Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це

МІЖНАРОДНІ НОРМИ В ГАЛУЗІ ОСВТІИ

1. Соціальний діалог здійснюється на 4 рівнях: державному, галузевому, територіальному та :

а) місцевому;

б) обласному;

в) робочому;

г) локальному.

2. Існує … принципів соціальної відповідальності:

а) 7;

б) 5;

в) 6;

г) 8.

3. Закон України про соціальний діалог був прийнятий:

а) 14 грудня про 2010 року;

б) 18 грудня 2010 року;

в) 23 грудня 2010 року;

г) 30 грудня 2010 року.

4. Стандарт SA 8000 був опублікований у:

а) 1997 році;

б) 1991 році;

в) 2000 році;

г) 2003 році.

5. Структура стандарту SA 8000 включає … розділів:

а) 2;

б) 4;

в) 5;

г) 3.

Існує … принципів глобального договору ООН

а) 10;

б) 8;

в) 12;

г) 11.

7. У листопаді 2007 року Україна приєдналася до розробки міжнародного стандарту із соціальної відповідальності:

а) ISO 26000;

б) SA 8000;

в) 1800 14000;

г) 180 9000.

8. Відповідальність організації за вплив своїх рішень та діяльності на суспільство і навколишнє середовище, що реалізується через прозору і етичну поведінку, відповідає сталому розвитку та добробуту суспільству, враховує очікування зацікавлених сторін, поширена в усій організації і не суперечить відповідному законодавству і міжнародним нормам поведінки – це… поведінка:

а) соціальна ;

б) суспільна;

в) законодавча;

г) моральна.

9. Процес визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених рішень сторонами соціального партнерства - це…

а) суспільний діалог;

б) соціальний діалог;

в) галузевий діалог;

г) локальний діалог.

10. Соціальне партнерство включає … групи суб'єктів:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

г) 5.

11. Процес досягнення згоди між сторонами соціального партнерства це:

а) соціальний договір;

б) соціальний діалог;

в) соціальний контракт;

г) соціальна згода.

12. Принципи глобального договору ООН прийняті:

а) 1999 року;

б) 2005;

в) 1897;

г) 1997.

13. Міжнародний стандарт ISOзадуманий як такий, що буде корисний:

а) організаціям приватного сектора;

б) організаціям усіх типів;

в) організаціям державного та неприбуткового секторів;

г) організаціям, розташованих у розвинутих країнах.

14. Основними суб'єктами ОП є:

а) організації, підприємства, установи;

б) працівники, роботодавці та держава;

в) органи влади, міжнародні організації, працівники;

г) держава, організації, підприємства.

Взаємодія державної влади, об'єднань роботодавців та профспілок у визначенні і проведенні в життя узгодженої соціально-економічної політики в галузі трудових відносин – це

а) соціальне партнерство;

б) соціальний діалог;

в) працездатність;

г) міжнародний стандарт.

16. Система соціального партнерства функціонує на:

а) двосторонній основі;

б) тристоронній основі;

в) чотиристоронній основі;

г) п'ятисторонній основі.

 

17. Формами соціального партнерства є:

а) колективні відносини, соціальні відносини, трудові відносини;

б) переговори, консультації, обмін інформацією, пошук компромісних рішень та контроль за їх виконанням;

в) об'єднання працівників та роботодавців;

г) переговори та консультації.

18. Метою стандарту SA 8000 є:

а) поширення екологічно чистої продукції;

б) захист прав людини;

в) захист споживачів;

г) сприяння постійному поліпшенню умов наймання працівників, а також умов здійснення трудової діяльності.

Стандарт ______________ був створений для того, щоб компанії могли підтвердити використання соціально-відповідальних підходів у своїй діяльності і є обов’язковим для виконання всіма організаціями.

а) OHSAS 18001;

б) ISO 9001;

в) ISO 26000;

г) SA 8000.


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 17 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав