі страхового відшкодування страхувальник зобов”язаний документально довести своє право на вантаж, що застрахований, наявність страхового випадку, розмір своєї претензії щодо збитку.

Заявляючи претензію, страхувальник повинен подати до страхової компанії (агенства) комплект претензійних документів, а саме:

n оригінал страхового полісу;

n оригінал коносаменту, чартеру або накладної;

n інвойс ( рахунок- фактуру);

n документи, які підтверджують наявність страхового випадку - аварійний сертифікат, акт сповіщення, акт експертизи, морський протест, виписку з суднового журналу з обов”язковим зазначенням причини страхового випадку;

n розрахунок збитку, документально підтверджений актами експертизи.

Страхувальнику необхідно суворо дотримуватись термінів заявки претензій і тих документів, що додаються. При втраті вантажу страховий поліс має бути поданий перевізникові не пізніше 3 днів з дня вивантаження вантажу з транспортного засобу. Огляд вантажу аварійним комісаром має бути здійснений протягом 10 днів з моменту вивантаження вантажу.

При проведенні зовнішньоторговельних операцій термін заявки претензій складає: 1 рік - при експортних постачаннях, 6 місяців - при імпортних постачаннях з моменту встановлення страхового випадку.

Загрузка...

Усі суперечки щодо договору транспортного страхування вирішуються в арбітражних судах.

 

Постановка задачи оптимизации

В процессе проектирования ставится обычно задача определения наилучших, в некотором смысле, структуры или значения параметров объектов. Такая задача называется оптимизационной. Если оптимизация связана с расчетом оптимальных значений параметров при заданной структуре объекта, то она называется параметрической. Задача выбора оптимальной структуры является структурной оптимизацией.

Стандартная математическая задача оптимизации формулируется таким образом. Среди элементов χ, образующих множества Χ, найти такой элемент χ* , который доставляет минимальное значение f(χ*) заданной функции f(χ). Для того, чтобы корректно поставить задачу оптимизации необходимо задать:

 1. Допустимое множество — множество ;
 2. Целевую функцию — отображение ;
 3. Критерий поиска (max или min).

Тогда решить задачу означает одно из:

 1. Показать, что .
 2. Показать, что целевая функция не ограничена снизу.
 3. Найти .
 4. Если , то найти .

Если минимизируемая функция не является выпуклой, то часто ограничиваются поиском локальных минимумов и максимумов: точек x0 таких, что всюду в некоторой их окрестности для минимума и для максимума.

Если допустимое множество , то такая задача называется задачей безусловной оптимизации, в противном случае — задачей условной оптимизации.

С точки зрения современной математики, множество вещественных чисел — суть, непрерывное упорядоченное поле. Это определение, или эквивалентная система аксиом, в точности определяет понятие вещественного числа в том смысле, что существует только одно, с точностью до изоморфизма, непрерывное упорядоченное поле.

Множество вещественных чисел имеет стандартное обозначение — R («полужирное R»), или (англ. blackboard bold «R») от лат. realis — действительный.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 4 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав