Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яку проводку необхідно скласти підчас нарахування заробітної плати робітникам складу оптового підприємства?

Читайте также:
  1. Microsoft Word - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету«Microsoft Office».
  2. Аналіз кількісного та якісного складу персоналу підприємства
  3. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості
  4. Безтарифна модель оплати праці
  5. В случае недоставки иностранных товаров в таможенный орган назначения перевозчик обязан уплатить ввозные таможенные пошлины, налоги.
  6. Визначення складу приміщень у готелі
  7. Визначити зв’язок хімічного складу і структурної організації м’язів з їх функцією і пояснити послідовність біохімічних процесів у м’язах при їх скороченні і розслабленні.
  8. Вимоги керівних документів щодо організації інформа­ційного забезпечення особового складу.
  9. Відомо, що під час м язевої діяльності виникають підвищені потреби у кисні. Дати характеристику періоду відпочинку з точки зору оплати кисневого боргу.
  10. Відпустки без збереження зарплати

1. Дт 92 «Адміністративні витрати» Кт 28 «Товари».

2. Дт «Витрати на збут» Кт 66 «Розрахунки з оплати праці».

3. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 93 «Витрати на збут».

4. Дт 94 «Інші витрати» Кт 66 «Розрахунки з оплати праці».

 

Яку проводку необхідно скласти під час нарахування амортизації основних засобів складу оптового підприємства?

1. Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 92 «Адміністративні витрати».

2. Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 93 «Витрати на збут».

3. Дт 131 «Знос основних засобів» Кт 92 «Адміністративні витрати».

4. Дт 93 «Витрати на збут» Кт 131 «Знос основних засобів».

 

Що є моментом реалізації товарів для підприємств оптової торгівлі?

1. Момент складання договору на відвантаження товарів покупцю.

2. Момент доставки товарів постачальником.

3. Момент доставки товарів покупцям.

4. Момент відвантаження товарів покупцю.

 

Якою бухгалтерською проводкою відображається нестача товарів у складі оптового підприємства в межах природного збитку?

1.Дт 28 «Товари» Кт 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

2. Дт 947 «Нестачі і втрати від псування цінностей» Кт 28 «Товари».

3. Дт 30 «Каса» Кт 28 «Товари».

4. Дт 37 «Розрахунки з іншими дебіторами» Кт 31 «Рахунки у банках».

У яких регістрах здійснюється аналітичний облік товарів на складах?

1.У розрахункових відомостях.

2.У журналах-ордерах.

3.У картках кількісно-сортового обліку.

4.У порівняльних відомостях.

Що таке собівартість товарів?

1. Вартість придбаних товарів без ПДВ.

2. Вартість придбаних товарів з ПДВ.

3. Договірна вартість товарів з урахуванням ТЗВ.

4. Договірна вартість товарів без ПДВ з урахуванням ТЗВ.

Як рахунках бухгалтерського облікубуде відображено надходження грошей від покупця за відвантажені товари – 10500 грн.

1. Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 36 «Розрахунки з покупцями».

2. Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

3. Дт 70 «Доход від реалізації» Кт 63 «Розрахунки з покупцями».

4. Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 70 «Доход від реалізації».

Як на рахунках бухгалтерського обліку відображається реалізація товарів покупцю оптовим торговим підприємством?

1. Дт 702 «Доход від реалізації товарів» Кт 28 «Товари».

2. Дт 79 «Фінансові результати» Кт 702 «Доход від реалізації товарів».

3. Дт 702 «Доход від реалізації товарів» Кт 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками».

4. Дт 36 «Розрахунки з покупцями та замовиками».

Якою бухгалтерською проводко відображається надходження товарів до складу оптового підприємства?

1. Дт 281 «Товари на складі» Кт 702 «Доход від реалізації товарів».

2. Дт 902 «Собівартість реалізованих товарів» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

3. Дт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» Кт 281 «Товари на складі».

4. Дт 281 «Товари на складі» Кт 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 18 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2018 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав