Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Профілактична робота щодо запобігання виробничому …. неможлива без оцінки ризиків, пов’язаних з виробничими процесами, і подальшого управління ними.

Читайте также:
  1. X. Робота самодіяльних організацій засуджених.
  2. XV. Аналітична робота.
  3. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  4. Аналіз показників ефективності управління виробничими запасами на підприємстві
  5. Антиконкурентні дії органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.
  6. Б. За характером ризиків, які підлягають стра­хуванню, страхові премії розподіляють на натуральні і постійні.
  7. Банк Англії, його утворення, організація і управління, роль і функції
  8. Бюрократичні структури управління.
  9. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
  10. В) проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей, підкоряти їх собі з метою управління суспільними справами.
Помощь в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

а) травматизму;

б) захворюванню;

в) ризику;

г) професіоналізму.

26. У складі відділу №1 науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці є … науково-дослідні лабораторії:

а) 3;

б) 2;

в) 4;

г) 5.

27.Професійний ризик – це:

а) величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров'я з урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу;

б) величина травматизму на виробництві;

в) імовірність збитків чи додаткових витрат, пов'язаних із перебоями чи зупинкою виробничих процесів, порушенням технології виконання операцій, низькою якістю сировини чи роботи персоналу і т.п;

г) величина травматизму всього населення країни на виробництві.

28.Виробничий ризик – це:

а) імовірність збитків чи додаткових витрат, пов'язаних із перебоями чи зупинкою виробничих процесів, порушенням технології виконання операцій, низькою якістю сировини чи роботи персоналу;

б) величина травматизму на виробництві;

в) величина ймовірності порушення (ушкодження) здоров'я з урахуванням тяжкості наслідків у результаті несприятливого впливу факторів виробничого середовища і трудового процесу;

г) величина травматизму всього населення країни на виробництві.

29.Оцінка ризику може здійснюватися такими методами:

а) інженерним, експертним;

б) інженерним,експертним, соціологічним;

в) інженерним, експертним, соціологічним, статистичним;

г) інженерним, експертним, соціологічним, статистичним, аналоговим.

30.. Працівники Національного науково-дослідного інституту призначаються на посади і звільняються з посад:

а) вченою радою;

б) директором Інституту;

в) вченою радою та директором інституту;

г) замісником Директора.

31. До наукових підрозділів Національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та ОП належать:

а) науково-дослідні кафедри;

б) науково-дослідні відділи;

в) науково-дослідні установи;

г) науково-дослідні відділи та лабораторії.

32. Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення очолює:

а) Міністр охорони здоров’я;

б) прем’єр-міністр України;

в) президент України;

г) віце-прем ’єр міністр України.

33. Кількісна оцінка впливу будь-якої небезпеки – це:

a) оцінка управління ризиком;

б) оцінка ступеня ризику;

в) оцінка розвитку ризику;

г) прийнятний ризик;

34. Метод оцінки ризику, що полягає в проведенні оцінки ризику з залученням експертів (спеціалістів) у тій чи іншій галузі — це:

a) аналоговий;

б) інженерний;

в) статистичний;

г) експертний.

35. Розробка заходів і засобів щодо мінімізації наслідків небезпеки, оцінка можливих наслідків небезпек, моніторинг і прогнозування розвитку небезпек – це:

a) етапи управління ризиком;

б) етапи оцінки ризику;

в) оцінювання небезпеки ризику;

г) виявлення небезпеки ризику.

36. Одним з завдань відділу № 2 Національного науково-дослідницького інституту промислової безпеки та охорони праці є:

а) підготовка пропозицій стосовно ефективності і покращення якості наукових розробок, скорочення строків виконання і впровадження результатів НДР;

б) аналіз виробничого травматизму, аварій, умов і безпеки праці в галузях економічної діяльності;

в) дослідження стану наглядової діяльності за охороною праці та її впливу на рівень виробничої безпеки в Україні;

г) розроблення науково-обґрунтованих пропозицій щодо підвищення ефективності заходів з профілактики виробничого травматизму.

37. Головним органом в організації наукових досліджень з вирішення питань ОП вважають:

а) Верховну Раду України;

б) Академію наук України;

в) проект «Підтримка здоров’я і безпеки праці»;

г) Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці.

38. Систематичне використання інформації про ризик, порівняння його з прийняти ризиком, обґрунтування раціональних заходів захисту – це:

а) оцінка ступеню ризику;

б) аналіз ризику;

в) управління ризиком;

г) ідентифікація небезпек.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочьДата добавления: 2014-12-19; просмотров: 13 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав