Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Другий тиждень

Читайте также:
  1. годин (0,5 години на тиждень)
  2. Другий блок питань
  3. Другий етап ─ живопис
  4. Другий модульний контроль
  5. Другий період
  6. ДРУГИЙ СЕМЕСТР
  7. Ентропія. Другий закон термодинаміки
  8. РОЗДІЛ ДРУГИЙ

Педагогічне спостереження уроків музики та фіксація результатів спостереження у щоденнику. Дидактичний аналіз уроків музики.

Третій тиждень

Педагогічне спостереження виховних заходів та фіксація результатів у щоденнику. Аналіз виховного заходу. Вивчення спрямованості інтересів учнів та фіксація результатів у щоденнику.*

Четвертий тиждень

Підведення підсумків пропедевтичної практики. Узагальнення результатів практики. Оформлення звітної документації.

_________________________________________________________________

*Вивчення інтересів школярів здійснюється протягом всього періоду практики. Особлива увага приділяється інформації, отриманій у результаті безпосереднього спілкування з учнями, вчителями та батьками. Узагальнені результати використовуються студентом-практикантом для складання психолого-педагогічної характеристики учня та сприяння подальшому його розвитку.

Список звітної документації

1. Індивідуальний план.

2. Щоденник педпрактики .

3. Педагогічне спостереження уроків – 2 уроки.

4. Дидактичний аналіз уроків – 2 уроки.

5. Аналіз виховних заходів – 2 заходи .

6. Вивчення спрямованості інтересів учнів .

7.Звіт про проходження практики.

Контроль та оцінювання практичних умінь і навичок студентів на навчальній практиці

Контроль успішності студентів із врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводиться відповідно до навчального плану.

Система рейтингових балів для різних завдань представлені в таблиці 1.

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів.

Кожне завдання включає бал оцінки поточної роботи студента на практиці. Рейтинговий бал за проведення досліджень встановлюється як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, отриманих протягом всієї практики з даного модуля.

Заходи модульного контролю проводяться протягом всієї педагогічної практики даного модуля.

Таблиця 1.

 

Орієнтовна оцінка видів діяльності за рейтинговою системою

Види діяльності Оцінювальні бали
1. Індивідуальний план 5балів
2. Щоденник педпрактики 4бали
3. Педагогічне спостереження уроку 5 балів
4. Дидактичний аналіз уроку 10 балів
5. Аналіз виховного заходу 10 балів
6. Вивчення спрямованості інтересів учнів 10 балів
7. Звіт про проходження практики 5балів
8. Ознайомлення із завданнями практики та вимогами до оформлення документації 1бал
Всього: 50 балів

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ


Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 7 | Нарушение авторских прав
lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2022 год. (0.027 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав