Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Музика О.О.

Читайте также:
  1. Архітектура, образотворче мистецтво та музика в часи Київської Русі.
  2. Естрадна музика
  3. Література, театр, музика
  4. Отже, сьогодні ми познайомилися з найпоширенішим типом українського народного інструментального ансамблю – троїстими музиками.
  5. Сучасна українська академічна музика (М. Скорик, В. Сильвестров та ін.).
  6. Українська музика радянської доби (Б. Лятошинський, Г. Верьовка, Г. і П. Майборода).

Зверніть увагу на те, що для цієї задачі можна значно спростити цикл знаходження суми, адже фактично ми розглядаємо тільки лінійний масив (елементи на діагоналі насправді складають одновимірний масив). Тому цикл знаходження суми можна зобразити таким чином (наведений фрагмент програми):

Sum:=0; {Початкове значення суми}

For i:=l to n do Sum:=Sum+A[i,n+1-i];

Задачі для самостійного розв’язання:

1. Дано цілочислову прямокутну таблицю порядку п х т. Усі елементи таблиці, менші за середнє арифметичне її значень, замінити на «- 1», а більші — на «1».

2. У прямокутній таблиці розмірністю 4x7 знайти найбільший елемент. Значення елементів таблиці вводяться з клавіатури.

3. У прямокутній таблиці розмірністю 6x8 знайти знайти найменший елемент. Таблиця заповнюється випадковим чином.

4. Знайти суму елементів головної діагоналі квадратної таблиці розмірністю 5х5.

5. У даній дійсній матриці розмірністю 6x9 знайти суму елементів рядка, що містить найбільший елемент. Вважається, що такий елемент у матриці єдиний.

1. Заповнити двовимірний масив 3х3 і

а). визначити який елемент більший той який знаходиться в верхнім правим куті чи в нижньом лівом.

б). визначити який елемент менший той який знаходиться в верхнім правим куті чи в нижньом лівом.

2. Заданий двовимірний масив. Визначити суму елементів першого і другого стовпчиків.

3. Заповнити двовимірний масив результатами таблиці множення.

4. Заданий двовимірний масив. Вивести на екран:

а). всі елементи третього рядка масива , починаючи з останього .

б). всі елементи k-го стовпчика починаючи з нижнього.

5. В двомірному масиві зберігається інформація про зарплату 18 чоловік за кожний місяць року . Визначити загальну зарплату за червень, і середню зарплату за будь-який місяць.

6. Три групи студентів в кожній з яких 20 чоловік під час сесії здавали 3 екзамена. Результати оцінок кожної групи зберігаються в двовимірному масиві . Визначити кращу групу по середній оцінці.

7. в залі кінотеатру 23 ряда в кожному із яких по 40 крісел . Інформація по проданих білетах зберігається в двовимірному масиві. Якщо білет куплений на якесь місце то елемент масива мае значення 1 інакше 0 . Визначити чи е вільні місця в першому ряді.

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Педагогічний інститут

Кафедра педагогіки і психології

 

 

НАВЧАЛЬНА (ПРОПЕДЕВТИЧНА) ПРАКТИКА

 

для напряму підготовки 6.02020204 «Музичне мистецтво»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»)

 

 

Методичні рекомендації

 

Розробники:

Руденко Л.С.

кандидат педагогічних наук, доцент

Музика О.О.

кандидат психологічних наук, доцент

 

 

Київ-2014


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 9 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.06 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав