Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Національне законодавство як джерело міжнародного приватного права.

Читайте также:
  1. I. Понятие и виды источников (форм) права.
  2. II. Методология теории государства и права.
  3. Internet и система права.
  4. Jus Gentium как прообраз международного права.
  5. А 119. Значение толкования норм права...
  6. А) Общие принципы и подходы к изучению истории отечественного государства и права.
  7. А146. Предприятие с точки зрения гражданского права...
  8. Авторское право и смежные права.
  9. Авторское право и смежные права.
  10. Авторское право и смежные права.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Сучасний досвід правової регламентації відносин у сфері МПП свідчить про наявність двох основних підходів до розв’язання проблеми регулювання приватних міжнародних відносин на рівні національних законодавств. Для першого з них характерне закріплення норм МПП у численних галузевих законах (зазвичай шляхом включення цих норм до окремої глави чи розділу цивільного або іншого відповідного кодексу певної держави) та підзаконних актах внутрішнього права. Специфіка другого підходу полягає в прийнятті державою спеціальних кодифікаційних законодавчих актів з питань МПП.

У Білорусі, Російській Федерації, Франції, Японії та деяких інших державах приватні міжнародні відносини регулюються на основі «цивілістичної» концепції, зміст якої полягає у створенні норм, закріплених у цивільних, цивільних процесуальних, сімейних, трудових, торговельних кодексах, а також в інших галузевих і комплексних нормативних актах.

В Італії, Польщі, Румунії, Естонії та деяких інших державах законодавець обрав іншу форму закріплення норм МПП — прийняття спеціального кодифікаційного законодавчого акта (кодексу, указу, ордонансу) у відповідному внутрішньому законодавстві. Цим самим шляхом пішла й Україна.

В Україні існує єдиний кодифікаційний акт у галузі міжнародного приватного права — це Закон України «Про міжнародне приватне право», що був прийнятий 23 червня 2005 р. і набув чинності з 1 ве-ресня 2005 р. Прийняття цього Закону дало змогу розв’язати низку проблем правового характеру, особливо в частині впорядкування колізійного регулювання приватноправових відносин з іноземним елементом, адже до його прийняття норми, що регулюють ці відносини, було «розкидано» по великій кількості законів і підзаконних нормативних актів, а деякі групи суспільних відносин у цій царині взагалі не було врегульовано. Крім того, відсутність в українському законодавстві протягом певного часу єдиного кодифікаційного документа, що регламентував би основні питання у сфері МПП, збільшувала проблему виникнення колізій правових норм на рівні національного законодавства та призводила до дублювання цих норм у різних законодавчих актах, породжуючи «зіткнення» між ними. Така ситуація негативно впливала на ефективність правозастосовної діяльності у сфері міжнародного приватного права.

Закон «Про міжнародне приватне право» складається зі вступу, чотирнадцяти розділів (включаючи прикінцеві положення), що охоплюють в узагальненому вигляді такі питання:

1) загальні поняття (визначення термінів, кваліфікації, встановлення змісту норм іноземного права, зворотного відсилання, особистого статуту суб’єктів МПП та ін.);

2) визначення права, що застосовується в тій чи іншій сфері відносин (цивільних, сімейних, трудових тощо), ускладнених іноземним елементом;

3) питання міжнародного цивільного процесу (компетенція судів, процесуальні права іноземних фізичних та юридичних осіб, визнання і виконання рішень іноземних судів та інші). У цілому зміст цього нормативно-правового акта свідчить про те, що зазначений Закон на даний час являє собою основне джерело колізійного регулювання відносин МПП в Україні.

Правова регламентація приватних міжнародних відносин відбувається в українському законодавстві та в інших законах і підзаконних нормативно-правових актах. Так, окремі норми містяться в Конституції України . Наприклад, у ст. 25 зазначено, що Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами, а в ст. 26 — що іноземці та особи без громадянства користуються тими самими правами і свободами, як і громадяни України.

Інші нормативні акти внутрішнього законодавства, що містять норми міжнародного приватного права, можна поділити на дві такі основні групи.

1. Нормативні акти, повністю присвячені регулюванню відносин з іноземним елементом, наприклад:

а) закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. , «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994 р. , «Про біженців» від 21 червня 2001 р. , «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994 р. , «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 р. та ін.;

б) підзаконні нормативні акти: Консульський статут України , затверджений Указом Президента України від 2 квітня 1994 р.; Правила в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію , затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. та ін.

2. Нормативні акти, в яких тільки окремі розділи або статті призначено для регулювання відносин з «іноземним елементом», наприклад: Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня

3. 2000 р. (статті 22, 24, 25), Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 р. , Кодекс законів про працю України (статті 8, 8і, 9), Сімейний кодекс України (розділ VI «Особливості усиновлення за участю іноземців та осіб без громадянства» ; Кодекс торгового мореплавства України (статті 5,6 — застосування іноземного законодавства, ст. 14 — колізійні норми) .

Законодавчі акти, що містять норми МПП, у сучасному світі приймаються й застосовуються і в правових системах тих держав, де перевага надається прецедентному регулюванню (Велика Британія).

 

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 86 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав