Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Контрольні повноваження Рахункової палати

Читайте также:
  1. Q]3:1: В районе какого озера в Семипалатинской области произошло серьезное вооруженное столкновение в 13 августа 1969 г.?
  2. Б) підготувати відповідь на контрольні ПИТАННЯ ДЛЯ теоретичної ПІДГОТОВКИ ДО семінарськОГО ЗАНЯТТЯ
  3. Єврокомісія: формуванння, склад, повноваження.
  4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
  5. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  7. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
  9. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
  10. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

Конституція України передбачила створення спеціального держав­ного органу для здійснення контролю за використанням коштів Державного бюджету України - Рахункової палати (ст. 98). Правові основи діяльності Рахункової палати, її статус, функції, повноваження та порядок їх здійснення визначені Законом України «Про Рахункову палату» Закон вiд 11.07.1996 № 315/96-ВР

 

Рахункова палата є постійно діючим органом контролю, який утво­рюється Верховною Радою України, підпорядкований і підзвітний їй та здійснює свою діяльність самостійно, незалежно від будь-яких інших органів держави.

До повноважень Рахункової палати по контролю за дотриманням бюджетного законодавства відповідно до ст. 110 Бюджетного кодексу України та ст. 2 Закону України «Про Рахункову палату» належить здійснення контролю за:

Завданнями Рахункової палати є:

v організація і здійснення контролю за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням;

v здійснення контролю за утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України, визначення ефективності та доцільності видатків державних коштів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів;

v контроль за фінансуванням загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

v контроль за законністю та своєчасністю руху коштів Державного бюджету України та коштів позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках;

v аналіз встановлених відхилень від показників Державного бюджету України та підготовка пропозицій про їх усунення, а також про удосконалення бюджетного процесу в цілому;

v регулярне інформування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і зовнішнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій;

v виконання інших завдань, передбачених для Рахункової палати чинним законодавством України.

До повноважень Рахункової палати належить також регулярне ін­формування Верховної Ради України, її комітетів про хід виконання Державного бюджету України та стан погашення внутрішнього і зовні­шнього боргу України, про результати здійснення інших контрольних функцій.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 5 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав